Khả năng sinh lời

Xem 1-20 trên 877 kết quả Khả năng sinh lời
 • Đề tài Phân tích tài chính phân tích khả năng sinh lợi nhằm nêu phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp hoặc người phân tích đánh giá một cách tốt nhất thành quả hoạt động của công ty. Chúng ta có thể phân tích thành quả công ty dưới nhiều cách thức khác nhau.

  pdf24p idol_12 28-04-2014 399 140   Download

 • Đề tài Phân tích khả năng sinh lời của công ty – công ty nhựa Bình Minh nêu chúng ta có thể phân tích thành quả công ty dưới nhiều cách thức khác nhau. Doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế là các thước đo thành quả được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên không thước đo riêng lẻ nào trong các thước đo này đánh giá tốt nhất cho thành quả toàn diện của công ty.

  pdf41p idol_12 28-04-2014 150 66   Download

 • Đề tài Phân tích khả năng sinh lợi nhằm phân tích nguồn gốc, tính ổn định, quy mô và nhận diện các nguồn tạo ra doanh thu để đánh giá khả năng sinh lợi. Giải thích lợi nhuận gộp và cách định giá bằng việc sử dụng số lượng, giá cả và giá vốn hàng bán. Phân tích chi phí hoạt động và phi hoạt động bằng cách so sánh tỷ lệ, chỉ số và phân tích chỉ số. Mô tả thuế suất có hiệu lực và phân tích thuế thu nhập.

  pdf27p idol_12 28-04-2014 126 47   Download

 • Việc nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính lên khả năng sinh lời của nguồn vốn doanh nghiệp bỏ ra là rất cần thiết để đưa ra các quyết định và chính sách phù hợp. Đề tài: Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính lên khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sau đây nhằm nghiên cứu vai trò của đòn bẩy, và những tác động của nó lên khả năng sinh lời của nguồn vốn doanh nghiệp.

  doc26p ngoc2811 06-05-2015 137 45   Download

 • Đề tài Phân tích khả năng sinh lợi nêu tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư, phân tích khả năng sinh lời. Tầm quan trọng, ý nghĩa, sự cần thiết của phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư, thành phần của tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư, tính toán tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư.

  pdf50p xuanlan_12 28-04-2014 176 44   Download

 • Phân tích khả năng sinh lợi, phân tích doanh thu, phân tích giá vốn hàng bán, phân tích chi phí là những nội dung chính trong bài tiểu luận phân tích tài chính "Phân tích khả năng sinh lời của công ty - Công ty Nhựa Bình Minh". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p thanhtranngoc01 15-10-2015 106 38   Download

 • Đề tài Phân tích khả năng sinh lợi nhằm trình bày các nội dung chính: quy trình phân tích khả năng sinh lời, phân tích doanh thu, phân tích giá vốn hàng bán, phân tích chi phí. Đứng trên gốc độ tổng nguồn vốn đầu tư hình thành nên tài sản thì thước đo khả năng sinh lợi là ROA.

  pdf61p xuanlan_12 28-04-2014 80 23   Download

 • Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ảnh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và những giải pháp kỹ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Để nhận thức đúng đắn về lợi nhuận, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Phân tích khả năng sinh lời". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc6p thanhtranngoc01 15-10-2015 54 15   Download

 • Vận dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tập trung nghiên cứu một số nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết thông qua hai chỉ tiêu chính là ROA và ROE.

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 36 15   Download

 • Nội dung khóa luận được chia thành sáu chương như sau: Chương 1 - Mở đầu, chương 2 - Tổng quan lý thuyết về KNTT trong mối quan hệ với KNSL, chương 3 - Phương pháp nghiên cứu, chương 4 - Thực trạng khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi trong các doanh nghiệp BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chương 5 - Nội dung kết quả nghiên cứ, chương 6 - Kết luận và một số kiến nghị.

  pdf119p luimotbuoc_3 03-11-2016 26 6   Download

 • Bài viết "Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ khả năng sinh lời" của TS. Trương Quang Thông giới thiệu tổng quan về cạnh tranh ngân hàng, vị thế cạnh tranh, các phân tích về khả năng sinh lời. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p sontungantv 28-04-2016 33 5   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam cho thấy thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng có tác động thích cực đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf17p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 18 5   Download

 • Bài viết Đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam được thực hiện nhằm nghiên cứu về mối quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf12p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 20 5   Download

 • Bài viết giới thiệu tổng quan tình hình cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, về vị thế cạnh tranh, các phân tích về khả năng sinh lời, kết luận về hàm ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p yeukhongloi 13-05-2016 14 3   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu Xác định các nhân tố tác động tới khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam là nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về các nhân tố tác động tới khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

  pdf10p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 19 3   Download

 • PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH - PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG CỦA CÔNG TY THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TĂNG TRƯỞNG Tỷ số cho ta biết 1 đồng lợi nhuận sau thuế thì DN giữ lại bao nhiêu đồng được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh Tỷ số cho ta biết 1 đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận giữ lại

  ppt11p 173028 16-01-2013 158 52   Download

 • Chức năng tài chính đảm nhận (1) việc giao dịch và ghi nhận các hoạt động tài chính, đặc biệt là trong quản lý ngân quỹ (chức năng vận hành). (2) Bên cạnh đó, chức năng tài chính còn song song đảm nhận việc hỗ trợ ban quản trị phản ứng và điều chỉnh các nguồn tài chính tuỳ theo nhu cầu, tuân thủ các đòi hỏi tài chính và cân đối mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp với mục tiêu của các cổ đông (chức năng hỗ trợ).

  pdf4p cucai_trang 04-06-2010 418 89   Download

 • Tiểu luận: Phân tích tài chính phân tích khả năng sinh lợi nhằm trình bày về tầm quan trọng của tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư, tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và các biến số trong tính toán, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần và phân tích tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần.

  pdf20p orange_12 04-06-2014 128 43   Download

 • Giới thiệu về Các báo cáo tài chính, Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính, Phân tích cấu trúc tài chính, Phân tích khả năng thanh toán và thanh khoản, Phân tích khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động, Phân tích rủi ro, Cung cấp thông tin về tình hình công nợ và khả năng thanh toán, khả năng tiêu thụ sản phẩm và dự đoán về xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

  ppt94p lethuhang7687 18-11-2009 632 485   Download

 • Bất kỳ nhà đầu tư chứng khoán nào cũng mong muốn đầu tư vào những công ty mà cổ phiếu có khả năng sinh lợi cao. Các cổ phiếu của những công ty này phải có có xu hướng tăng giá cao. Tuy nhiên, để xác định chính xác giá cả và khả năng sinh lợi của cổ phiếu đòi hỏi các nhà đầu tư cần có kiến thức khá tốt về chứng khoán cũng như có kinh nghiệm trong đầu tư.

  pdf4p ntgioi120402 30-10-2009 489 334   Download

Đồng bộ tài khoản