» 

Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường

 • Khái niệm kinh tế thị trường

  Tài liệu tham khảo về khái niệm kinh tế thị trường? Phân tích tính tất yếu khách quan và lợi ích của sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

  doc 2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 1380 172

 • KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ

  1. Khái niệm kinh tế thị trường: - Nền kinh tế được coi như một hệ thống các quan hệ kinh tế. Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể biểu hiện qua mua, bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường (người bán cần tiền, người mua cần bán và họ phải gặp nhau trên thị trường) thì nền kinh tế đó gọi là nền kinh tế thị trường.

  pdf 29p phuongthanh1 24-10-2009 794 152

 • Những vấn đề lý luận chung về nền kinh tế thị trường

  Khái niệm kinh tế thị trường là gì? Nền kinh tế được coi như một hệ thống các quan hệ kinh tế. Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể đều biểu hiện qua mua - bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường( người bán cần tiền, người mua cần hàng và họ phải gặp nhau trên thị trường) thì nền kinh tế đó là nền kinh tế thị trường

  pdf 32p huemanvdoc 26-11-2009 371 139

 • Luận văn " Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa "

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p tieutaydoc 05-08-2010 239 100

 • Luận văn tốt nghiệp: Bản chất nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Khái niệm kinh tế thị trường giờ đã trở nên rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Song không phải ai cũng hiểu được bản chất nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà chúng ta đã chọn.Vịêc nghiên cứu vấn đề này giúp em hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn để góp sức lực nhỏ bé của mình đưa nền kinh tế nước ta phát triển sánh ngang với các cường quốc trên thê giới. Ngoài ra...

  pdf 38p thanhthao567 14-12-2011 60 29

 • Đề án :"Sự hình thành và phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam"

  Kinh tế thị trường hình thành từ quá trình sản xuất hàng hoá.Sản xuất hàng hoá là một kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra là để bán trên thị trường.Trong kiểu tổ chức kinh tế này, toàn bộ quá trình sản xuất_phân phối_trao đổi_tiêu dùng , sản xuất như thế nàovà cho ai đều thông việc mua bán,thông qua hệ thống thị trường và do thị trường quyết...

  pdf 31p mylife145 27-08-2009 588 194

 • Kinh tế thị trường với những ưu nhược điểm của nó

  Nền kinh tế được coi như một hệ thống các quan hệ kinh tế. Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể biểu hiện qua mua, bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường (người bán cần tiền và người mua cần bán thì họ gặp nhau trên thị trường).

  doc 30p truongthanh89t 11-05-2011 500 176

 • Sách Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường - Đào Hữu Dũng

  Quảng cáo là phương tiện hữu hiệu nhất giúp tạo ra danh tiếng cho sản phẩm hay dịch vụ, nhanh chóng đưa tên tuổi của công ty đến đại chúng, trong và ngoài nước. Cuốn sách "Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường" của Giáo sư Đào Hữu Dũng có thể xem là cẩm nang cho các nhà kinh doanh lẫn các nhà chuyên môn làm quảng cáo. Bởi vì nó chứa đựng những khái niệm, kiến thức cơ bản,...

  pdf 182p quanghoa25 08-04-2011 266 145

 • Đề tài: Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa

  Qua một thời gian tìm hiểu về vấn đề: “Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về các thành phần kinh tế của nước ta, định hướng phát triển của nền kinh tees Việt Nam cũng như chủ trương của Đảng về vấn đề xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Kinh tế là một yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ trong việc xây...

  doc 41p kelly_27_12 08-05-2011 347 129

 • Đề tài " TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " tăng trưởng và phát triển ngành du lịch là tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị truờng "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 41p bongbongcam 10-08-2010 158 95

 • Luận văn về 'Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa'

  Trong nền kinh tế hàng hoá, có những quy luật kinh tế chi phối hoạt động của những người quản lý sản xuất hàng hoá. Quy luật kinh tế hoạt động ở mỗi phương thức sản xuất hợp thành hệ thống tác động chi phối hoạt động của phương thức sản xuất đó. Vì vậy, việc tìm hiểu và nắm bắt các quy luật kinh tế có ý nghĩa hết sức to lớn.

