» 

Kế Toán Quốc Tế

 • So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế

  Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn thảo bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). Nó được soạn thảo và công bố theo những quy trình rất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của các chuẩn mực và đảm bảo tính thực hành cao. IASs/IFRSs được sử dụng rộng rãi ở khắp thế...

  doc 3p thoritruong 25-04-2011 705 352

 • giáo trình kế toán quốc tế phần 1

  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ. Mục đich của chương I:giúp cho sinh viên nắm được một số vấn đề sauhình thành và vai trò của kế Số tiết: 15 tiết (10 tiết giảng và 5 tiết thảo luận) 1.1 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA KẾ TOÁN QUỐC TẾ. 1.1.1 Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế và

  pdf 11p xingau3 05-08-2011 524 243

 • Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế - Phạm Hoài Hương - Trường ĐH Kinh tế

  Bài viết này nhằm xác định mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) liên quan đến 10 chuẩn mực kế toán chủ yếu có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính.

  pdf 10p ken1802 25-04-2011 356 168

 • CÁC CHUẨN MỰC TRONG KẾ TOÁN QUỐC TẾ

  Phản ứng lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1998, một số tổ chức quốc tế trong đó có cả Ngân hàng Thế giới và Qũy tiền tệ Quốc tế đã đưa ra sáng kiến cộng tác nhằm củng cố cơ cấu tài chính toàn cầu. Mặc dù các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) đã tồn tại trong nhiều năm, sáng kiến này đã làm tăng thêm tầm quan trọng cho các chuẩn mực.

  pdf 177p transang4 03-10-2012 207 114

 • Đề án chuyên ngành: So sánh hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho

  Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) là sự hài hoà các quy định, nguyên tắc và phương pháp kế toán để có sự chấp nhận, thừa nhận mang tính thông lệ chung ở các quốc gia. Tuy nhiên, sự hài hoà đó không thể là sự bắt buộc mọi quốc gia phải tuân thủ việc ghi chép kế toán và trình bày, lập báo cáo tài chính theo đúng các quy định của Chuẩn mực kế toán quốc tế. Bởi vì, mỗi quốc...

  doc 11p hiepqn1988 29-12-2012 179 82

 • Luận văn: Phân tích nội dung cơ bản của các chuẩn mực kế toán quốc tế đang được ban hành

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích nội dung cơ bản của các chuẩn mực kế toán quốc tế đang được ban hành', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 99p thuyan88ls 02-04-2011 207 81

 • Luận văn: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH HỘI NHẬP CHO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

  Xu hướng hội tụ kế toán quốc tế là xu hướng tất yếu của thời đại ngày nay và được lựa chọn bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Chuẩn mực kế toán quốc tế chính là cơ sở khoa học và pháp lý của tiến trình hội tụ kế toán quốc tế. Kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng hòa mình trong xu thế chung đó, đó là hòa hợp và tiến đến hội tụ kế toán quốc tế. Điều này thực tế đã...

  pdf 105p bidao13 19-07-2012 144 81

 • Luận văn: Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư

  Quá trình toàn cầu hóa cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn quốc tế đòi hỏi thông tin tài chính phải nâng cao chất lượng và phải so sánh được với nhau; để so sánh được với nhau các thông tin tài chính phải được ghi nhận trên cùng hệ thống chuẩn mực kế toán chung, là tiền đề để hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) được hình thành. Trên thực tế, các...

  pdf 88p bidao13 17-07-2012 158 75

 • Giáo trình môn Kế toán quốc tế

  Giáo trình môn Kế toán quốc tế dưới đây trình bày nội dung những chương học sau: Chương 1 Tổng quan về kế toán quốc tế, chương 2 Quy trình kế toán và các báo cáo cơ bản, chương 3 Kế toán mua và bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, chương 4 Kế toán tài sản lưu động, chương 5 Kế toán nợ phải trả, chương 6 Kế toán tài sản cố định, chương 7 Kế toán vốn chủ sở hữu.

  pdf 97p thanhdieutran 11-04-2014 42 20

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Bùi Văn Vịnh

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên khoa kế toán về bài giảng kế toán quốc tế của giảng viên Bùi Văn Vịnh, trường đại học Thủy Lợi. Giúp các bạn nắm bắt được nhưng kiến thức cơ bản nhất về môn kế toán quốc tế.

