» 

Kế Toán Tiền Lương

  • Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động. Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người.

    xuanca_xuanca 26-02-2013 4101 1075

  • Tiền lương là phần trả công cho người lao động theo định kỳ, thường là hàng tháng. Mức tiền lương sẽ khác nhau giữa các ngành nghề khác nhau, vì người lao động phải cung cấp giá trị cao hơn hay thấp hơn so với những người khác. Hoặc mức tiền lương phụ thuộc vào nơi có tình trạng thiếu lao động, khi đó nhu cầu về lao động cao nên tiền lương sẽ có xu hướng tăng. Ngược lại, tiền lương sẽ có xu hướng giảm ở nơi thừa lao động.

    la_la123 11-04-2013 2135 618

  • + Xem thêm 5 BST Kế Toán Tiền Lương khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản