Khái niệm khoa học

Xem 1-20 trên 2361 kết quả Khái niệm khoa học
 • Phương pháp tiếp cận khoa học trình bày các khái niệm khoa học, công nghệ và nghiên cứu khoa học, phương pháp tiếp cận khoa học, thiết kế khung logic nghiên cứu, trình bày đề xuất nghiên cứu và báo cáo khoa học. Tài liệu là một khung khái niệm, nguyên tắc để hỗ trợ cho người đọc tự phát triển năng lực, kỹ năng phân tích, chọn lựa cách tiếp cận cho chính mình trong con đường tiếp cận khoa học.

  pdf62p badaohatgao 26-06-2013 59 20   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 2 - Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học nhằm giúp sinh viên hiểu rõ bản chất của khoa học và nghiên cứu khoa học, phân loại khoa học, phương pháp luận của nghiên cứu khoa học.

  pdf17p minhjs 22-07-2014 7 3   Download

 • Quan điểm phương tây " Triết là sự thông thái" : philorophia - Quan điểm phương đông" Triết là sự thông thái": là trí bao hàm sự hiểu biết rộng. Người ta coi triết học là khoa học của mọi khoa học

  pdf36p ntgioi120404 11-11-2009 723 200   Download

 • Động lực để xã hội tiến bộ không ngừng là tri thức và sự phát triển của nó. Sự hiểu biết thế giới và xã hội loài người ngày càng sâu sắc là do chính con người tạo ra.Kho tàng tri thức ấy là khoa học.Sự tạo ra ngày càng nhiều tri thức là do sự nghiên cứu khoa học,nó đã không ngừng nhân kho tàng tri thức của con người lên gấp bội.

  doc40p mit_cbq 11-10-2009 380 134   Download

 • Tập hợp Mandelbrot, một loại phân dạng Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm khác của nó được miêu tả trong Triết học toán.

  pdf6p phungnhi2011 19-03-2010 270 73   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý Chương 1 Tổng quan về quản lý, khoa học quản lý nhằm trình bày về khái niệm quản lý, đặc điểm của quản lý, vai trò của quản lý, phân loại quản lý, các yếu tố cấu thành quản lý. Khái niệm khoa học quản lý, đối tượng, nhiệm vụ của khoa học quản lý và đặc điểm khoa học quản lý.

  pdf30p vespa_12 15-04-2014 41 21   Download

 • Lúc đầu khoa học chỉ là một nghiên cứu triết lý tự nhiên trong triết học, sau đó đến đầu thế kỷ XIX, triết lý tự nhiên được tách khỏi triết học hình thành nên khái niệm khoa học; mới đầu là khoa học tự nhiên, sau đó đến khoa học xã hội...

  doc86p freedom_1987 16-10-2010 264 114   Download

 • Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp, các quá trình xử lý thông tin một cách tự dộng dựa trên các phương tiện kỹ tụuật mà chủ yếu là máy tính điện tử.

  pdf0p soncunglin 13-04-2009 354 83   Download

 • Trong Toán học, luật ba (rule of three) là phương pháp tìm hạng tử thứ tư của một tỉ lệ toán học khi ba hạng tử đầu đã biết, nghĩa là hạng tử thứ nhất chia hạng tử thứ hai đối với hạng tử thứ ba chia hạng tử thứ tư. Để tìm hạng tử thứ tư, nhân hạng tử thứ hai và thứ ba, rồi chia tích của chúng cho hạng tử thứ nhất. Sử dụng kí hiệu toán học, với a, b, c và c là ba hạng tử đã biết, và x là hạng tử thứ tư...

  pdf5p phungnhi2011 19-03-2010 187 40   Download

 • tài liệu “Bách khoa thư các khoa học triết học – Khoa học logic” được biên soạn với mục đích để thử nhận diện mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của tác phẩm trong sự nghiệp.Là sức mạnh bản thể tồn tại cho mình, Khái niệm là cái gì tự do,và; vì lẽ từng mỗi moomen của nó là cái toàn bộ giống như bản thân.Bản chất là Khái niệm với tư cách là Khái niệm đã được thiết định.

