» 

Khai Niem Hoat Dong Tin Dung

 • Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại

  Khái niệm hoạt động tín dụng Ngân hàng là nơi biểu hiện tập trung nhất mọi hoạt động kinh tế của đất nước. Những thông tin có liên quan đến hoạt động ngân hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp,

  pdf 10p butmauden 20-11-2013 35 10

 • Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại – Lê Thị Hồng Vân

  Khái niệm hoạt động tín dụng Ngân hàng là nơi biểu hiện tập trung nhất mọi hoạt động kinh tế của đất nước. Những thông tin có liên quan đến hoạt động ngân hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, chính phủ và các tầng lớp dân cư. Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế, hoạt động trên lĩnh vực tiền tệ.

  pdf 13p lathucuoicung123 29-10-2013 26 2

 • Luận văn tốt nghiệp: Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: hoạt động tín dụng của hệ thống nhtm việt nam trong giai đoạn hiện nay', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 43p tieutaydoc 06-08-2010 208 100

 • Họat động tín dụng của ngân hàng truong ương

  Khái niệm họat động TD của NHTW: Là việc NHTW cung ứng tiền cho nền kinh tế thông qua cho vay đối với các các TCTD hay Kho bạc Nhà nước Họat động tín dụng của NHTW bao gồm: Cho vay đối với các TCTD Bảo lãnh Cho vay đối với Kho bạc Nhà nước

  ppt 31p mientrung102 28-01-2013 47 15

 • LUẬN VĂN BÁO CÁO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Khái niệm về ngân hàng thương mại và quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Ngày nay hệ thống ngân hàng thương mại là bộ phận không thể tách rời, tồn tại tất yếu trong đời sống kinh tế xã hội. Trình độ phát triển của một hệ thống ngân hàng của một quốc gia phản ánh trình độ phát triển kinh tế của nước đó. Các thông tin liên quan đến hoạt...

  pdf 80p insert_12 19-08-2013 40 15

 • Chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại

  Khái niệm chất lượng tín dụng Chất lượng, giá cả và lượng hàng hoá là ba chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sức mạnh và khả năng của doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trong hoạt động kinh doanh thì việc cải thiện chất lượng sản phẩm là điều tất yếu.

  pdf 10p butmauden 20-11-2013 20 5

 • Rủi ro tín dụng của Ngân Hàng Thương Mại

  Khái niệm rủi ro tín dụng. Là rủi ro do một khách hàng hay một nhóm khách hàng vay vốn không trả được nợ cho Ngân hàng. Trong kinh doanh Ngân hàng rủi ro tín dụng là loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy ra và gây hậu quả nặng nề có khi dẫn đến phá sản Ngân hàng.

  pdf 10p butmauden 20-11-2013 19 3

 • Chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu

  Khái niệm chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu Tín dụng xuất nhập khẩu ngoài vai trò là một hình thức tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nó còn là ...

  pdf 14p butmauden 20-11-2013 9 3

 • Chất lượng và mục đích nâng cao chất lượng tín dụng

  Chất lượng tín dụng:Khái niệm chất lượng tín dụng trung dài hạn. Tín dụng ngân hàng là một sản phẩm của ngân hàng cung ứng phục vụ các khách hàng của mình.

  pdf 18p butmauden 20-11-2013 12 3

 • Khái niệm hiệu quả tín dụng trung - dài hạn

  Tín dụng trung dài hạn đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển trong nền kinh té nước ta, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hoáhiện đại hoá đất nước.

  pdf 20p butmauden 20-11-2013 10 2

 • Tín dụng ngân hàng và những rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

  Khái niệm, sự ra đời và phát triển của tín dụng Những rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Rủi ro và sự tồn tại khách quan của nó trong kinh doanh. Các nhà kinh tế học đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về rủi ro nhưng đều thống nhất ở một nội dung.

  pdf 7p lathucuoicung123 29-10-2013 23 2

 • Hoạt động tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng thương mại

  Khái niệm Khái niệm và phân loại tín dụng Khó có thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng về tín dụng. Vì vậy tuỳ theo góc độ nghiên cứu mà ta có thể xác định nội dung của thuật ngữ này.

  pdf 17p butmauden 20-11-2013 11 2

 • Hoạt động tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mại

  Hoạt động cơ bản của NHTM Khái niệm Ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại được định nghĩa là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là nhận gửi,

  pdf 14p butmauden 20-11-2013 9 2

 • Đề tài: Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Điều hoà lưu thông tiền tệ chủ yếu thông qua hoạt động tín dụng, hoạt động tín dụng là xương sống của hệ thống Ngân hàng thương mại, cụ thể là quá trình huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả của Ngân hàng sẽ giúp cho các thành phần kinh tế phát triển ổn định và ngược lại.

  pdf 29p bongbongcam 10-08-2010 657 452

 • Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Ngôn ngữ lập trình, mô hình và thực tế thường không đi đôi với nhau, những phương pháp và kỹ thuật chúng ta đang dùng sẽ nhanh chóng lỗi thời. Tuy nhiên, chính nhờ sự phát triển mau lẹ này mà việc lập trình luôn mới mẻ và đầy hấp dẫn. Có lẽ không có một ngôn ngữ lập trình nào minh họa tốt nhất cho điều trên bằng Java. Chỉ trong vòng vài năm gần đây, Java phát triển từ mức độ...

  pdf 0p fanguoshou 27-10-2010 155 77

 • Tìn dụng Ngân Hàng: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN TÍN DỤNG

  Hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNo) 1.1. Khái niệm hoạt động TTTD 1.2. Phạm vi điều chỉnh 1.3. Mục đích và ý nghĩa 2. Nguyên tắc tổ chức, vận hành và quản lý hệ thống TTTD 2.1. Yêu cầu đối với TTTD 2.2. Cơ cấu tổ chức và phân cấp trách nhiệm quản lý hệ thống TTTD 3. Sử dụng các TTTD 3.1. Mục đích sử dụng...

  pdf 23p abcdef_38 19-10-2011 98 57

 • Luận văn thạc sĩ: Nhận diện và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Lâm Đồng

  Trình bày một số khái niệm liên quan đến vấn đề rủi ro trong hoạt động ngân hàng, trong đó tập trung phân tích đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng. Phân tích thực trạng, môi trường hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng trong giai đoạn 2004 – 2006, khảo sát xu hướng diễn biến nợ xấu, nợ quá hạn.

  pdf 63p lanlan38 03-04-2013 96 43

 • Báo cáo tốt nghiệp: Hoạt Động Tín Dụng Trung và Dài Hạn Của Ngân Hàng Thương mại

  Tín dụng đã ra đời từ lâu và trải qua nhiều giai đoạn phát triển với nhiều hình thức khác nhau. vậy tín dụng là gì ? Tín dụng là một khái niệm đã tồn tại từ rất lâu đời trong xã hội loài người. Tín dụng theo nghĩa la tinh là creditim, sự tín nhiệm, tin tưởng tên gọi này xuất phát từ bản chất của quan hệ tín dụng. Trong quan hệ tín dụng người cho vay sẽ cho người cần vốn...

  pdf 83p tengteng8 06-12-2011 79 36

 • CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA NHTM

  Giúp sinh viên biết và phân loại được các nghiệp vụ tín dụng của NH •  Gắn kết được hoạt động của cá nhân và DN với hoạt động tín dụng của NH một cách nhanh, thuận lợi nhất.   Khái niệm. Quyết định 1627/2001- điều 3/1: Cho vay là là một hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao cho KH sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận...

  pdf 0p mientrung102 28-01-2013 43 21

 • Giới thiệu về thẻ tín dụng

  Khái niệm thẻ tín dụng Thẻ tín dụng là loại thẻ cho phép chủ thẻ được sử dụng trong hạn mức tín dụng tuần hoàn được cấp mà chủ thẻ phải thanh toán ít nhất mức trả nợ tối thiểu vào ngày đến hạn.

  pdf 9p butmauden 20-11-2013 26 8

 • + Xem thêm 371 Khai Niem Hoat Dong Tin Dung khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản