Khách sạn nikko – hà nội

Xem 1-6 trên 6 kết quả Khách sạn nikko – hà nội
 • Khách sạn Nikko- Hà Nội đang áp dụng những chiến lược gía phù hợp và có hiệu quả, các chiến lược giá của khách sạn áp dụng với từng phân đoạn thị trường giúp cho khách sạn có thể đạt lợi nhuận cao nhất và doanh thu ổn định. Tuy nhiên trên thực tế cũng còn nhiều áp dụng chưa thoả đáng và một số chiến lược giá rất đơn giản và hiệu quả chưa được đưa vào áp dụng.

  pdf26p trungtri 24-07-2009 2195 940   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu "Luận văn Quản trị nghiệp vụ lễ tân - Chiến lược giá khách sạn Nikko - Hà Nội thực trạng và giải pháp", luận văn này gồm 3 chương trình bày cơ sở lý thuyết về hoạt động kinh doanh khách sạn, thực trạng chiến lược giá khách sạn Nikko - Hà Nội, giải pháp về chiến lược giá khách sạn Nikko - Hà Nội.

  pdf26p thanhviet27 02-03-2011 883 266   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về quản trị rủi ro. Chương 2: Các rủi ro trong ngành kinh doanh khách sạn. Chương 3: Nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tại khách sạn Nikko Hà Nội. Chương 4: Các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro trong kinh doanh khách sạn và những đóng góp với khách sạn Nikko Hà Nội.

  pdf32p truongtien_04 10-03-2018 1 1   Download

 • Ngành du lịch Việt Nam được ra đời được khoảng hơn 40 năm, nhưng thực sự mới được chú ý quan tâm phát triển được khoảng chục năm trở lại đây. Vì vậy, ngành du lịch Việt Nam thực sự còn rất non trẻ nhưng cũng đã đạt được những thành công đáng kể, bên cạnh đó cũng có không ít những khó khăn thách thức mà ngành du lịch Việt Nam cũng đã trải qua và sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Kinh doanh khách sạn là một mảng quan trọng trong ngành du lịch, cũng...

  pdf54p hocbong1122 24-02-2013 214 108   Download

 • . Khái niệm khách sạn và bản chất hoạt động kinh doanh khách sạn 1.1.1. Khái niệm khách sạn Khách sạn là cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách lưu trú đáp ứng yêu cầu về các mặt ăn, uống, ngủ, giải trí và các dịch vụ cần thiết khác 1.1.2. Bản chất của kinh doanh khách sạn Kinh doanh về dịch vụ lưu trú và các dịch vụ bổ sung kèm theo( giặt là, cắt uốn tóc, trông trẻ…). Hoạt động này mang tính phi vật chất – cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng là...

  pdf26p polphin 07-12-2011 290 105   Download

 • Khách sạn là cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách lưu trú đáp ứng yêu cầu về các mặt ăn, uống, ngủ, giải trí và các dịch vụ cần thiết khác Bản chất của kinh doanh khách sạn Kinh doanh về dịch vụ lưu trú và các dịch vụ bổ sung kèm theo( giặt là, cắt uốn tóc, trông trẻ…).

  pdf26p tangtocmuathi 24-05-2013 99 25   Download

Đồng bộ tài khoản