  pdf197p overnight_cb 20-12-2009 69 21   Download

 • Việc nghiên cứu khoa học luận lịch sử toán học về một khái niệm toán học nào đó không chỉ cho phép làm rõ một số kiểu bài toán, kiểu tình huống mà trong đó khái niệm này xuất hiện và tác động một cách tường minh hay ngầm ẩn, mà còn cả những đối tượng, những khái niệm khác có mối quan hệ qua lại mật thiết với khái niệm này và góp phần vào sự nảy sinh và phát triển của nó. Một cách tổng quát, nó cho phép làm rõ những đặc trưng khoa học luận của...

  pdf130p orchid_1 06-09-2012 45 19   Download

 • Dự báo một khoa học mới về văn hóa Nhà nhân học người Mỹ nổi tiếng Ralph Linton, từ năm 1945 trong một công trình có tựa đề “Cá nhân, xã hội và văn hoá - những khái niệm khoa học xã hội có tính liên ngành” đã dự báo sự ra đời khoa học này.

  pdf16p denlong_do 28-10-2011 62 17   Download

 • Luận án Tiến sĩ Giáo dục: Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12 nhằm xác định được cơ sở khoa học (cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn) của việc thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12); xác định được quy trình thiết kế và quy trình sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học SH ở trường THPT.

  pdf211p nganhanggddt2014 01-07-2014 22 14   Download

 • Học máy(Machine Learning) là một ngành khoa học nghiên cứu các thuật toán cho phép máy tính có thể học được các khái niệm (concept). Phân loại:Có hai loại phương pháp học máy chính · Phương pháp quy nạp : Máy học/phân biệt các khái niệm dựa trên dữ liệu đã thu thập được trước đó. Phương pháp này cho phép tận dụng được nguồn dữ liệu rất nhiều và sẵn có. · Phương pháp suy diễn : Máy học/phân biệt các khái niệm dựa vào các luật.

  doc7p tienchay 14-07-2013 17 7   Download

 • Trang Tử là một nhà t- t-ởng (bản thân Nam Hoa kinh là một tác phẩm triết học đậm giá trị văn học), làm thế nào ông có thể diễn đạt đ-ợc những khái niệm triết học trừu t-ợng trong tr-ớc tác của mình? Trang Tử vô cùng hiểu rõ vấn đề này, ông đã sáng tạo ra ba thủ pháp nghệ thuật, đồng thời cũng là ba hình thức diễn đạt cho sáng tác của mình, là ngụ ngôn( ), trọng ngôn( ) và chi ngôn( ), gọi chung là ... ...

  pdf7p bengoan258 06-12-2011 21 6   Download

 • Dạy học khái niệm Toán chứa đựng nhiều nội dung. Chẳng hạn, dạy học dấu hiệu đặc trưng của khái niệm, các tính chất, bài tập liên quan khái niệm,… Trong đó, dạy học nghĩa của khái niệm cũng đóng vai trò khá quan trọng. Bởi lẽ, nghĩa của khái niệm gắn liền lịch sử hình thành của khái niệm và cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của khái niệm toán học đó.

  pdf10p sunshine_9 24-07-2013 21 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Xác định được cơ sở khoa học (cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn) của việc thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12); xác định được quy trình thiết kế và quy trình sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học SH ở trường THPT.

  pdf24p nganhanggddt2014 01-07-2014 12 4   Download

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học là một ý nghĩa về mặt lý luận nằm trong khái niệm “ chủ nghĩa xã hội”, là một trong trong ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, nghiên cứu sự vận động của xã hội tư bản, đặc biệt là trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ được thay thế bằng xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa.

  doc103p tothanhliemqk2 06-06-2010 1203 626   Download

 • CHƯƠNG V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. I. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu kho 1. Khái niệm và đặc điểm Phương pháp là phạm trù trung tâm của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, phương pháp không chỉ là vấn đề lý luận mà còn là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn to lớn, bởi vì chính phương pháp góp phần quyết định thành công của mọi quá trình nghiên cứu khoa học

  pdf12p yeutrasua 29-11-2010 1509 541   Download

 • Thuật ngữ "Logic" được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic: Tiếng Anh; Logique; Tiếng Pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là Logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng, lý tính, quy luật v.v... Ngày nay logic học được định nghĩa là: "Khoa học về các quy luật và hình thức của tư duy đúng, chính xác", hay "logic học là khoa học về quy luật và hình thức cấu tạo sự suy nghĩ chính xác"

  pdf12p hoanhp 09-09-2009 2228 435   Download

Đồng bộ tài khoản