Kênh viễn thông quốc tế

Xem 1-20 trên 37 kết quả Kênh viễn thông quốc tế
 • Quyết định 21/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  doc3p landai 14-08-2009 85 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 54/2003/qđ-bbcvt về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế do bộ bưu chính, viễn thông ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawbmhc9 24-11-2009 38 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 477/2002/qđ-tcbđ về việc ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế do tổng cục trưởng tổng cục bưu điện ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawbmhc9 24-11-2009 28 1   Download

 • Quyết định 22/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế qua cáp quang biển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

  doc2p landai 14-08-2009 82 2   Download

 • Quyết định 55/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

  doc3p trangson 19-08-2009 42 3   Download

 • Quyết định 54/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế

  doc3p trangson 19-08-2009 59 2   Download

 • Quyết định số 22/2006/QĐ-BBCVT về việc Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế qua cáp quang biển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

  pdf2p phithanhvan 23-10-2009 53 3   Download

 • Quyết định 26/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế

  doc3p thuylam 16-08-2009 48 2   Download

 • Quyết định số 21/2006/QĐ-BBCVT về việc Ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

  pdf3p phithanhvan 23-10-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 12/2005/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf2p khactrieu 23-10-2009 43 2   Download

 • Quyết định số 19/2004/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf3p quyenlinh 23-10-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 26/2002/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf4p quanglinh 23-10-2009 31 2   Download

 • Quyết định số 11/2005/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf4p khactrieu 23-10-2009 43 1   Download

 • Quyết định 55/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf3p quyenlinh 23-10-2009 30 1   Download

 • Quyết định 54/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf4p quyenlinh 23-10-2009 53 1   Download

 • Quyết định số 491/2001/QÐ-TCBÐ về việc ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf4p quanglinh 23-10-2009 36 1   Download

 • Quyết định số 17/2002/QÐ-TCBÐ về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế do Tổng cục Trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf2p quanglinh 23-10-2009 25 1   Download

 • Quyết định số 477/2002/QĐ-TCBĐ về việc ban hành Bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf4p quanglinh 23-10-2009 37 1   Download

 • Quyết định 813/2000/QĐ-TCBĐ về việc ban hành bảng cước đàm thoại và thuê kênh viễn thông quốc tế do Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf12p chuongtudi 23-10-2009 37 1   Download

 • Các khái niệm cơ bản trong viễn thông Các khái niệm thông tin, truyền thông và viễn thông Bản tin và nguồn tin Tín hiệu, mã hoá và điều chế Các loại kênh truyền thông Khái niệm mạng viễn thông Chuẩn hóa trong viễn thông Ý nghĩa của vấn đề chuẩn hoá Các tổ chức chuẩn hóa quốc tế, khu vực và quốc gia

  pdf0p tinhyeutrongloau 23-08-2012 108 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản