Kết quả đầu tư

Xem 1-20 trên 4558 kết quả Kết quả đầu tư
 • Tài liệu tham khảo Mẫu biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại

  pdf1p meomaythongminh 02-08-2010 186 36   Download

 • Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định kết quả đấu thầu (gọi tắt là cơ quan/tổ chức thẩm định) về kết quả đấu thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

  doc12p trannhu 14-07-2009 1581 181   Download

 • Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm lập báo cáo kết quả đấu thầu gửi Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền và gửi cơ quan, đơn vị thẩm định theo quy định. - Bước 2: Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu, gửi cấp, người có thẩm...

  doc3p batrinh 19-08-2009 458 92   Download

 • Để xác định xem nó là một kêu gọi đầu tư hay quyết định (biện minh/khả thi), Cung cấp một cơ sở để so sánh dự án. Nó liên quan đến việc so sánh tổng chi phí dự kiến ​​của từng lựa chọn so với ​​tổng lợi ích dự kiến, để xem liệu những lợi ích có lớn hơn chi phí, và lớn hơn bao nhiêu. [1]

  pdf0p nhatro75 11-07-2012 194 71   Download

 • Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm lập báo cáo kết quả đấu thầu gửi Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền và gửi cơ quan, đơn vị thẩm định theo quy định. - Bước 2: Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu, gửi cấp, người có...

  doc2p batrinh 19-08-2009 231 34   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

  pdf13p maytreo 16-07-2010 199 33   Download

 • Đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế-xã hội và ước lượng giá trị giải trí ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. áp dụng TSA, xây dựng bảng input-output và mô hình đầu tư cho ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  pdf269p lanlan38 02-04-2013 103 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p demtichlieu 13-07-2010 86 16   Download

 • Chương 3 trình bày về kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện; tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm; khái niệm, phân loại và nguyên tắc xác định hiệu quả đầu tư; hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư; hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp; hiệu quả đầu tư của ngành, địa phương, vùng và toàn nền kinh tế.

  pdf103p namthangtinhlang_03 25-11-2015 24 3   Download

 • Bài viết Định hướng, giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đưa ra kết quả thực hiện đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả cho vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 10 3   Download

 • Bài viết Để nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn giúp các bạn biết được kết quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

  pdf5p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 19 2   Download

 • Quá trình hình thành và thực hiện một dự án đầu tư trải qua ba giai đoạn:  Chuẩn bị đầu tư  Thực hiện đầu tư  Vận hành các kết quả đầu tư Nội dung các bước công việc ở mỗi giai đoạn của các dự án không giống nhau, tuỳ thuộc vào lĩnh vực đầu tư (sản xuất kinh doanh hay kết cấu hạ tầng, sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp…), vào tính chất tái sản xuất (đầu tư chiều rộng hay chiều sâu), đầu tư dài hạn hay ngắn hạn… Trong tất cả các lo...

  pdf18p kemoc3 11-06-2011 766 323   Download

 • 1. Khái niệm về đầu tư: Hiện nay có nhiều định nghĩa về đầu tư nhưng một định nghó tổng quỏt nhất là: đầu tư là việc sư dụng các nguồn lực hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đó bỏ ra để thu được các kết quả đó.Các nguồn lực đó có thể là tài chính, tài nguyên thiên nhiên,sức lao động và trí tuệ.Các nguồn lực này được sử dụng một cách hợp lý...

  pdf29p minhthanh 10-07-2009 198 97   Download

 • Trong dài hạn, một nhà đầu tư bình thường sẽ đạt kết quả đầu tư như mức trung bình của thị trường, do đó, giảm thiểu chi phí đầu tư sẽ tốt hơn là nỗ lực vượt lên mức trung bình của thị trường

  ppt16p trinhnk 20-07-2010 186 66   Download

 • Hoạt động đầu tư phát triển thường đòi hỏi một lượng vốn lớn, thời gian đầu tư và phát huy các kết quả đầu tư tương đối dài, phạm vi tác động của đầu tư phát triển rất rộng. Vì vậy trước một hoạt động đầu tư chúng ta phải chuẩn bị một cách khoa học, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo sự thành công và nâng cao hiệu quả đầu tư.  Việc chuẩn bị đó được thể hiện thông qua quá trình lập các dự án đầu tư....

  ppt49p plzloveme 20-11-2012 125 48   Download

 • Khối lượng vốn đầu tư thực hiện là tổng số tiền đã chi để tiến hành các hoạt động của các công cuộc đầu tư bao gồm các chi phí cho công tác xây dựng, chi phí cho công tác mua sắm và lắp đặt thiết bị, chi phí quản lý và chi phí khác theo quy định của thiết kế dự toán và được ghi trong dự án đầu tư được duyệt.

  ppt52p plzloveme 20-11-2012 220 47   Download

 • (NB) Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư, có thể có những cách hiểu khác nhau về đầu tư.

  pdf185p four_12 20-03-2014 86 43   Download

 • Quản lý, theo nghĩa chung, là sự tác động có mục đích của chủ thể vào các đối tượng quản lý nhằm đạt được các mục tiêu quản lý đã đề ra.

  ppt43p plzloveme 20-11-2012 133 41   Download

 • Chương 9: Quản lý rủi ro đầu tư Môi trường hoạt động đầu tư phát triển chứa đựng các yếu tố bất định cao. Thời gian đầu tư thường kéo dài. Qui mô tiền vốn, vật tư và lao động cho một dự án rất lớn. Thời gian vận hành các kết quả đầu tư diễn ra trong nhiều năm và có nhiều công trình tồn tại vĩnh viễn

  pdf39p samsara246 27-05-2011 123 31   Download

 • Là sự di chuyển vốn giữa các quốc gia trong đó người sở hữu vốn không trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động sử dụng vốn, họ không chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả đầu tư, chỉ hưởng lãi suất theo tỷ lệ đã được công bố trước.

  ppt25p dahoaquan2509 30-07-2013 87 30   Download

Đồng bộ tài khoản