Kế toán nhật ký chung

Xem 1-20 trên 356 kết quả Kế toán nhật ký chung
 • Mẫu Sổ cái ( dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) theo mẫu S03b- H được ban hành theo quy định số: 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài Chính.

  pdf1p thanh_trieu 25-12-2009 980 332   Download

 • 1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó.

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 305 48   Download

 • Ngày tháng ghi sổ (1) | DIỄN GIẢI (2): Số dư đầu kỳ; Số phát sinh tháng; Số dư cuối kỳ;…. | NHẬT KÝ CHUNG [Số trang (3) - STT dòng (4) | Số hiệu TK đối ứng (5) | SỐ TIỀN [Nợ (6) - Có (7)] | GHI CHÚ....-Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…....-Ngày mở sổ :………………....Lập, ngày … tháng … năm …..Người lập | Phụ trách kế toán | Thủ trưởng đơn vị

  doc1p falco 01-03-2009 3070 471   Download

 • 1/ Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký-Chứng từ (NKCT) - Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng Nợ.

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 257 82   Download

 • 1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái.

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 186 63   Download

 • Mục tiêu:...Trình bày khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại của chứng từ kế toán qua đó biết được phương pháp lập và ghi chứng từ, số lượng các biểu mẫu chứng từ đã được Nhà nước quy định ...Trình bày nguyên tắc luân chuyển, bảo quản lưu trữ của các loại chứng từ kế toán ...

  doc12p tranvuhoa 27-03-2013 113 36   Download

 • các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

  doc2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 3860 820   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu sổ nhật ký chung', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls4p daothiphuong241989 15-01-2011 1490 316   Download

 • Hình thức kế toán là việc tổ chức hệ thống sổ..kế toán áp dụng trong đơn vị nhằm thực hiện..việc phân loại, xử lý và hệ thống hóa thông tin..thu nhập từ các chứng từ kế toán để phản ánh..số hiện có và tình hình biến động của từng đối..tượng kế toán phục vụ cho việc lập các báo..cáo kế toán theo yêu cầu quản lý.

  ppt17p vanthanhtran 09-06-2011 655 224   Download

 • Mô tả chu trình tạo sổ của kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt5p hohoanglongkt 15-12-2010 687 200   Download

 • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HÔNG THÁI. Loại hình doanh nghiệp: Sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực may mặc và thời trang. Thông tin khác: - Hình thức kế toán : Nhật ký chung - Chế độ kế toán: Theo QĐ 15/ 2006/ QĐ-BTC - Ngày bắt đầu hạch toán: 01/01/2011...

  doc9p cuongbkav 29-11-2013 47 13   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Nhật ký–chứng từ thông qua việc tìm hiểu các nội dung trình bày sau: đặc trưng & các loại sổ của hình thức nhật ký–chứng từ, trình tự ghi sổ, ví dụ-nhận xét.

  ppt22p doahongkhonggai12 04-08-2014 81 5   Download

 • Bài giảng Kế toán thủ công giúp người học nắm được các kiến thức về chế độ sổ kế toán; hình thức kế toán nhật ký chung; hình thức kế toán nhật ký - sổ cái; hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, hình thức nhật ký chứng từ, hình thức kế toán trên máy tính; thực hành ghi sổ kế toán và lập BCTC;...Chúc bạn học tốt.

  pdf89p daihocquocgia32 22-07-2014 8 3   Download

 • Chương 3 Tài khoản và ghi sổ kép thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu sau khi học xong phần này bạn có thể: nêu được bản chất của tài khoản, các loại tài khoản, quy tắc phản ánh vào các tài khoản; liệt kê được các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán thống nhất; phân tích và lập định khoản.

  pdf49p holoesinin 12-06-2014 11 2   Download

 • SỔ CÁI ..(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)..

  doc2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 723 288   Download

 • Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.

  doc239p truongkiemtuongtu 28-12-2010 2272 1529   Download

 • Việc thanh toán liên quan trực tiếp tới một số khoản mục thuộc về vốn bằng tiền, khoản phải thu, nợ phải trả... nên có ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

  doc50p livelovelivelove 27-05-2011 2500 1103   Download

 • Các bước trong quy trình kế toán..Chứng từ..Ghi nghiệp vụ vào sổ nhật ký chung..Chuyển dữ liệu sang sổ cái..Lập bảng cân đối số phát sinh..Lập báo cáo tài chính..Biết được cách tổ chức hệ thống chứng từ, sách kế toán để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Lập được chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính...

  pdf8p lqvang02 02-02-2013 422 179   Download

 • C H Ư Ơ N G 2..MỞ SỔ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN.

  pdf20p northernlight 27-07-2011 320 167   Download

 • Thông tư hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp

  pdf69p lawktkt7 29-10-2009 298 147   Download

Đồng bộ tài khoản