  pdf 24p tieutaydoc 06-08-2010 113 47

 • Bài thào luận Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường Việt Nam

  Đề tài: Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường. Liên hệ việc phát huy các vai trò đó trong nền kinh tế hiện nay. Khái niệm về thuế: Thuế là một khoản thu có tính chất bắt buộc, được quy định bởi pháp luật do các tổ chức và cá nhân thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung.

  ppt 20p lenazuki 10-04-2013 105 29

 • Thực tiễn áp dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" trong vấn đề thương hiệu, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  Sau khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì nhãn hàng hoá, tên giao dịch thương hiệu trở thành một sự nhận biết của người kinh doanh, của khách hàng. Rồi khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì nhãn hiệu đẹp 1. Khái niệm Nội dung và hình thức Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. Còn hình thức là...

  doc 0p tengteng2 12-11-2011 65 25

 • Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"

  Sau khi định nghĩa khái niệm trách nhiệm, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nhà nước, xác định trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam và trách nhiệm của cá nhân công dân nước Việt Nam, tác giả đã tập trung phân tích mối quan hệ mật thiết, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam và trách nhiệm của công dân Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường...

  pdf 9p xedapcam 05-05-2010 97 22

 • Tiểu luận: Vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

  Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao của văn minh nhân loại. Từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu ở các nước chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã biết lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển...

  doc 29p kelly_27_12 08-05-2011 60 21

 • TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THẾ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ

  I. THỊ TRƯỜNG VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Thị trường Có rất nhiều quan niệm, khái niệm khác nhau về thị trường đang được sử dụng trên thế giới. Sự khác nhau đó, chủ yếu là do cách diễn đạt hoặc do đặc thù của từng quốc gia, mà có sự nhấn mạnh yếu tố này hay yếu tố khác, nhưng hầu như các nội dung cơ bản của các khái niệm là thống nhất....

  pdf 22p bacgiangyeudau84 01-01-2013 63 21

 • Tiểu luận KTCT: NHỮNG VẤN LÍ LUẬN VỀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA NỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.”

  Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật ..của kinh tế chính rị đưa ra là cực kỳ cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư. Là một sinh viên được học tập và rèn luyện dưới mái trường Kinh tế được các thầy cô dạy bảo và...

  pdf 21p sunderland24 11-06-2011 57 15

 • Luận văn: Thị trường tài chính và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

  Trước đây trong thời ký phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp thị trường tài chính là một khái niệm bó hẹp ở việc điều chuyển tiền tệ giữa Nhà nước và các DNTN và giữa các ngân hàng quốc doanh với nhau theo chỉđạo của các cơ quan quản lý Nhà nước. Khi chuyển sang phát triển kinh tế thị trường, khái niệm thị trường tài chính trở nên quá mới mẻ vàvô cùng...

  pdf 14p nhanma1311 09-12-2012 33 15

 • CUNG, CẦU VÀ GIÁ CẢ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

  Cung, cầu, giá cả là những yếu tố cơ bản của kinh tế thị trường. Để phục vụ cho việc giảng dạy học thuyết giá trị, trong bản báo cáo này, tôi làm rõ khái niệm cung, cầu, giá cả và mối quan hệ giữa chúng trong nền kinh tế thị trường. Cầu là nhu cầu về hàng hóa có khả năng thanh toán. Như vậy, cầu và nhu cầu có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng không phải là một. Chỉ những...

  doc 5p xukabjan_hg 12-03-2013 52 10

 • QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ XÃ HỘI

  Khái niệm kinh tế thị trường? Các đặc trưng của nền kinh tế thị trường ...... 3 Câu 2: Phân tích đặc trưng nền kinh tế thị trường? So sánh nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung với nền kinh tế thị trường? .Phân tích nội dung QLNN về kinh tế? Liên hệ trong quản lý kinh tế hiện nay?

  pdf 33p yenhoangbank321 26-06-2013 26 9

 • + Xem thêm 738 Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản