» 

Khái Niệm Chính Sách Tiền Tệ

 • Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam và những vấn đề đặt ra

  Tham khảo luận văn - đề án 'điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam và những vấn đề đặt ra', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 39p svnganhang90 30-11-2010 1244 624

 • Tiểu luận: Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

  Khái niệm chính sách tiền tệ : Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ , biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu: Ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm ,tăng trưởng kinh tế .

  pdf 25p kimku11 03-10-2011 468 210

 • Đề cương chi tiết : Thực trạng điều hành các Công cụ của Chính sách tiền tệ giai đoạn từ đầu năm 2010 đến nay

  1. Khái niệm và mục tiêu của Chính sách tiền tệ 1.1. Khái niệm Chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (CSTT) là một công cụ quản lý kinh tế vĩ mô, do Ngân hàng Trung ương soạn thảo và thực thi, nhằm ổn định giá trị đồng nội tệ, đưa sản lượng và việc làm của quốc gia đến mức mong muốn ... CSTT có thể được hoạch định theo hai hướng: - CSTT mở rộng - CSTT thắt chặt

  doc 9p greenwind007 13-09-2012 261 161

 • Tiểu Luận chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước

  1. Khái niệm: Chính sách tiền tệ là tổng hòa các phương thức mà NHNN sử dụng nhằm tác động đến lượng tiền cung ứng để đạt được các mục tiêu kinh tế, xã hội đất nước trong thời kỳ nhất định. Như vậy, với các công cụ trong tay, NHNN có thể chủ động tạo ra sự thay đổi trong cung ứng tiền (mở rộng hay thắt chặt), qua đó tác động đến các biến số vĩ mô nhằm đạt được...

  doc 17p kazeuraki 18-10-2011 325 154

 • Tiểu Luận :Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận :sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p tieutaydoc 06-08-2010 191 112

 • Tiểu luận: Các quan điểm khác nhau về mục tiêu chính sách tiền tệ & gợi ý mục tiêu sách tiền tệ của Việt Nam

  Tiểu luận: Các quan điểm khác nhau về mục tiêu chính sách tiền tệ & gợi ý mục tiêu sách tiền tệ của Việt Nam trình bày khái niệm, vị trí chính sách tiền tệ, các mục tiêu của chính sách tiền tệ, kết hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa qua mô hình IS-LM, nhìn nhận về mục tiêu CSTT của Việt Nam thời gian qua.

  pdf 23p big_12 09-06-2014 27 6

 • Tiểu luận: Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đối với sự phát triển của nền kinh tế giai đoạn hiện nay

  Khái niệm và mục tiêu Để có thể theo đuổi mục tiêu kinh tế trong từng thời kỳ, Chính phủ luôn thực thi chính sách tài chính với hai chính sách cơ bản và quan trọng là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong đó chính sách tiền tệ luôn được coi là trung tâm.

  pdf 20p nobita_12 16-11-2013 15 5

 • Tiểu luận: Công cụ dự trữ bắt buộc và việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam

  Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các NHTM phải duy trì trên tài khoản tiền gửi tại NHTW, được xác định bằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ % tính trên tổng số dư tiền gửi các loại mà các NHTM phải dự trữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại NHTW... đó là khái niệm về dự trữ bắt buộc mà đề tài Công cụ dự trữ bắt buộc và việc điều hành chính sách tiền tệ của...

  pdf 16p wave_12 08-04-2014 19 5

 • Bài nghiên cứu: Sự can thiệp vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính quốc tế

  Bài nghiên cứu: Sự can thiệp vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính quốc tế nhằm trình bày tổng quan các nghiê cứu trước đây, nghiên cứu về cơ chế tỷ giá. Khái niệm về can thiệp không vô hiệu hóa và can thiệp vô hiệu hóa theo định nghĩa của hai nhà kinh tế học Aizenman và Glick (2008).

  pdf 48p green_12 13-05-2014 12 4

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Tiền, hoạt động ngân hàng & chính sách tiền tệ

  Trong chương 5 Tiền, hoạt động ngân hàng & chính sách tiền tệ nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm cung tiền, cơ số tiền và thừa tiền, vai trò của ngân hàng đối với cung tiền, các loại ngân hàng.

  pdf 21p little_12 23-06-2014 7 3

 • Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ và tài khóa tới tổng cầu

  Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới tổng cầu bên cạnh chính sách tiền tệ và tài khóa • Đặc biệt, nhu cầu chi tiêu bởi hộ gia đình và doanh nghiệp xác định mức cầu tổng thể đối với hàng hóa và dịch vụ.

  pdf 45p chaen_12 09-12-2013 24 3

 • Bài giảng Chính sách tiền tệ - Lạm phát

  Bài giảng Chính sách tiền tệ Lạm phát nhằm trình bày về khái niệm lạm phát, thước đo lạm phát, cách tính tỷ lệ lạm phát. Lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế.[1] Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền.

  pdf 11p red_12 17-05-2014 12 1

 • Tiểu luận :Các chính sách phát triển kinh tế

  Khái niệm chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (CSTT) là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu: ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế. Tùy điều kiện các nước, CSTT có thể xác lập theo hai hướng:

  pdf 17p nobita_12 16-11-2013 27 8

 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Giáo trình Lý thuyết Tài chính cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng, Ngân hàng. Nội dung chi tiết giáo trình được đề cập trong 9 chương, bao gồm các vấn đề: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ, những vấn đề cơ bản về tài chính, những vấn đề cơ bản về tín dụng, ngân sách nhà nước, thị trường tài...

  pdf 191p transang4 02-10-2012 52 31

 • PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ & NGOẠI HỐI

  1. Khái niệm chung về tiền tệ : Tiền tệ là loại hàng hoá đặc biệt, là vật ngang giá chung làm phương tiện trung gian trao đổi. Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại, và các giấy tờ có giá như tiền.

  ppt 25p insert_12 17-08-2013 25 8

 • Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  I Tổng quan về tiền tệ 1 Khái niệm Tiền được định nghĩa là “bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để đổi lấy hàng hóa hay dịch vụ hoặc sử dụng trong việc trả các món nợ” 2 Lịch sử phát triển Hóa tệ (tiền tệ hàng hóa): phi kim đến kim loại (vàng, bạc) → Tiền giấy: đổi đươc ra vàng đến không đổi được ra vàng (tiền pháp định) → Tiền tín dụng...

  ppt 44p dahoaquan2509 30-07-2013 18 3

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính – tiền tệ: Phần 2

  Bài giảng Lý thuyết tài chính – tiền tệ nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Nó có tác dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành. Tập bài giảng Lý thuyết tài chính – tiền tệ được thiết kế thành 9 chương, Sau đây là phần 2 của bài giảng trình bày nội dung kiến...

  pdf 43p khongxinhkhngodep 01-07-2014 6 3

 • Thuyết trình: Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa

  Thuyết trình: Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nhằm trình bày về khái niệm tiền tiền và chính sách tiền tệ, mục tiêu của chính sách tiền tệ, nội dung cơ bản của chính sách tiền tệ, công cụ thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tiền tệ của Việt Nam và các nước trong năm 2012.

  ppt 56p big_12 06-06-2014 17 3

 • Hiến pháp về chính sách kinh tế

  James M. Buchanan Jr. – Bài giảng Nobel Ngày 8 tháng 9 năm 1986. Hiến pháp về chính sách kinh tế. (The constitution of economic policy) Phiên Dịch: Hồ Phương Nga. Lời giới thiệu: Khoa học nghiên cứu về tài chính công cộng phải luôn luôn ghi nhớ một cách rõ ràng...những hoàn cảnh chính trị. Thay vì trông mong vào sự hướng dẫn từ một lý thuyết về thuế mà chủ yếu dựa vào...

  doc 9p cuulongvhit 03-10-2010 124 60

 • ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - ĐH NGOẠI THƯƠNG

  ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ 1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế: a. Tiền học phí b. Thuế c. Tiền gửi thanh toán 2. Tiền pháp định là: a. Séc b. Không thể chuyển đổi sang kim loại quý hiếm c. Thẻ tín dụng d. Tiền xu 3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải: a. Do chính phủ sản xuất ra b....

  pdf 8p oobye123456 05-08-2012 178 44

 • + Xem thêm 220 Khái Niệm Chính Sách Tiền Tệ khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản