Kế toán tại các cơ quan

Xem 1-20 trên 4863 kết quả Kế toán tại các cơ quan
 • Tài liệu tham khảo về tổ chức công tác kế toán tại các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và trường học"Quyền và trách nhiệm.Như, Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

  pdf32p tinhphuong60 08-06-2010 457 158   Download

 • Quyết định 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

  doc16p sontinh 18-08-2009 368 34   Download

 • Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp. 4.1. Các khái niệm về tài sản cố định Khái niệm TSCĐ: Là những TS do doanh nghiệp kiểm soát được và dự tính đem...

  pdf17p ntgioi120404 09-11-2009 2842 1097   Download

 • Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý kế toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tài sản cố định không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

  doc68p duckute69 11-07-2013 640 293   Download

 • Chuyên đề: Kế toán tài sản cố định và các giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh nhằm đánh giá công tác quản lý, sử dụng TSCĐ và công tác hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh, nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian qua tại đơn vị. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong thời gian tới.

  doc85p kim1611 17-04-2014 416 204   Download

 • Đề tài Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Thực trạng công tác kế toán Tài sản cố định tại Công ty nhằm trình bày các nội dung chính: tổng quan về công ty, những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định.

  doc78p thanhbinhdao 27-03-2014 267 140   Download

 • Chuyên đề thực tập với đề tài "Công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản cố định tại ngân hàng" sẽ giúp bạn tìm hiểu về cơ sở lý luận chung của công tác kế toán tài sản cố định ở Ngân hàng và thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại ngân hàng ngoại thương Hải phòng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tài sản cố định tài ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng.

  pdf61p tienthanhcong7892 29-05-2014 243 98   Download

 • Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty CP bưu chính Viettel trình bày các nội dung chính: đặc điểm tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel, thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty CP bưu chính Viettel, hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kế toán.

  doc78p sakurayuri 20-04-2014 185 70   Download

 • Đề cương đề tài "Kế toán tài sản cố định và vấn đề quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp" trình bày những nội dung sơ lược trong đề tài Kế toán tài sản cố định và vấn đề quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. Tài liệu giúp các bạn biết cách trình bày một đề tài nhiên cứu khoa học.

  doc5p hiennguyen_511 01-10-2014 147 40   Download

 • Kế toán tài sản cố định được xem là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều yếu tố chi phối đến hoạt động kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp, nhưng nổi bật nhất vẫn là hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

  pdf2p tangtuy01 01-03-2016 26 4   Download

 • Ebook Bài tập kế toán tài chính (2014) do ThS. Trần Thị Phương Thảo (ĐH Ngoại thương) biên soạn gồm bài tập của 5 chương: Chương 1 - Tổng quan kế toán tài chính, Chương 2 - Kế toán doanh thu và các khoản phải thu, Chương 3 - Kế toán hàng tồn kho và chi phí giá vốn hàng bán, Chương 4 - Kế toán tài sản cố định và chi phí khấu hao, Chương 5 - Kế toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh. Cuối tài liệu có bài tập tổng hợp các chương.

  doc70p duylinh0603 28-03-2015 158 98   Download

 • Mục tiêu của đề tài"Hoàn thiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai" tổng hợp các cơ sở lý luận về công tác kế toán trong các doanh nghiệp nông nghiệp. Thực trạng công tác kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này.

  pdf26p eight_12 07-03-2014 33 9   Download

 • Tài liệu này trình bày các nội dung sau: vị trí của tài sản cố định trong sản xuất kinh doanh và vai trò của kế toán trong công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định, phân loại tài sản cố định, đánh giá tài sản cố định, hạch toán chi tiết tài sản cố định,...

  pdf26p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 53 11   Download

 • Nội dung môn Kế toán tài chính gồm có 8 chương với các nội dung như: Tổng quan về kế toán tài chính, Kế toán tiền và các khoản phải thu, Kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nganga_04 27-09-2015 29 10   Download

 • Kế toán trong hệ thống quản trị kinh doanh cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí, vai trò của kế toán trong hệ thống quản trị kinh doanh; kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn, nhiệm vụ kế toán tài sản cố định, nhiệm vụ kế toán vật liệu - công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương - bảo hiểm, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  doc3p nnbtrang 10-03-2015 20 3   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể hiểu được định nghĩa về kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị; biết được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán và hiểu tại sao thông tin kế toán lại hữu ích với học;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_10 12-01-2016 11 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 5 trình bày về kế toán tài sản cố định (TSCĐ). Sau khi nghiên cứu xong chương này sinh viên có thể: Hiểu được thế nào là TSCĐ, phân biệt được tài TSCD với các đối tượng khác, nhận biết nguyên tắc, điều kiện và phương pháp ghi nhận tài sản cố định, xử lý các trường hợp liên quan đến TSCĐ, biết được phương pháp tính và hạch toán khấu hao TSCĐ.

  pdf6p allbymyself_07 01-02-2016 32 3   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4 (phần 1) trình bày về kế toán tài sản cố định. Sau khi học xong chương này người học có thể giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf38p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 23 3   Download

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp.

  pdf17p matquykyo1810 26-01-2010 2083 1525   Download

 • Chương thứ tư KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp. 4.1.

  pdf17p misadu 08-07-2010 1229 449   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản