Kết quả kiểm toán

Xem 1-20 trên 2093 kết quả Kết quả kiểm toán
 • Quyết định 03/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

  doc5p trongthuy 18-08-2009 125 21   Download

 • Một vài năm gần đây, trong đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam đã xuất hiện một kênh thông tin mới được xã hội và nhân dân rất quan tâm. Đó là việc công khai kết quả kiểm toán tài chính nhà nước của Tổng Kiểm Toán Nhà Nước.

  pdf17p hamdocsach08 27-12-2010 48 11   Download

 • Lĩnh vực chi kiểm toán ngân sách về đầu tư XDCB là một vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào tổ chức thực hiện kiểm toán về lĩnh vực chi ĐTXDCB có hiệu quả nhất trong điều kiện được bố trí quỹ thời gian và nhân sự có hạn cho một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách ĐP

  pdf155p lanlan38 02-04-2013 58 10   Download

 • Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2005 đã khẳng định chức năng , thẩm quyền của KTNN. Để thực thi các quy định của Luật, Nhà nước ta và KTNN đã và đang triển khai nhiều việc quan trọng, trong đó có công khai kết quả kiểm toán và việc thực hiện kết luận kiểm toán.

  pdf9p hamdocsach08 27-12-2010 45 5   Download

 • Bài viết "Bài toán kiểm tra nước lưu vực sông và một số kết quả ứng dụng đối với lưu vực sông Ba" giới thiệu phương pháp kiểm toán nước lưu vực sông và một số kết quả ban đầu ứng dụng đối với lưu vực sông Ba và các ý kiến về sử dụng kết quả kiểm toán nước trong quản lý nguồn nước lưu vực.

  pdf9p thuyhuynh1702 03-12-2015 25 2   Download

 • Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán [B410] Phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối [B420] Thư giải trình của Ban Giám đốc và Ban quản trị [B440B450] Kế hoạch kiểm toán Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng [A100] Lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn nhóm kiểm toán [A200] Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động [A300] Tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình kinh doanh quan trọng [A400] Phân tích sơ bộ báo c...

  pdf60p ktouch_12 20-06-2013 153 34   Download

 • Báo cáo: Thực trạng kiểm toán hoạt động quản lý, khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước thời gian qua trình bày về một số bất cập, vướng mắc từ phía văn bản quy phạm pháp luật; một số tồn tại liên quan đến công tác xây dựng chiến lược, công tác quản lý cấp phép, quản lý khai thác tài nguyên của các cơ quan quản lý nhà nước; những đề xuất rút ra từ kết quả kiểm toán công tác quản lý, khai thác, kinh doanh t...

  doc6p makhala111 24-10-2014 79 21   Download

 • Quản lí kết quả kiểm toán- những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ quan Kiểm toán Nhà nước Mỹ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thường gọi là Mỹ, là nước Cộng hòa liên bang với phần lớn lãnh thổ thuộc Bắc Mỹ. Mỹ có nhiều tai fnguyên khoáng sản, trong đó có nhiều mỏ vàng, dầu, than đá và uranium.

  pdf10p maichi08 27-12-2010 53 6   Download

 • Điều này cộng với việc Bộ Tài chính vẫn nợ hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC, khiến các công ty kiểm toán đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Dưới đây là cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Mai, Tổng thư ký Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về vấn đề trên.

  pdf3p bibocumi20 14-12-2012 39 6   Download

 • Bài giảng Chương 6: Tổng hợp lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và thư quản lý với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Thủ tục kiểm toán đặc thù và các thủ tục chuẩn bị cho việc lập BCKT; tổng hợp kết quả kiểm toán và thảo luận với khách hàng; lập dự thảo BCKT và thư quản lý;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf13p huyenngoc0628 02-11-2015 48 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 91/2008/nđ-cp về việc công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước do chính phủ ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lawttnh19 19-11-2009 52 5   Download

 • Mục tiêu kiểm toán là đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả kiểm toán cho mỗi cuộc kiểm toán cụ thể và cần phải gắn chặt với mục tiêu, yêu cầu của quản lý.

  pdf9p sasu111 12-03-2014 29 2   Download

 • Trên cơ sở kết quả kiểm toán, bài báo cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và cải thiện vấn đề môi trường ở cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 3 1   Download

 • Bất chấp việc có rất nhiều mục tiêu của chương trình Kiểm toán được đề cập đến trong chương 2, hầu hết các chương trình kiểm toán đều có những yếu tố chung. Mỗi chương trình kiểm toán là một nhóm các cá nhân thực hiện công việc đánh giá một vấn đề, thu thập, phân tích thông tin và đưa ra kết luận về mức độ tuân thủ những quy định về môi trường, đồng thời báo cáo kết quả kiểm toán.

  doc7p hyekyo 18-03-2009 1356 399   Download

 • Qua gân 15 nam hoVt dong, Kiem toán nhà nưJc (KTNN) Viet Nam dã khang dPnh dưAc vP trí, vai trò c/a mình trong cơ câu bo máy nhà nưJc, khang dPnh dưAc s9 cân thiêt và tính tât yêu khách quan c/a kiem tra, kiem soát hoVt dong qun lý kinh tê - tài chính nhà nưJc, dac biet là Ngân sách nhà nưJc (NSNN). Nh:ng kêt qu kiem toán trung th9c, khách quan c/a KTNN báo cáo lên Chính ph/, Quôc hoi và các cơ quan chDc nang khác không chy cho phép dánh giá th9c trVng NSNN mà còn cung câp thông tin...

  pdf222p yy8891 15-04-2011 214 97   Download

 • Kiểm Toán - Những Người Yêu Thích Con Số Kiểm toán bắt nguồn từ thuật ngữ “Audit” trong tiếng Latin. Điều thú vị, từ này có nghĩa là “người nghe”. Vào khoảng thế kỷ thứ III trước Công nguyên, chính quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe thuyết trình của họ về kết quả kiểm tra.

  pdf5p cauvong_khuyet 17-06-2010 143 95   Download

 • Kiểm toán bắt nguồn từ thuật ngữ “Audit” trong tiếng Latin. Điều thú vị, từ này có nghĩa là “người nghe”. Vào khoảng thế kỷ thứ III trước Công nguyên, chính quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe thuyết trình của họ về kết quả kiểm tra. Từ đó cho đến nay, “Audit” đã trở thành một từ phổ biến để chỉ công việc kiểm tra và bày tỏ ý kiến đối với các báo cáo tài chính. ...

  pdf5p cauvong_khuyet 17-06-2010 138 41   Download

 • Chất lượng không đảm bảo của nhiều công ty kiểm toán đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Theo kết quả kiểm soát chất lượng năm 2010 của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) hầu hết các công ty kiểm toán được kiểm tra ít nhiều đều có sai phạm về chuẩn mực kiểm toán. 3 công ty và 9 kiểm toán viên đã bị xử lý kỷ luật. Trong báo cáo gửi Bộ Tài chính, VACPA cho rằng việc một số công ty kiểm toán...

  pdf2p nkt_bibo50 26-02-2012 102 30   Download

 • Theo công bố của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về kết quả kiểm tra định kỳ các CTKT năm 2011, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (E&Y) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đạt số điểm rất cao. Nghịch lý ở chỗ, cả E&Y cũng như A&C hiện đang nằm trong diện phải làm rõ trách nhiệm khi kiểm toán cho Dược Viễn Đông (DVD). Riêng đối với A&C, đây không phải lần đầu tiên CTKT này “có chuyện”.

  pdf4p nkt_bibo50 26-02-2012 106 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tru_mua 16-02-2012 77 10   Download

Đồng bộ tài khoản