Khái niệm jdbc

Xem 1-3 trên 3 kết quả Khái niệm jdbc
  • JDBC là gì? Là các API Java chuẩn tắc để truy cập CSDL quan hệ Ứng dụng không cần quan tâm tới chi tiết cụ thể của CSDL Nằm trong Java SE (J2SE) Java SE 6 có phiên bản JDBC 4

    pdf0p nguyenvanhabk1 03-09-2012 95 20   Download

  • Với phiên bản 1.0, ResultSet chỉ có thể duyệt theo 1 chiều là forward. Với phiên bản 2.0, ResultSet có thể duyệt cả chiều forward và backward. Sự thay đổi nằm ở câu lệnh createStatement:

    ppt9p hnim_hnaht 23-11-2009 157 41   Download

  • Hiểu các khái niệm và thuật ngữ, ý tưởng của JDBC. Hiểu và vận dụng tốt 6 bước truy xuất CSDL Nắm vững các vấn đề liên quan đến truy xuất CSDL: các loại statement, các cách thi hành câu lệnh sql, cách truy xuất ResultSet Hiểu transaction và cơ chế quản lý trong JDBC

    pdf7p vetthuongsau 28-01-2013 32 4   Download

Đồng bộ tài khoản