» 

Khái Niệm Lao động

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  Khái niệm: lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân mỗi người lao động. Bất cứ một chế độ xã hội nào, lao động của con người cũng là một trong những yếu tố...

  pdf 8p bryant_an89 17-04-2010 331 115

 • Luận văn ‘Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn’

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn ‘sử dụng nguồn lao động ở nông thôn’', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 49p tieutaydoc 06-08-2010 186 88

 • QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG DN CN MỎ

  1.1…Khái niệm và các luận điểm của Nhà nước ta về lao động - Khái niệm: Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội - Đặc điểm chung của lao động: + Mọi quá trình sản xuất luôn luôn đòi hỏi phải có sự kết hợp của 3 yếu tố: lao động,tư liệu lao động, và đối tượng lao động, trong đó lao động là...

  doc 8p phamktm56 24-03-2013 28 7

 • Đề tài "Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn"

  Trước xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự phát triển bền vững.

  pdf 46p bongbongcam 10-08-2010 277 176

 • Đề tài " THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " thị trường việc làm và thị trường lao động "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p bongbongcam 12-08-2010 670 368

 • Giáo trình an toàn lao động trong ngành cơ khí

  Những khái niệm cơ bản về BHLĐ 11.1.. Điều kiện lao động: Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế , tổ chức thể hiện qua quy trình công nghệ, công cụ lao động, đối t−ợng lao động, môi tr−ờng lao động, con ng−ời lao động và sự tác động qua lại giữa chúng tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của con ng−ời trong quá trình...

  pdf 93p nguoivt21 31-07-2010 798 296

 • Chương 7- Tạo động lực cho người lao động

  1. Khái niệm: Động lực lao động là sự khao khát và tự nguyện của người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục tiêu của tổ chức. Sự hình thành động lực

  ppt 15p dinhtungqx1 13-05-2011 530 263

 • Tài liệu môn Luật Lao Động

  Khái niệm: Luật lao động là một ngành khoa học nghiên cứu về ngành lao động Luật lao động là một môn học nghiên cứu về ngành lao động Ngành luật lao động là tổng thể các quan hệ pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động thuê mướn có trả công và quan hệ xã hội có liên quan

  doc 11p levu185 25-09-2011 472 211

 • AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  1.1. Khái niệm về bảo hộ lao động - Bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động nhằm: + Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con người trong lao động.

  doc 31p luyenvankien 25-04-2011 382 150

 • Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam

  I.Vai trò của lao động trong tăng trởng và phát triển kinh tế 1.Một số khái niệm cơ bản a.Lao động Lao động là hoạt động có mục đích của con ngời.Lao động là một hành động diễn ra giã ngời và giới tự nhiên.Trong quá trình lao động con người vận dụng sức tiềm tàng trong cơ thể của mình, sử dụng công cụ lao động tác động tới tự nhiên.............

  pdf 29p kimku11 06-10-2011 284 117

 • ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG - CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

  Mục đích môn học là cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp mỏ những kiến thức lý thuyết và thực hành về định mức lao động, một nhiệm vụ thường xuyên phải giải quyết trong chức năng quản lý lao động tiền lương ở doanh nghiệp. Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề về phương pháp xây dựng và quản lý các mức lao động, trong điều...

  pdf 18p meoconlylom 04-07-2011 296 117

 • TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - BÀI 5

  CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG I. ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TRONG LAO ĐỘNG. 1. Khái niệm điều kiện lao động Ðiều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, năng lực...

  pdf 15p doquyenhong 26-10-2011 214 108

 • Chương 14 - Các phúc lợi cho người lao động

  Khái niệm phúc lợi phúc lợi là khoản thù lao gián tiếp trả dưới dạng hỗ trợ về cuộc sống dành cho người lao động

  ppt 10p dinhtungqx1 13-05-2011 346 101

 • Nguồn lao động với phát triển kinh tế

  1.Khái niệm: 1.1.Nguồn nhân lực: Là một bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo quy định của luật pháp trong từng thời kỳ. 4 nhóm: Người đang đi học Người làm công tác nội trợ ở nhàNgười đang đi làm Người đang tìm việc

  ppt 25p ngthisau 24-04-2011 238 99

 • Đề tài: Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI

  Đội ngũ là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức như đội ngũ CBCNV, đội ngũ cán bộ khoa học, đội ngũ nghệ sỹ….Khái niệm đội ngũ được xuất phát từ thuật ngữ quân sự, đó là tổ chức gồm nhiều người tập hợp thành một lực lượng hoàn chỉnh.Như vậy, đội ngũ có thể được hiểu là tập hợp một số người có cùng chức năng, nhiệm vụ và nghề nghiệp....

  doc 61p vnzoomvn 17-06-2011 225 97

 • Chương 15 - Quan hệ lao động

  Khái niệm: Quan hệ lao động Mối quan hệ xã hội Giữa người với người Có liên quan giữa tập đoàn người này với tập đoàn người khác Địa vị khác nhau Trong quá trình sản xuất

  ppt 18p dinhtungqx1 13-05-2011 276 94

 • Bài giảng Định mức lao động - PGS.TS. Ngô Thế Bính

  Bài giảng Định mức lao động do PGS.TS. Ngô Thế Bính biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản của Định mức lao động, các phương pháp của định mức lao động, cách thu thập và xử lý thông tin để định mức lao động, quản lý chất lượng định mức lao động. Tài liệu này phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.

  pdf 78p 124357689 11-06-2012 193 80

 • Giáo trình Luật Lao động cơ bản 2005 phần 1

  Giáo trình Luật Lao động cơ bản TRANG • Lời giới thiệu 02 • Bài 1: Khái niệm Luật Lao động Việt Nam ..03 • Bài 2: Quan hệ pháp luật lao động ..14 • Bài 3 : Việc làm và học nghề 21 • Bài 4 : Tuyển dụng lao động .29 • Bài 5: Thỏa ước lao động tập thể ..44 • Bài 6: Tiền lương

  pdf 21p xingau3 07-08-2011 166 78

 • Giáo trình AN TOÀN LAO ĐỘNG - Ch 1

  ch-ơng 1: Những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động 1.1. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHlđ 1.1.1 Mục đích của công tác BHLĐ Là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại đ-ợc phát sinh trong quá trình sản xuất; từ đó cải thiện điều kiện lao động hoặc tạo điều kiện an toàn...

  pdf 12p northernlight 01-08-2011 115 73

 • Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 7

  CHƯƠNG VII AN TOÀN HOÁ CHẤT VII.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VII.1.1. Định nghĩa Hoá chấ t là các nguyên tố hoá họ c ,các hộp chấ t và hỗn hợp có bản chất tự nhiên hay tổng hợp . VII.1.2. Độc chấ t học Độc chất học là ngành khoa học về những tác hại củ a các chấ t hoá học lê n mọ i sinh vật .Khôn g có hoá chất nào là an toà n .Chỉ cần một liều lượ ng nhỏ xâm nhập vào...

  pdf 11p daicahaudau 02-07-2011 129 72

 • + Xem thêm 546 Khái Niệm Lao động khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản