» 

Khái Niệm Kiểm Toán

 • Chứng từ kế toán và kiểm toán

  Chứng từ kế toán ra đời là kết quả của quá trình phát triển của kế toán. Tuy nhiên vào thời kỳ La Mã cổ đại đến cuối thế kỷ 19, trong luật thương mại của các nước vẫn chưa thấy xuất hiện khái niệm chứng từ kế toán. Ngay cả ở Ý, nơi phát sinh ra kế toán kép, nhưng trong tác phẩm của Luca Paciolo cũng không đề cập đến khái niệm này, mà dường như khái niệm chứng từ kế toán...

  pdf 24p ntgioi120404 09-11-2009 1207 549

 • Ôn thi CPA 2009 môn Kế tóan Tài chính

  Chuyên đề 4 Kế tóan Tài chính, KẾ TÓAN QUẢN TRỊ NÂNG CAO I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN 1. Một số quy định chung 1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm...

  pdf 0p misadu 07-07-2010 640 536

 • Giáo trình Kiểm toán - Chủ biên: Ths. Trần Long

  Giáo trình kiểm toán do TS. Trần Long làm chủ biên cung cấp những kiến thức cơ bản về kiểm toán, khái niệm sử dụng trong kiểm toán, mục đích hoạt động kiểm toán, các quy định về tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên Việt Nam, các bước tiến hành cuộc kiểm toán,... Mời các bạn đón đọc

  pdf 121p marc222 11-08-2011 769 388

 • Bài giảng môn Kiểm toán

  Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về kiểm toán và thực hành kiểm toán các chu trình cơ bản. Sau khi kết thúc học phần này, người học có thể: Hiểu được các khái niệm về kiểm toán, báo cáo kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, …

  pdf 62p o0vit0o 17-09-2011 609 356

 • Báo cáo tiểu luận: Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng

  Khái niệm khoản phải thu :Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ.Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro.Nội dung khoản mục:Dự phòng phải thu khó đòi được ghi số âm.Khoản phải thu khách hàng ghi theo số phải thu gộp.

  ppt 28p thimot 24-05-2011 506 256

 • Bài giảng môn Kiểm toán căn bản

  Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: - Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau : kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng.. - Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.

  doc 233p giangftb 07-05-2013 560 149

 • Khoá luận tốt nghiệp “Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện”

  Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải được cung cấp thông tin tài chính hoàn hảo, có độ tin cậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, các công ty được niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán và phải công khai...

  doc 129p nhaquantritaiba 15-06-2011 291 137

 • Kiểm toán và dịch vụ có bảo đảm nâng cao

  Khái niệm, bản chất kiểm toán Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn. Vì thế, mọi người sử dụng thông tin từ BCTC đều mong muốn nhận được các thông tin trung thực và hợp...

  pdf 117p tinhphuong60 12-07-2010 184 114

 • Kiểm toán chu trình huy động & hoàn trả vốn

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay , các doanh nghiệp có điều kiện để phát huy mọi khả năng của mình đồng thời sự hoạt động của các doanh nghiệp đòi hỏi phải có sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn .Bên cạnh đó các báo cáo của tài chính của doanh nghiệp cũng được nhiều đối tượng quan tâm hơn nhằm khai thác sử dụng cho các mục đích của mình. Để tạo niềm tin cho những...

  doc 18p candy_baby 14-11-2010 310 106

 • Chương 3 Phương pháp kiểm toán

  Khái niệm Phương pháp kiểm toán là các biện pháp, thủ tục được sử dụng trong công tác kiểm toán nhằm thực hiện mục đích kiểm toán đã đặt ra.

  pdf 3p khotailieuketoan 08-04-2011 347 97

 • Hồ sơ kiểm toán

  Là dẫn chứng bằng tài liệu về quá trình làm việc của kiểm toán viên về các bằng chứng thu thập được để hỗ trợ quá trình kiểm toán và làm cơ sở cho ý kiến của kiểm toán viên trên báo cáo kiểm toán.

  doc 4p linhtecoi 08-05-2011 271 83

 • Cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính

  là một trong các khái niệm cơ bản của kiểm toán. -Việc nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu sẽ giúp KTV xác định được chính xác mục tiêu kiểm toán tổng quát các BCTC nói chung và mục tiêu kiểm toán từng bộ phận cấu thành của BCTC nói chung. Nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu cũng giúp KTV xác định được các bằng chứng kiểm toán cần thiết phải thu thập để có thể đạt...

  ppt 27p huynjoong66 22-09-2012 248 74

 • Luận văn về các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

  Khỏi niệm và vai trũ của bằng chứng kiểm toỏn. 1.1. Khỏi niệm. Chức năng của kiểm toán tài chính là “xác minh và bày tỏ ý kiến” về cỏc bản khai tài chớnh, thể hiện qua quỏ trỡnh thu thập và đánh giá các bằng chứng về Báo cáo tài chính của một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đính xác nhận ..

  pdf 33p kimku11 03-10-2011 140 59

 • Luận văn: Cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán BCTC và các cơ sở dẫn liệu trong phương pháp kiểm toán cơ bản và tuân thủ

  Việc nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu sẽ giúp KTV xác định được chính xác mục tiêu kiểm toán tổng quát các BCTC nói chung và mục tiêu kiểm toán từng bộ phận cấu thành của BCTC nói chung. Nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu cũng ..

  doc 21p huynjoong66 22-09-2012 177 52

 • Kiểm toán tiền gửi

  Kiểm toán đại cương (Basic Auditing) là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán ở các bậc đại học, cao đẳng và trung cấp, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về lĩnh vực kiểm toán, qua đó giúp họ hiểu được bản chất, vai trò của kiểm toán; tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình tổ chức kiểm...

  pdf 6p coc_xanh 18-01-2013 67 30

 • Nghề kế toán – không có khái niệm thất nghiệp

  Tuy không phải là một nghề mới, nhưng nghề kế toán luôn thu hút đông đảo các thí sinh đăng ký trong các kỳ thi ĐH, CĐ. Có một điều khó tin, nhưng nghề kế toán thường không có khái niệm thất nghiệp như nhiều người lo ngại. Theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2010, nước ta phấn đấu có khoảng 500.000 doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp tính trung bình cần tuyển dụng từ 4 đến 6 nhân viên...

  pdf 2p nkt_bibo50 26-02-2012 126 29

 • Thăng bằng kiềm toan

  Mục tiêu: Giới thiệu công cụ và các thông số thường dùng trong phân tích và đánh giá acid-based. Những rối loạn acid-base đơn giản Tiếp cận một cách hệ thống rối loạn acid-base. Khí máu động mạch (pH, CO2 , HCO3) Điện giải đồ (Na, Cl) Khái niệm cơ bản: [H+] = 24 x (PaCO2 / [HCO3-]) Diễn đạt bằng pH, [H+] và pH thay đổi nghịch chiều RL toan kiềm nguyên phát. Để giữ pH không đổi cơ thể...

  pdf 23p xmen_dangcap 10-01-2011 82 28

 • Chương 2 Những khái niệm cơ bản trong kiểm toán

  Độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV Trong quá trình kiểm toán, KTV thực sự không bị chi phối hoặc tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập nghề nghiệp của mình

  ppt 31p tinidl 05-12-2012 91 26

 • Quan ngại về chất lượng kiểm toán

  Chất lượng không đảm bảo của nhiều công ty kiểm toán đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Theo kết quả kiểm soát chất lượng năm 2010 của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) hầu hết các công ty kiểm toán được kiểm tra ít nhiều đều có sai phạm về chuẩn mực kiểm toán. 3 công ty và 9 kiểm toán viên đã bị xử lý kỷ luật....

  pdf 2p nkt_bibo50 26-02-2012 75 23

 • LUẬN VĂN: Hạch toán, hạch toán kế toán và hệ thống phương pháp hạch toán kế toán

  Để hiểu khái niệm hạch toán kế toán một cách chính xác thì ta cần phải biết khái niệm hạch toán: Hạch toán là sự quan sát, lượng hoá và phản ánh các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội diễn ra trong một tổ chức kinh tế - xã hội, như các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan Nhà nước. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì hoạt động quản lý...

  pdf 42p hocbong1122 20-02-2013 77 22

 • + Xem thêm 624 Khái Niệm Kiểm Toán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản