» 

Khái Niệm Giáo Dục

 • Tiểu luận " Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay "

  Để đưa đất nước ta thật sự trở nên giàu mạnh và văn minh,trong xu thế hội nhập nền kinh tế thị trường hiện nay thì Đảng,nhà nước cùng nhân dân ta phải xây dựng cho mình một tiềm lực tổng thể vững mạnh. Một trong những chiến lược đó là phát triển và mở rộng hệ thống giáo dục đào tạo,đặt biệt là GDĐH nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cho đất nước....

  doc 27p khanhminhmk 26-10-2010 1332 543

 • Các hình thức giáo dục pháp luật và thực trạng giáo dục pháp luật tại Việt Nam hiện nay

  Trong xã hội hiện nay, do yêu cầu khách quan của xã hội vì vậy cần phải có pháp luật nhằm điều chỉnh các hành vi của con người trong xã hội theo một chuẩn mực nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đó là hoạt động giáo duc pháp luật để cho người dân có thể hiểu và làm đúng theo những quy định của pháp luật chánh tình trạng...

  doc 10p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 180 56

 • Giáo dục mỹ học đối với thai nhi

  Đào tạo và bồi dưỡng nhân tài phải bắt đầu ngay từ khi hình thành mầm sống, cũng có nghĩa là giáo dục phải bắt đầu ngay từ thời kỳ thai nhi. Ngày nay, khái niệm giáo dục thai nhi được truyền bá rộng rãi đến mọi gia đình, giúp các bậc cha mẹ tương lai tạo ra được một môi trường tốt cho thai nhi phát triển khỏe mạnh và có trí năng vượt trội. Khoa học hiện đại không ngừng...

  pdf 5p hoason23 16-08-2010 75 27

 • Module THCS 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Module THCS 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS giúp người học có khả năng nhận thức được các khái niệm và những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, giải thích được vai trò của giáo dục với sự phát triển bền vững và khái niệm "giáo dục vì sự phát triển bền vững", phân tích các mục tiêu về kiến thức, giá trị và kĩ năng để định hướng lại giáo...

  pdf 44p minhminhnguyen32 10-06-2014 8 3

 • GIÁO DỤC HÒA NHẬP

  Hai khái niệm chủ đạo trong giáo dục đặc biệt là Giáo dục chuyên biệt( theo 3 dạng tật chính là khiếm thính, khiếm thị, và chậm phát triển trí tuệ và đa tật) và Giáo dục hòa nhập. Trong đó khái niệm Giáo dục hòa nhập thường hay bị hiểu sai nhất, tuy rằng khuynh hướng này hiện nay được áp dụng khá

  pdf 4p abcdef_9 09-07-2011 92 32

 • Đề cương giáo dục quốc phòng

  Câu 1 - Quan đi m CN Mac-Lenin về giải quyết các vấn đề xã hội a- Khái niệm: Dân tộc là cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử, tạo lập một quốc gia, trên cơ sở cộng đồng bền vững về: lãnh thổ quốc gia, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hoá, đặc điểm tâm lý, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc. Khái niệm được hiểu: + Các thành viên cùng dân tộc...

  doc 8p 681171 15-03-2010 2837 1038

 • Giáo trình Dung Sai lắp Ghép & Kỹ Thuật Đo Lường - Nxb giáo dục

  Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường được biên soạn đề cương do vụ THCN - DN, Bộ giáo dục & đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Giáo trình do các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học biên soạn.

  pdf 217p thusinh_buon 18-03-2011 1982 964

 • Khái niệm và đặc trưng cơ bản của giao tiếp

  Giao tiếp là một trong những phạm trù trung tâm của tâm lý học. Tư tưởng về giao tiếp được đề cập đến từ thời cổ đại qua thời kỳ phục hưng và đến giữa thế kỷ XX thì hình thành nên một chuyên ngành Tâm lý học giao tiếp. Ngay từ khi còn là các tư tưởng về giao tiếp đến khi xuất hiện Tâm lý học giao tiếp thì khái

  pdf 14p ntgioi1204 14-10-2009 3851 914

 • Giáo Dục Kĩ Năng Sống

  Về kiến thức: Hiểu được khái niệm KNS và giáo dục KNS, sự cần thiết phải giáo dục KNS cũng như những nguyên tắc đưa kỹ năng sống vào thực tiễn giáo dục. Hiểu được nội dung giáo dục kỹ năng sống ở một số nước trong khu vực và ở Việt nam hiện nay. Hiểu và phân tích được những KNS cần giáo dục cho học sinh phổ thông và các PPGD KNS cho học sinh phổ thông.

  ppt 57p thanhnienxom 21-01-2011 1077 468

 • Nhập môn Công nghệ sinh học - Phần I: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản

  Định nghĩa tổng quát Có nhiều định nghĩa và cách diễn đạt khác nhau về công nghệ sinh học tùy theo từng tác giả, nhưng tất cả đều thống nhất về khái niệm cơ bản sau đây: Công nghệ sinh học là quá trình sản xuất các sản phẩm trên quy mô công nghiệp, trong đó nhân tố tham gia trực tiếp và quyết định là các tế bào sống (vi sinh vật, thực vật, động vật). Mỗi tế bào sống của cơ...

  pdf 26p thangkhobietchat2001 10-01-2010 851 361

 • GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC MÔN HỌC Ở CẤP TIỂU HỌC

  Môi trường và giaó dục bảo vệ môi trường đã và đang là một vấn đề được cả thế giới noí chung, Việt Nam nói riêng đặc biệt quan tâm. Chất lượng môi trường có ý nghĩa to lớn trong sự phat́ triển bền vững đối với cuộc sống con người. Môi trường là một khaí niệm quen thuộc và tồn tại xung quanh chuń g ta.

  doc 64p phuccaycanh 16-11-2010 1933 339

 • KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn đi kèm và được giải thích thông qua khái niệm "quản lý" và "quản lý nhà nước". Quản lý Khái niệm quản lý Một cách tổng quát nhất, quản lý được xem là quá trình "tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định",...

  pdf 104p lavie0 19-07-2011 2013 259

 • Xã hội dân sự: khái niệm và các vấn đề

  Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà họach định chính sách quan tâm. Khái niệm "xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở Châu Âu. Các đinh nghĩa phổ biến về "xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện của công dân trong việc bảo vệ các

  pdf 7p ntgioi1204 14-10-2009 742 230

 • Khái niệm kinh tế thị trường

  Tài liệu tham khảo về khái niệm kinh tế thị trường? Phân tích tính tất yếu khách quan và lợi ích của sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

  doc 2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 1380 172

 • Chương I: Các khái niệm và đặc trưng cơ bản về cảm biến

  Tham khảo tài liệu 'chương i: các khái niệm và đặc trưng cơ bản về cảm biến', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p halo87 13-01-2010 382 165

 • Chương 1 : Các khái niệm cơ bản về nhiệt kỹ thuật

  Tham khảo tài liệu 'chương 1 : các khái niệm cơ bản về nhiệt kỹ thuật', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p long48nl 30-04-2010 254 136

 • Luận văn: "Sưu tầm, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để hình thành và phát triển khái niệm axit – bazơ trong chương trình hóa học vô cơ trung học phổ thông (nâng cao)"

  Lý do chọn đề tài Đổi mới giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Để đổi mới nội dung, phƣơng pháp dạy học có hiệu quả cao cần trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản vững chắc.Trên cơ sở đó học sinh biết vận dụng sáng tạo kiến thức giải quyết các vấn đề học tập và thực tiễn cuộc sống. Mục tiêu...

  pdf 170p quang3009 26-04-2011 278 133

 • Khái niệm cổ phần hóa

  Khi xem xét vấn đề Cổ phần hoá, trước hết cần phân biệt Cổ phần hoá và tư nhân hoá, đó là hai khái niệm riêng rẽ. Tư nhân hoá theo nghĩa rộng (định nghĩa của Liên Hợp Quốc) "là sự biến đổi tương quan giữa Nhà nước và thị trường trong đời sống kinh tế của một nước theo hướng ưu tiên thị trường".

  pdf 14p huemanvdoc 26-11-2009 723 132

 • MỘT SỐ KHÁI NIỆM CỦA LÝ THUYẾT KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC VẬN DỤNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  Trong hơn 20 năm đổi mới của Việt Nam vừa qua đã và đang có khá nhiều các khái niệm của lý thuyết kinh tế học phát triển được vận dụng vào thực tiễn nước ta. Tuy nhiên, trên thực tế cũng như trong nhận thức của chúng ta chưa hẳn đã có sự thống nhất về nội hàm khoa học và cơ sở thực tiễn của các khái niệm đó. Bài viết này sẽ góp phần trao đổi thêm với bạn đọc những...

  pdf 6p xedapcam 05-05-2010 298 122

 • Tóm tắt luận án tiến sĩ giao dục học " Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên trung học cơ sở "

  Để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH ở cấp THCS , GV và HS đều phải cải thiện cách dạy, cách học nhằm nâng cao chất lượng DH. DHHT là một truong những phương hướng chiến lược trong đổi mới PPDH hiện nay ở nước ta. Muốn thực hiện DHHT thành công, GV cần có những khái niệm nhất định.

  pdf 24p orionlachocopie 29-03-2011 271 114

 • + Xem thêm 1046 Khái Niệm Giáo Dục khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản