» 

Kế Toán Ngân Hàng

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng ( Bài tập)

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức...

  pdf 1p matquykyo1810 26-01-2010 2698 1827

 • Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Tham khảo tài liệu 'chương thứ nhất tổng quan về kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 37p matquykyo1810 26-01-2010 3357 1699

 • BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành ngân hàng - BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.

  doc 4p vuvietchinh 28-01-2011 4205 1635

 • Kế toán ngân hàng và kế toán tài chính DN có gì khác

  Những đặc điểm nhận biết sự khác nhau giữa kế toán ngân hàng và kế toán tài chính doanh nghiệp.

  pdf 2p angola 26-04-2009 2499 1178

 • KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công...

  pdf 37p misadu 08-07-2010 1456 922

 • Bài tâp tổng hợp Kế toán Ngân Hàng

  Bài tậ tổng hợp kế toán ngân hàng, giúp bạn tổng hợp các kiến thức.

  pdf 1p truclyvl 05-01-2010 1246 823

 • Đề thi tuyển dụng kế toán ngân hàng

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển dụng kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p minhsonhk52 09-08-2011 928 505

 • KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Nắm được sự khác biệt căn bản giữa Kế toán Ngân hàng & Kế toán Doanh nghiệp Nắm được cách thức tổ chức công tác kế toán tại các Ngân hàng Thương mại Nắm được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM

  pdf 19p dragonet_lucky 31-12-2010 874 497

 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc kế toán ngân hàng.

  doc 2p leminh250289 01-12-2010 857 447

 • Bài tập ứng dụng kế toán ngân hàng

  Tài liệu tham khảo Bài tập kế toán ngân hàng theo chương

  doc 0p congdhkt4a 03-03-2011 793 414

 • So sánh kế toán doanh nghiệp và kế toán ngân hàng

  Về bản chất kế toán ngân hàng và kế toán doanh ngiệp đều hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kì kế toán. Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp nhưng kinh doanh mặt hàng đặt biệt là tiền. Cả hai đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều có mục đích là phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị

  doc 14p trunglm1991 24-06-2012 1044 333

 • TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Tham khảo tài liệu 'tổng quan về kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 37p tuanc2k8 09-05-2011 380 220

 • TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức...

  pdf 164p 123968574 22-06-2012 349 176

 • Bại tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng (có đáp án)

  Tham khảo tài liệu 'bại tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng (có đáp án)', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p saocodon01 13-07-2012 422 164

 • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ BÀI GIẢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.

  pdf 12p huytaichinh1 12-09-2011 300 141

 • Đề cương kế toán ngân hàng

  Kế toán ngân hàng 1 là môn học nghiên cưú & vâṇ duṇ g các kiến thức cơ bản của Lý thuyết hạch toán kế toán để tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng thương mại.

  doc 11p thangcd6b 05-11-2011 341 133

 • Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình kế toán ngân hàng thương mại', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 68p le3kut3_tn 19-11-2012 249 120

 • Kế Toán Ngân Hàng - Chương 5

  Tham khảo sách 'kế toán ngân hàng - chương 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p moonlight7704 08-05-2011 233 84

 • Chương 1 - Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại - THs Đinh Đức Thịnh

  Nắm được sự khác biệt giữa kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp. Nắm được cách thức tổ chức bộ máy kế toán tại các ngân hàng thương mại. Nắm được các phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại .

  ppt 49p lehoang_0104 01-09-2011 169 70

 • Lý thuyết kế toán ngân hàng

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'lý thuyết kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 292p coc_xanh 17-01-2013 131 60

 • + Xem thêm 6885 Kế Toán Ngân Hàng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản