Khái niệm chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 226 kết quả Khái niệm chính sách tiền tệ
 • Bài giảng Lý thuyết tiền tệ Bài 5 Trung gian tài chính phi ngân hàng trình bày khái niệm các loại hình trung gian tài chính phi ngân hàng, vai trò của các trung gian tài chính phi ngân hàng. Hệ thống các trung gian tài chính phi Ngân hàng ở Việt Nam

  ppt17p next_12 16-04-2014 31 16   Download

 • Bài 1 Bản chất chức năng của tiền trong bộ bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày khái niệm và cơ sở khách quan, hình thái tồn tại, tính chất chức năng và trò của tiền tệ.

  ppt17p next_12 16-04-2014 26 10   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'các khái niệm cơ bản về ngoại thương', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt5p page_12 15-08-2013 76 8   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 có nội dung trình bày những vấn đề chung về bảo hiểm (khái niệm, hình thức, vai trò, nguyên tắc), bảo hiểm kinh doanh, bảo hiểm xã hội.

  ppt26p hoa_dai91 23-06-2014 14 7   Download

 • Chương 4 Tín dụng thuộc bài giảng tài chính tiền tệ nhằm trình bày về các nội dung chính: sự ra đời và phát triển của tín dụng, khái niệm và bản chất tín dụng, vai trò và chức năng của tín dụng, các hình thức của tín dụng, sự vay mượn giữa hai chủ thể kinh tế.

  pdf28p good_12 30-06-2014 18 7   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 Tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính, cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một sự kết hợp giữa các nhân tố đầu vào như vốn và lao động để tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và tiêu thụ trên thị trường.

  pdf39p good_12 30-06-2014 20 7   Download

 • Đề tài Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp nêu khái niệm giá trị doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, những phương pháp định giá doanh nghiệp. Tác động của đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế (Lý thuyết của M &M - Modigliani & M iller), ý nghĩa tổn quát của định đề , các tỷ suất sinh lợi từ vốn cổ p hần có đòn bẩy tài chính.

  pdf28p wave_12 08-04-2014 16 6   Download

 • Trung gian tài chính là các tổ chức có khả năng dẫn truyền các QCV từ các chủ thể có thặng dư vốn sang các chủ thể thiếu hụt vốn, TS chủ yếu là TSTC. Ngân hàng trung gian là trung gian tài chính mà hoạt động thường xuyên là nhận thế giới, sử dụng số tiền đó để cho vay, đầu tư và cung ứng các dịch vụ thanh toán...đó là khái niệm về trung gian tài chính trong bài 4 Các ngân hàng trung gian.

  ppt20p next_12 16-04-2014 21 6   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 1: Đại cương về tiền tệ và lạm phát trình bày về nguồn gốc ra đời và khái niệm tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, các hình thái của tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế, tiền tệ Việt Nam qua các thời kỳ.

  pdf0p thin_12 23-07-2014 74 5   Download

 • Bài giảng môn Ngân hàng trung ương của Nguyễn Quốc Anh nhằm giúp các bạn biết được khái niệm, thuật ngữ chuyên môn trong hoạt động ngân hàng trung ương; hiểu rõ về các hoạt động của ngân hàng trung ương: nghiệp vụ phát hành tiền, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ trên thị trường mở, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia và hoạt động thanh tra, giám sát của ngân hàng trung ương.

  pdf128p thuytrang_9 07-09-2015 5 4   Download

 • 1 Khái niệm Tăng trưởng kinh tế (economic growth) là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng thu nhập quốc dân (GNP) trong một thời gian nhất định Tăng trưởng kinh tế còn được định nghĩa là sự gia tăng mức sản xuất mà nền kinh tế tạo ra theo thời gian

  ppt55p page_12 15-08-2013 24 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô nhằm trình bày về khái niệm kinh tế vĩ mô, đối tượng nghiên cứu trong kinh tế học vĩ mô, các vấn đề chính của kinh tế học vĩ mô, các chính sách kinh tế vĩ mô: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ...

  pdf0p narrow_12 21-07-2014 18 2   Download

 • Nội dung 1. Các khái niệm 2. Chính sách tài khoá (Fiscal Policy) 3. Chính sách tiền tệ (Monetary Policy) 4. Chính sách thu nhập (Income Policy) 5. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ CÁC KHÁI NIỆM 1 Chính sách kinh tế Các tiêu chuẩn để đánh giá kết quả kinh tế  Tính hiệu quả (eficiency): nền kinh tế hiệu quả khi sản xuất ra những gì con người muốn với chi phí thấp nhất.

  pdf8p bonsai89 27-12-2011 152 50   Download

 • Nhận thức chung về các vấn đề xã hội và chính sách xã hội II.Quan hệ giữa chính sách xã hội và chính sách kinh tế (Tr.247. Giáo trình) III.Công bằng xã hội – Mục tiêu cốt lõi của chính sách xã hội IV. Hoạch định và đưa các chính sách xã hội vào thực tiễn đời sống xã hội * .I. Nhận thức chung về các vấn đề xã hội và chính sách xã hội Khái niệm: Vấn đề XH là gì? Chính sách XH là gì? ●Vấn đề là đối tượng của chính sách.

  pdf100p nuber_12 26-08-2013 65 27   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lượt lý thuyết về mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế trình báy khái niệm ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước, mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế, thực trạng hiện nay và phương pháp giải quyết cân bằng kinh tế.

  pdf31p thin_12 25-07-2014 51 26   Download

 • Đề tài Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại nêu các rủi ro trong thanh toán quốc tế, khái niệm rủi ro trong thanh toán quốc tế, giới thiệu các rủi ro trong thanh toán quốc tế, rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý, rủi ro về quản lý ngoại. Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế, đối với ngân hàng thương mại, đối với khách hàng, đối với Nhà nước.

  pdf35p wave_12 08-04-2014 42 22   Download

 • Nội dung Hợp đồng tín dụng và những vấn đề thực tiễn nêu khái niệm về tín dụng, phân loại tín dụng, trong đó tín Dụng Ngân Hàng – hình thức tín dụng quan trọng nhất, khái niệm về tín dụng ngân hàng, vai trò của tín dụng ngân hàng. Quy trình tín dụng ngân hàng. Khái niệm về hợp đồng tín dụng, đặc điểm của hợp đồng tín dụng, so sánh hợp đồng tín dụng với hợp đồng thương mại.

  pdf30p wave_12 08-04-2014 42 22   Download

 • Mục tiêu học tập của bài 11 Ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày khái niệm về ngân hàng thương mại, các hoạt động của ngân hàng thương mại. Liên hệ với Việt Nam. Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính, nhận tiền gửi, trong đó có tiền gửi không kỳ hạn (có thể phát hành séc).

  ppt16p idol_12 05-05-2014 145 22   Download

 • Trước đây trong thời ký phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp thị trường tài chính là một khái niệm bó hẹp ở việc điều chuyển tiền tệ giữa Nhà nước và các DNTN và giữa các ngân hàng quốc doanh với nhau theo chỉđạo của các cơ quan quản lý Nhà nước.

  pdf14p nhanma1311 09-12-2012 42 17   Download

 • Thuyết trình kinh tế vĩ mô: Bộ ba bất khả thi nhằm trình bày khái niệm bộ ba bất khả thi, thực tiễn bộ ba bất khả thi tại Trung Quốc, liên hệ bộ ba bất khả thi tại Việt Nam, các giải pháp nhằm điều hành nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

  ppt30p big_12 06-06-2014 24 16   Download

Đồng bộ tài khoản