Kế toán quá trình sản xuất

Xem 1-20 trên 1488 kết quả Kế toán quá trình sản xuất
 • Quá trình sản xuất là quà trình sử dụng các yếu tố cơ bản với mục đích tạo nên sản phẩm hoặc lao vụ nào đó theo nhiệm vụ sản xuất đã được xác định.Như vậy quá trình sản xuất cũng là quá trình phát sinh các khoản chi phí khác nhau để cung cấu thành nên sản phẩm hoặc lao vụ.Kế toán các khoản chi phí sản xuất phát sinh,qua đó tổng hợp để xác định giá thành sản phẩm ,lao vụ là nhiệm vụ quan trọng của kế toán quá trình sản xuất...

  doc32p monita6603 24-09-2010 415 184   Download

 • - Đối với DN dịch vụ thì quá trình kinh doanh chủ yếu là quá trình cung cấp; quá trình sản xuất và quá trình tiêu thụ sản phẩm. DN dịch vụ chỉ có 2 quá trình kinh doanh chủ yếu là quá trình cung cấp và quá trình tiêu thụ sản phẩm.

  ppt79p kellyboo 19-01-2011 333 131   Download

 • Bài giảng "Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc các nội dung: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình SXKD, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, kế toán mua bán hàng hóa (doanh nghiệp thương mại). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf76p doinhugiobay_02 12-11-2015 65 16   Download

 •  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ kế toán, kế toán quá trình mua hàng, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình bán hàng, kế toán quá trình hoạt động tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p doinhugiobay_07 16-12-2015 52 12   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán chương 8: Kế toán các quá trình kinh doanh trang bị cho sinh viên về khái quát các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán quá trình cung cấp, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình tiêu thụ, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

  pdf27p phuongpham357 21-07-2014 54 11   Download

 • Chủ đề 6 của bài giảng Nguyên lý kế toán đề cập đến kế toán quá trình sản xuất sản phẩm, kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nganga_04 27-09-2015 14 3   Download

 • Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất.

  doc7p thuyvanqtri 15-01-2011 968 388   Download

 • . Khái quát về hoạt động sản xuất công nghiệp. Là ngành sản xuất vật chất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, tạo ra sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng, làm tư liệu sản xuất trong sinh hoạt, sản xuất. Hoạt động sản xuất công nghiệp thường có quy trình công nghệ sản xuất ổn định, tập trung theo từng phân xưởng, chủng loại vật tư và nguồn nhân lục sử dụng ổn định theo từng quá trình sản xuất.

  ppt30p nguyen_oanh 18-06-2010 672 377   Download

 • Nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán ngày càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của doanh nghiệp.

  doc89p elirabetter 30-09-2009 338 226   Download

 • Đề tài: Máy nghiền dùng trong quá trình sản xuất sơn sơ lược về quá trình nghiền, tổng quan về sơn và quy trình sản xuất sơn, máy nghiền dùng trong quá trình sản xuất sơn; lựa chọn, tình toán thiết kế máy nghiền bi, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục.

  doc55p bomtvc 14-11-2014 211 72   Download

 • Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng tài sản vật tư, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất, cũng như tính đúng đắn của các giải pháp tổ chức kinh tế, kỹ thuật và công nghệ mà doanh nghiệp đã sử dụng nhằm nâng cao năng suất lao động,...

  doc87p vnzoomvn 17-06-2011 101 29   Download

 • Đều là bộ phận của hệ thống thông tin kế toán, KTQT sử dụng các số liệu ghi chép hàng ngày của KTTC, nhằm cụ thể hoá các số liệu, phân tích một cách chi tiết để phục vụ yêu cầu quản lý cụ thể. Cùng phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng ở góc độ khác nhau. KTTC liên quan đến quản lý toàn đơn vị, KTQT quản lý trên từng bộ phận, từng hoạt động, từng loại chi phí....

  ppt59p pinguin_716 30-07-2011 59 17   Download

 • Chương 6 Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu sau khi học xong chương này bạn có thể mô tả khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu.

  pdf51p holoesinin 12-06-2014 39 9   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định hàng hóa, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán bán hàng và ghi nhận doanh thu, kế toán chi phí hoạt động, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, bài tập điều chỉnh, bút toán khóa sổ và kế toán xác định kết quả kinh doanh.

  pdf26p kloikloi 12-10-2017 4 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp: “kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty bình minh”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p antigone89 06-02-2012 257 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề tài: “hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà”', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf87p camelia89 14-01-2012 83 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề tài : “một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty sông đà 7 “', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p camelia89 14-01-2012 38 11   Download

 • Khái niệm TSCĐ HH:(VSA 03) - Là tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động SXKD Khái niệm TSCĐ VH:(VSA 04) - Là tài sản KHÔNG có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động SXKD

  pdf64p tulip_12 14-01-2013 35 9   Download

 • Quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một quá trình bắt đầu từ việc lập chứng từ phản ánh chi phí phát sinh đến khâu phản ánh vào tài khoản, tính giá thành sản phẩmvà nhập kho thành phẩm. Trong quá trình này, kế toán tài chính có vai trò cung cấp các thông tin kinh tế mang tính pháp lý và hợp lý, cụ thể thông qua chứng từ phát sinh thể hiện chi phí đầu vào và tổng chi phí này được thể hiện ở đầu ra trong chi phí hợp...

  doc17p thuyle_vs 22-08-2010 2319 1153   Download

 • Chi phí sản xuất là bao gồm toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất để chế tạo ra sản phẩm và thường liên quan đến một khoảng thời gian nhất định. b) Đặc điểm: Chi phí sản xuất mang các đặc điểm sau: - Chi phí sản xuất mang tính tất yếu khách quan, do đó cần tiết kiệm một cách tốt nhất để hạ thấp giá thành sản phẩm. - Chi phí sản xuất vận động một cách liên tục.

  doc85p haithanh 05-03-2009 2958 793   Download

Đồng bộ tài khoản