» 

Khái Niệm Hệ Thống Chính Trị

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

  Khái niệm, bản chất và đặc điểm của hệ thống chính trị 1.1. Khái niệm hệ thống chính trị Trong xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã...

  pdf 220p paradise_12 04-01-2013 587 149

 • Chương 6 - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  .Khái niệm: hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội là hệ thống các tổ chức chính trị-xã hội mà nhờ đó nhân dân lao động thực thi quyền

  ppt 28p hung08tn2 30-09-2010 594 223

 • Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung, chuyên đề 1-Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

  CHUYÊN ĐỀ 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (Người soạn: Nguyễn Lương Thuỷ – Trường Chính trị tỉnh Kon Tum) I. QUAN NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 1. Khái niệm Hệ thống chính trị (HTCT) được hiểu là hệ thống các tổ chức, các thiết chế chính trị - xã hội và mối quan hệ giữa chúng với nhau hợp thành cơ chế chính trị của một chế độ xã...

  pdf 46p daquynh9999 20-11-2012 753 309

 • CHƯƠNG số 6: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

  Trước năm 1986, Đảng ta dùng khái niệm hệ thống chuyên chính vô sản hoặc chuyên chính vô sản. Từ tháng 3 năm 1989, tại HNTW 6 khoá VI, Đảng ta dùng khái niệm hệ thống chính trị.

  doc 15p taonemay108 11-12-2010 374 164

 • Suy nghĩ về hệ thống chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Quan niệm chung về hệ thống chính trị - xã hội Có thể nói rằng, nếu không tiếp cận khái niệm hệ thống chính trị - xã hội, không thể nhận thức được một cách đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của các thiết chế xã hội hiện đại. Trong thực tế đời sống chính trị - xã hội ở nước ta, thời gian qua có một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã phát triển thành tổ chức...

  pdf 13p thiuyen3 16-08-2011 178 89

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 6 - TS. Dương Kiều Linh

  Mục tiêu của chương 6 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về khái niệm hệ thống chính trị, chủ trương XD hệ thống CCVS mang đặc điểm Việt Nam, quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị.

  ppt 104p yellow_12 31-05-2014 15 2

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 2: Những khác biệt của mỗi quốc gia trong kinh tế chính trị

  Chương 2 Những khác biệt của mỗi quốc gia trong kinh tế chính trị trình bày về khái niệm kinh tế chính trị và kinh tế chính trị của mỗi quốc trên thế giới.

  pdf 19p four_12 24-03-2014 9 1

 • Đề tài: Hệ thống quản trị thông tin hiệu quả

  Đề tài: Hệ thống quản trị thông tin hiệu quả trình bày các nội dung: khái niệm quản trị thông tin, phân loại thông tin, vai trò của hệ thống quản trị thông tin, các nhân tố chính để một hệ thống quản trị thông tin thành công, các quy tắc quản trị thông tin, kết quả từ quản trị thông tin có hiệu quả.

  doc 4p dk_blue13 09-04-2014 16 6

 • Thực tiễn vận hành hệ thống chính trị

  Hệ thống chính trị: Hệ thống chính trị (HTCT) là một tổng thể các thiết chế chính trị, có mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, bảo đảm sự ổn định và phát triển của xã hội và đồng thời bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Đây là khái niệm chung nhất cho cả xã hội tư bản (XHTB) và xã hội chủ nghĩa (XHCN). HTCT XHCN là toàn bộ các thiết chế chính trị – xã hội hoạt...

  pdf 28p thiuyen3 16-08-2011 63 25

 • Luận văn: Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Đồng Tâm

  Khái niệm kế toán quản trị Theo luật kế toán Việt Nam, KTQT “là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

  pdf 99p matbuon_266 19-07-2012 192 96

 • Bài giảng tóm tắt Chính sách xã hội - Nguyễn Văn Nga

  Bài giảng tóm tắt Chính sách xã hội nhằm trình bày về vấn đề xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp và quá trình hình thành chính sách xã hội vị trí, ý nghĩa của việc nghiên cứu chính sách xã hội, những khái niệm và một số vấn đề lý luận cơ bản của chính sách xã hội, một số lý thuyết và mô hình về chính sách xã hội, cơ cấu và hệ thống chính sách xã hội.