  ppt 240p meoluoingunuong102 14-03-2014 24 14

 • Thách thức của quá trình hội tụ kế toán quốc tế và những kinh nghiệm cho Việt Nam

  Thách thức của quá trình hội tụ kế toán quốc tế và những kinh nghiệm cho Việt Nam Viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế từ chuẩn mực đến thực tiễn là một quá trình đầy thử thách bởi thực trạng việc vận dụng chuẩn mực của các quốc gia và từng khu vực theo những phương pháp tiếp cận khác nhau.

  pdf 7p richmax 01-08-2013 33 4

 • Luận văn tốt nghiệp: Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế

  Luận văn tốt nghiệp: Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế trình bày hội tụ kế toán quốc tế - xu hướng tất yếu của thời đại ngày nay, tình hình kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, một số định hướng kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế.

  pdf 78p narrow_12 22-07-2014 11 4

 • Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế

  Bài giảng Giới thiệu về kế toán quốc tế nhằm thảo luận về bản chất và phạm vi của kế toán quốc tế, mô tả các vấn đề kế toán của các công ty mà có liên quan đến thương mại quốc tế (các giao dịch xuất hoặc nhập khẩu), các vấn đề kế toán và mối quan hệ với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mô tả thực trạng về niêm yết chéo trên sàn giao dịch chứng khoán, giải thích...

  pdf 135p wide_12 29-07-2014 14 4

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam

  Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam nhằm xác lập quan điểm, phương hướng, đề xuất các giải pháp ngắn hạn, giải pháp dài hạn hoàn thiện hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, nâng cao tính hữu ích của BCTC, đáp ứng yêu cầu...

  pdf 27p nickluvik123 23-06-2014 8 4

 • Luận văn CHUẨN MỰC HỢP NHẤT KINH DOANH: SỰ HÀI HÒA GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC

  Chuẩn mực kế toán quốc tế được soạn thảo bởi IASB (International Accounting Standards Board). IASB được thành lập từ năm 2001 để thay thế Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) do Ngân hàng thế giới hỗ trợ thành lập và phát triển từ năm 1973 đến năm 2000, có trụ sở tại London.

  pdf 96p tuyetmuadong2013 24-04-2013 52 23

 • So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)

  Chuẩn mực kế toán: gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính (Điều 8, Luật Kế toán năm 2003 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003).

  doc 36p bengoan123 05-06-2010 3058 1763

 • Tổng hợp Chuẩn mực kế toán quốc tế và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng

  Tổng hợp các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) và chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs). Thực hiện xem xét tính hiệu lực của từng chuẩn mực và sự thay thế cho các chuẩn mực đã hết hiệu lực. Đồng thời, cũng tổng hợp các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VASs) tương ứng. Tổng hợp này sẽ được cập nhật khi có bất kỳ sự thay đổi nào.

  doc 4p viettuan 06-03-2009 2140 790

 • Các chuẩn mực kế toán quốc tế

  Phản ứng lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1998, một số tổ chức quốc tế trong đó có cả Ngân hàng Thế giới và Qũy tiền tệ Quốc tế đã đưa ra sáng kiến cộng tác nhằm củng cố cơ cấu tài chính toàn cầu.

  pdf 176p yeuthuong 21-10-2010 1007 613

 • Chuẩn mực kế toán quốc tế

  Phản ứng lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1998, một số tổ chức Quốc tế trong đó có cả Ngân hàng Thế giới và Qũy tiền tệ Quốc tế đã đưa ra sáng kiến cộng tác nhằm củng cố.Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, hàng loạt các nhân tố quốc tế nảy sinh tác động tới sự thay đổi kế toán, đó là: Sự độc lập về kinh tế, chính trị, đầu tư nước ngoài trực tiếp;...

  pdf 176p songanh 07-03-2009 831 412

 • Đề án - Tổng quan về Bảng cân đối kế toán

  Theo chuẩn mực kế toán quốc tế, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán bao gồm các khoản mục sau: tài sản: là tiềm lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và là kết quả của các sự kiện đã qua...

  pdf 33p truongbao 29-07-2009 979 408

 • + Xem thêm 2232 Kế Toán Quốc Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản