Kết nối vb với ms. access

Xem 1-5 trên 5 kết quả Kết nối vb với ms. access
 • Tham khảo tài liệu 'bài 3. kết nối vb với ms. access thông qua công nghệ ado (activex data object)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p it_p0k3t 13-05-2011 193 81   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 5.kết nối vb với ms access thông qua công nghệ ado (tiếp theo)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p it_p0k3t 13-05-2011 157 67   Download

 • Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một ứng dụng VB tương tác với CSDL Access thông qua sử dụng công nghệ ADO.

  doc9p it_p0k3t 13-05-2011 245 92   Download

 • Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một ứng dụng VB gồm có nhiều form tương tác với CSDL Access thông qua sử dụng công nghệ ADO.

  doc9p it_p0k3t 13-05-2011 113 49   Download

 • Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với control Microsoft Hierachical FlexGrid để hiển thị kết quả tra cứu trên form Tìm kiếm.

  doc8p it_p0k3t 13-05-2011 201 73   Download

Đồng bộ tài khoản