  pdf 115p small_12 13-06-2014 23 5

 • Phương pháp Phân tích (Các) Hệ thống trong Quy hoạch Môi trường

  Quy hoạch Môi trường (QHMT) là một khái niệm tương đối mới ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây nhiều đề tài QHMT cũng đã được nghiên cứu và thực hiện ở các quy mô và cấp độ khác nhau tại các địa phương. Tuy vẫn còn nhiều khác biệt trong định nghĩa và quy trình thực hiện, QHMT vẫn luôn thể hiện đặc trưng rõ nét nhất là tính đa ngành (multi-disciplinary) khi phải giải quyết tổng...

  pdf 5p 0976309388 29-11-2009 613 269

 • KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn đi kèm và được giải thích thông qua khái niệm "quản lý" và "quản lý nhà nước". Quản lý Khái niệm quản lý Một cách tổng quát nhất, quản lý được xem là quá trình "tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định",...

  pdf 104p lavie0 19-07-2011 2004 258

 • LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUẢN TRỊ MẠNG (TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ NAGIOS)

  Hiện nay khái niệm "quản trị mạng" không còn xa lạ gì trong ngành công nghệ thông tin. Nó đã trở thành một trong những lĩnh vực nghiên cứu chính về mạng máy tính và là một công việc quan trọng không thể thiếu trong các hệ thống máy tính của các tổ chức, doanh nghiệp, trường học… Theo hướng nghiên cứu lĩnh vực trên, khóa luận này tập trung vào việc tìm hiểu và triển khai một hệ thống...

  pdf 74p chieu_mua 27-08-2012 212 117

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông - NXB Khoa học xã hội

  Ebook "Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông" được biên soạn với nội dung trình bày hệ thống khái niệm, phạm trù của triết học phương ĐônG, là sự chú trọng vào vấn đề xã hội và con người, là sự gắn bó giữa triết học với chính trị và đạo đức, hoặc giữa triết học với tôn giáo. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên muốn tìm hiểu về phạm trù lý học trong...

  pdf 618p 951628473 04-05-2012 171 106

 • MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG XÃ HỘI HỌC

  Là mô hình của các mối liên hệ giữa các thành phần cơ bản trong một hệ thống xã hội. Những thành phần này tạo nên bộ khung cho tất cả các xã hội loài người, mặc dầu tính chất của các thành phần và các mối quan hệ giữa chúng biến đổi từ xã hội này sang xã hội khác.

  doc 8p muoikte 05-09-2011 269 96

 • 10 khái niệm các quản trị viên Windows

  10 khái niệm các quản trị viên Windows cần biết Quản trị viên mạng cần biết rất nhiều kiến thức để giúp mạng máy tính của công ty mình hoạt động một cách an toàn và hiệu quả. Các khái niệm cho phép chúng ta hệ thống hóa hiểu biết của mình về thế giới. Trong lĩnh vực quản trị mạng cũng vậy, chính vì vậy chúng tôi đã chọn ra 10 khái niệm quan trọng mà các quản trị viên cần...

  pdf 6p hangkute_1 08-08-2010 198 86

 • Chương VII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  a/ Khái niệm dân tộc - Khái niệm dân tộc thường được dùng với hai nghĩa: +Thứ nhất, khái niệm dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có mối liên hệ chặt chẽ bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngử chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù so với những cộng đồng kh

  ppt 10p thanks_1992 07-06-2011 222 66

 • Hệ thống điều khiển phân tán - Chương 11

  HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH Thống nhất khái niệm Xây dựng cấu trúc hệ thống Phần mềm điều khiển giám sát Thiết kế giao diện người-máy SCADA trên nền Web Điều khiển giám sát là gì? Điều khiển giám sát = Supervisory Control – Theo nghĩa hẹp: Tạo giá trị đặt và hiệu chỉnh các tham số cho các bộ điều khiển tự động phía dưới – Theo nghĩa rộng: Tất cả các...

  pdf 38p vitconmengu 12-08-2011 103 48

 • Khái niệm về Bộ não

  Bộ não là gì? T T Não và tủy sống hợp lại tạo thành hệ thần kinh trung ương. Chính hệ thống phức tạp này có vai trò trong mọi hoạt động của chúng ta. Chúng kiểm soát những hoạt động có ý thức như đi, nói cũng như những hoạt động tự động như thở, tiêu hóa thức ăn. Hệ thần kinh trung ương cũng liên quan đến các giác quan của chúng ta là nhìn, nghe, sờ, nếm và ngửi cũng như cảm...

  pdf 9p exkhatu 25-05-2010 118 46

 • + Xem thêm 291 Khái Niệm Hệ Thống Chính Trị khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản