Kế toán ngân hàng

Tham khảo và download 24 Kế toán ngân hàng chọn lọc sau:
 • Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại gồm 7 chương cần tìm hiểu sau đây: Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại. Kế toán và các thể thức thanh toán qua ngân hàng. Kế toán thanh toán liên hàng. Kế toán thanh toán vốn trong hệ thống các ngân hàng. Kế toán ngoại hối và thanh toán quốc tế. Kế toán các nghiệp vụ tín dụng. Kế toán phân tích và kế toán tổng hợp trong ngân hàng.

  pdf123p thanhpham11 06-03-2014 139 71   Download

 • Tham khảo "Bài giảng: Chương I - Những vấn đề chung về kế toán ngân hàng" với nội dung xoay quanh: khái niệm kế toán ngân hàng, vai trò, đối tượng của kế toán ngân hàng, tổ chức bộ máy kế toán ngân hàng thương mại, hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng, các quy trình luân chuyển chứng từ trong kế toán ngân hàng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p tab_12 29-07-2013 56 21   Download

 • Bài tập kế toán ngân hàng thương mại dưới đây tổng hợp các câu hỏi bài tập cần thiết, giúp các bạn ôn luyện và làm các dạng bài tập kế toán ngân hàng thật tốt.

  pdf14p thanhdieutran 14-04-2014 108 47   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại trình bày đặc điểm của kế toán toán ngân hàng có tính giao dịch và xử lý nghiệp vụ ngân hàng. Phản ánh chi tiết tình hình tạo lập và sử dụng vốn, có tính cập nhật và chính xác cao độ. Kế toán ngân hàng có số lượng chứng từ lớn và phức tạp, có tính tập trung và thống nhất cao.

  pdf169p top_12 18-04-2014 63 29   Download

 • Bài tập thực hành kế toán ngân hàng dành cho sinh viên tham khảo sau khi học xong bài giảng Kế toán ngân hàng, các bạn ứng dụng những kiến thức đã học để làm những bài tập này để hiểu sâu hơn về môn học.

  ppt18p xuanlan_12 24-04-2014 34 10   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'lý thuyết kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf292p coc_xanh 17-01-2013 144 68   Download

 • Bài tập môn Kế toán Ngân hàng thương mại dưới đây tổng hợp các dạng bài tập về kế toán ngân hàng thương mại, giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức hiệu quả hơn.

  pdf16p thanhdieutran 12-04-2014 45 18   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngân hàng - BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.

  doc4p vuvietchinh 28-01-2011 4232 1651   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan về kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p tuanc2k8 09-05-2011 384 221   Download

 • Về bản chất kế toán ngân hàng và kế toán doanh ngiệp đều hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kì kế toán. Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp nhưng kinh doanh mặt hàng đặt biệt là tiền. Cả hai đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều có mục đích là phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị

  doc14p trunglm1991 24-06-2012 1070 338   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bại tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng (có đáp án)', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p saocodon01 13-07-2012 445 175   Download

 • Nắm được sự khác biệt căn bản giữa Kế toán Ngân hàng & Kế toán Doanh nghiệp Nắm được cách thức tổ chức công tác kế toán tại các Ngân hàng Thương mại Nắm được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM

  pdf19p dragonet_lucky 31-12-2010 883 500   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài tập kế toán ngân hàng theo chương

  doc0p congdhkt4a 03-03-2011 798 418   Download

 • Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại.

  pdf168p insert_12 17-08-2013 94 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển dụng kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p minhsonhk52 09-08-2011 933 507   Download

 • Kế toán ngân hàng 1 là môn học nghiên cưú & vâṇ duṇ g các kiến thức cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán để tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng thương mại.

  doc11p thangcd6b 05-11-2011 345 133   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc kế toán ngân hàng.

  doc2p leminh250289 01-12-2010 863 450   Download

 • "Kế toán ngân hàng" được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.

  pdf8p tulip_12 14-01-2013 73 19   Download

 • Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng

  doc6p catbui 08-05-2009 2744 1563   Download

 • Những quy định chung cần biết về kế toán ngân hàng

  doc5p catbui 08-05-2009 894 554   Download

Đồng bộ tài khoản