Kết luận thanh tra thuế

Xem 1-15 trên 15 kết quả Kết luận thanh tra thuế
 • Mẫu kết luận thanh tra thuế theo Mẫu số: 06/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc2p tuongvan 17-07-2009 377 24   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế "Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở cục thuế Hà Tĩnh" trình bày về: kiểm tra, thanh tra thuế cơ sở lý luận và kinh nghiệm ở một số địa phương, thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra ở cục thuế Hà Tĩnh, một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra ở cục thuế Hà Tĩnh.

  pdf122p clackpy 24-12-2015 148 88   Download

 • KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ

  doc2p 240684 25-11-2009 105 5   Download

 • Hội đồng xử lý là tổ chức trực thuộc Bộ Thương mại có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trên cơ sở các kết luận và kết quả điều tra vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ của Cục Quản lý cạnh tranh.

  doc3p dragongood 08-12-2010 88 17   Download

 • Phương pháp này xác định thuế phải dựa trên số liệu báo cáo kế toán của đơn vị áp dụng phương pháp này sẽ có những vấn đề sau: Thứ nhất: Các xí nghiệp coi GTGT chỉ là thuế bổ xung đánh vào lợi nhuận, còn các nhân viên của họ thì coi đó là lại thêm một thứ thuế nữa đánh vào quĩ tiền lương. Thứ hai: Báo cáo chỉ kêt thúc một lần trong năm, vậy là tất cả các khoản thanh toán GTGT phải dựa vào kết toán năm. Thứ ba: Khó kiểm tra thuế phải nộp...

  pdf7p caott8 21-06-2011 70 14   Download

 • ơ quan điều tra tiến hành điều tra theo đúng thủ tục, gửi thông báo và tạo điều kiện cho các bên quan tâm cung cấp thông tin và trình bày ý kiến; ii) Có kết luận sơ bộ về việc xảy ra bán phá giá và dẫn đến thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước; và iii) Cơ quan điều tra kết luận rằng biện pháp tạm thời là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại trong quá trình điều tra

  pdf5p bichtram865 30-05-2011 30 6   Download

 • Thông báo 111/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

  doc2p strips 07-08-2009 55 4   Download

 • ở cấp quận, huyện: Có các tổ nghiệp vụ, tổ thanh tra, các đội thuế chủ yếu là quản lý các hộ kinh doanh trên địa bàn. II. Thực trạng công tác quản lí thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay 1. 1.1. Kết quả công tác thu thuế Về số lượng 1.1.1.Đối với các doanh nghiệp: - Trước khi có Luật Doanh nghiệp: Từ năm 1990 ban hành luật doanh nghiệp tư nhân, đồng thời một số chỉ thị quyết định, chính sách khác đã được triển khai. ...

  pdf39p ttcao8 29-08-2011 43 5   Download

 • Cơ quan điều tra tiến hành điều tra theo đúng thủ tục, gửi thông báo và tạo điều kiện cho các bên quan tâm cung cấp thông tin và trình bày ý kiến; ii) Có kết luận sơ bộ về việc xảy ra bán phá giá và dẫn đến thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước; và iii) Cơ quan điều tra kết luận rằng biện pháp tạm thời là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại trong quá trình điều tra. Biện pháp tạm thời chỉ được áp dụng sớm nhất là 60 ngày sau khi bắt đầu...

  pdf5p phuoctam23 06-06-2011 43 2   Download

 • Theo luật các tổ chức tín dụng 2010: Tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng 1 khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng 1 khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ: cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng khác.

  pdf27p ctrl_12 09-07-2013 48 22   Download

 • Theo công bố của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về kết quả kiểm tra định kỳ các CTKT năm 2011, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (E&Y) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đạt số điểm rất cao. Nghịch lý ở chỗ, cả E&Y cũng như A&C hiện đang nằm trong diện phải làm rõ trách nhiệm khi kiểm toán cho Dược Viễn Đông (DVD). Riêng đối với A&C, đây không phải lần đầu tiên CTKT này “có chuyện”.

  pdf4p nkt_bibo50 26-02-2012 106 17   Download

 • + Số thuê TTĐB, thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh số bán hàng trong kỳ + Khoản giảm giá hàng bán và doanh thu bán hàng bị trả lại + kết chuyển số thu trợ cấp, trợ giá vào TK xác định kết quả kinh doanh + Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa và cung cấp dịch vụ, lao vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán + Số thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp. Tài khoản này không có số dư TK 511 được chi tiết thành...

  pdf8p lavie5 26-07-2011 50 6   Download

 • Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

  ppt52p htran_le86 24-04-2013 134 40   Download

 • Từ kết quả trên, nhân viên điều tra kết luận có mối tương quan giữa độ tuổi và loại thương tật của người lao động. Bạn có đồng ý không với độ tin cậy 95%. 20. Một viên thanh tra chi cục thuế muốn nghiên cứu xem có sự khác nhau nào trong việc kê khai hồ sơ thuế giữa ba nhóm doanh nghiệp khác nhau hay không

  pdf14p iiduongii6 18-04-2011 75 31   Download

 • TiÕt 38:.. ÔN TẬP TRUYỆN KÍ.1. Mục tiêu:. a. Kiến thức: Giúp h/s:. - Củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần truyện kí Việt Nam từ đầu HKI trên.các mặt: đặc sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Từ đó bước.đầu thấy được quá trình hiện đại hóa văn học VN đã hoàn thành về cơ bản vào.nửa đầu thế kỉ XX.. b. Kĩ năng:. - Rèn kĩ năng ghi nhớ, hệ thống hóa, so sánh, khái quát và trình bày nhận xét.

  doc5p tuyetha_12 06-08-2014 206 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản