Khái niệm chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 218 kết quả Khái niệm chính sách tiền tệ
 • Trước khi đi vào nghiên cứu quyết định thực hành cấu trúc vốn trong thực tiễn, chúng ta cần nhắc lại khái niệm cấu trúc vốn là gì? Cấu trúc vốn được định nghĩa là sự kết hợp số lượng nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, vốn cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường được dùng để tài trợ cho quyết định đầu tư của một doanh nghiệp.

  pdf45p wave_12 08-04-2014 8 5   Download

 • Thuyết trình kinh tế vĩ mô: Bộ ba bất khả thi nhằm trình bày khái niệm bộ ba bất khả thi, thực tiễn bộ ba bất khả thi tại Trung Quốc, liên hệ bộ ba bất khả thi tại Việt Nam, các giải pháp nhằm điều hành nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

  ppt30p big_12 06-06-2014 10 5   Download

 • 1 Tổng cầu (AD – aggregate demand) Khái niệm: Tổng cầu là tổng sản lượng trong nước mà các tác nhân kinh tế (hộ gia đình, hãng, chính phủ, người nước ngoài) sẵn sàng và có khả năng mua tại mỗi mức giá nhất định, các yếu tố khác không đổi.

  ppt41p page_12 15-08-2013 26 4   Download

 • 1.1. Bản chất của TCDN DN là gì? Khái niệm: TCDN là hệ thống các QHKT phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng các Quỹ tiền tệ trong hoạt động SXKD của DN nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Phạm vi hoạt động DN với nhà nước DN với thị trường DN với CBCNV trong DN

  ppt66p page_12 15-08-2013 12 4   Download

 • Sau khi học xong chương 8 Tài chính công cảu bài giảng Tài chính tiền tệ sinh viên về khái niệm ngân sách nhà nước, bản chất của ngân sách nhà nước, hệ thống và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

  pdf38p model_12 22-04-2014 13 4   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên nắm bắt nội dung dung bài học một cách nhanh nhất và giáo viên có thêm tài liệu chuẩn bị cho việc giảng dạy được tốt hơn.

  pdf48p lamtran89 07-07-2014 9 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Kinh tế vĩ mô bài 20: Giảm phát và bẫy thanh khoản trình bày về khái niệm cơ bản và nghiên cứu điển hình, bẫy thanh khoản kéo theo giảm phát, giảm phát dẫn đến bẫy thanh khoản, giải pháp xử lý các trục trặc. Tài liệu này giúp ích cho công việc giảng dạy và học tập, mời các bạn tham khảo.

  pdf21p tranvantan78 29-07-2014 6 2   Download

 • Thị trường tài chính là nơi diễn ra việc chuyển giao các nguồn tài chính một cách trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các chủ thể kinh tế với nhau thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định nhằm thoả mãn quan hệ cung-cầu về vốn và nhằm mục đích kiếm lời... đó là khái niệm về thị trường tài chinh1 trong bài giảng.

  pdf13p next_12 17-04-2014 4 1   Download

 • Chương 7 Lạm phát thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và phân loại lạm phát, nguyên nhân lạm phát, tác động lạm phát, các biện pháp kiểm soát lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf8p pnq9292 20-09-2014 5 1   Download

 • 1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương 1.1, Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng Trung ương a, Khái niệm: Là ngân hàng phát hành tiền Là cơ quản lý và và kiểm soát tiền tệ ngân hàng Bộ máy tài chính tổng hợp

  ppt27p dai_gia_ngheo 05-05-2011 906 356   Download

 • CHƯƠNG VI PHÁP LUẬT VỀ NGÂN SÁCH CỦA DOANH NGHIỆP I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGÂN SÁCH CỦA DOANH NGHIỆP: 1.

  pdf13p samsara246 22-05-2011 456 291   Download

 • Ngân hàng trung ương (có khi gọi là ngân hàng dự trữ, hoặc cơ quan hữu trách về tiền tệ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ.

  pdf3p phuonghoangnho 22-03-2010 528 226   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại, chính sách tiền tệ của chính phủ sử dụng lãi suất như một công cụ quan trọng để tác động vào nền kinh tế, kiểm soát lượng tiền cung ứng. Lãi suất là một phạm trù kinh tế, phản ánh mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền tệ, thực trạng kinh tế của một nước.

  doc17p buiduongson3 08-05-2010 315 194   Download

 • Chương III: Ngân sách Nhà nước. VII.Khái niệm ngân sách Nhà nước gân sách Nhà nước là bộ phận cấu thành của hoạt động tài chính Nhà nước, vì vậy khi nghiên cứu về tài chính của Nhà nước người ta thường tập trung vào nghiên cứu ngân sách Nhà nước.

  pdf17p leslie88 23-09-2010 259 148   Download

 • “Có 3 phát minh vĩ đại từ khi bắt đầu sự sống của loài người: lửa, bánh xe và Ngân hàng Trung ương" - Will Rogers, một nhà văn hài hước người Mỹ đã vui tính tổng kết như thế.

  doc25p c08k09a2089 01-02-2011 270 146   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn :“một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p tieutaydoc 06-08-2010 267 134   Download

 • Khái niệm, đặc điểm của ngân sách nhà nước Thuật ngữ ngân sách (Budget) bắt nguồn từ tiếng Anh, có nghĩa là cái ví, cái xách. Tuy nhiên trong đời sống kinh tế, thuật ngữ này đã thoát ly ý nghĩa ban đầu mà mang một nội dung hoàn toàn khác. Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm ngân sách và ngân sách nhà nước: - Theo Từ điển Bách khoa toàn thư của Liên xô (cũ) thì : ngân sách là: “1.

  pdf16p paradise_12 03-01-2013 151 71   Download

 • Đại hội VI của Đảng (12/1986) lần đầu tiên nêu lên khái niệm “ Chính sách xã hội”. Đây là sự đổi mới về tư duy về giải quyết các vấn đề xã hội được đặt trong tổng thể đường lối phát triển của Đất nước, đặc biệt là giải quyết mối quan hệ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội.

  doc10p meomeoten 18-03-2013 149 65   Download

 • Tài liệu tham khảo về tín dụng ngân hàng, cung cấp một số kiến thức như: Khái niệm và vai trò của tín dụng, Phân loại tín dụng , Lãi suất trong tín dụng ,Công cụ lưu thông tín dụng...

  ppt47p donna_12345 09-01-2012 128 58   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng môn học lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 2: Giới thiệu hệ thống tài chính, giúp các bạn nắm vững khái niệm, cấu trúc hệ thống tài chính, các tổ chức tài chính và Thị trường tài chính là nơi công cụ tài chính được mua bán, trao đổi. Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p vitconhaman 05-08-2011 176 45   Download

Đồng bộ tài khoản