» 

Khái Niệm Luật Kinh Tế

 • Đề cương LUẬT KINH TẾ VIỆT NAM

  1, Khái niệm Luật Kinh tế: -Có thể còn có nhiều tranh cãi về việc Luật kinh tế có còn là một ngành luật độc lập hay không; hay nội dung luật kinh tế bao gồm những vấn đề gì? Song họ không còn tranh cãi về vấn đề: Luật kinh tế là một bộ phận của cơ chế kinh tế. Do vậy, quan niệm về luật kinh tế phải gắn với cơ chế kinh tế mà nó là một bộ phận. Điều đó đưa lại những quan...

  doc 32p chitinbs1102 04-06-2011 958 433

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - Luật kinh tế

  Bài giảng Luật kinh tế trình bày về khái niệm luật kinh tế, luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà Nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý kinh tế của Nhà Nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

  ppt 20p top_12 19-04-2014 13 5

 • Giáo trình Luật kinh tế CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ BÀI 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT KINH TẾ

  1/ Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh...

  doc 43p x3mxongx0c 18-05-2011 2179 753

 • BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH TẾ

  Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là...

  pdf 167p ntliem1011 06-07-2011 1149 501

 • PHÁP LUẬT KINH TẾ

  Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là...

  pdf 38p transang3 28-09-2012 158 63

 • Sách Luật kinh tế

  Khái niệm Luật Kinh tế : Luật kinh tế là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. 2. Khái niệm Luật Luật Thương mại: Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,...

  pdf 105p nuber_12 26-08-2013 79 22

 • LUẬT KINH TẾ – MẤY KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGOÀI

  Khái niệm luật kinh tế, lĩnh vực luật kinh tế ( mà ta quen gọi sau này là ngành luật kinh tế) đã ra đời trước khi có sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Trước khi nhân loại bước vào thế kỷ XX, với sự thống trị của tư tưởng tự do hóa kinh tế, người ta chưa biết đến khái niệm luật kinh tế và “ bàn tay vô hình” của Adam Smith là công cụ duy nhất để điều tiết sự...

  pdf 51p nhokkeen 09-05-2013 25 15

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - ThS. Trần Hữu Hiệp

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 Những vấn đề chung về pháp luật kinh tế nhằm trình bày về khái niệm luật kinh tế, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế, chủ thể của luật kinh tế, các nguyên tắc của luật kinh tế, vai trò của luật kinh tế, nguồn của luật kinh tế.

  pdf 39p slow_12 27-06-2014 11 3

 • Bài giảng Luật kinh tế - Chương 1: Luật thương mại

  Bài giảng Luật kinh tế chương 1: Luật thương mại trình bày khái niệm luật kinh tế - luật thương mại - luật kinh doanh, quan niệm luật thương mại, quan niệm luật kinh doanh, hành vi thương mại, nguồn của luật thương mại. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt 33p lehanhtuyet 16-07-2014 6 2

 • Bài giảng pháp luật kinh tế_c1

  BÀI I : ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM 1. Khái niệm về luật kinh tế 2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế 5. Vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường 6. Các hình thức kinh doanh tại Việt Nam 1. KHÁI NIỆM LUẬT KINH TẾ (LUẬT KINH DOANH) : Hệ thống pháp...

  pdf 13p nguyenthao1669 27-10-2011 1663 443

 • Bài giảng hay về luật kinh doanh - Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM - Chương 1

  Luật kinh tế là ngành luật độc lập do nhà nước ban hành đề điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch của nhà nước

  ppt 26p impossible_1 09-11-2013 32 3

 • PHÁP LUẬT KINH TẾ 1

  Bài 1: Đại cương về luật kinh tế và các hình thức kinh doanh tại Việt Nam. Nội dung gồm 2 vấn đề sau: 1. Khái niệm về luật kinh tế 2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế 5. Vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường 6. Các hình thức kinh doanh tại Việt Nam

  pdf 13p vuzlong 23-07-2010 2565 801

 • Bài 1: Tổng quan về pháp luật kinh tế

  Nội dung: Pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh. Nội dung chính của pháp luật kinh tế. Nguồn của pháp luật kinh tế. Văn bản quy phạm pháp luật. Tập quán thương mại. Nguồn lưu trữ và tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật.

  pdf 15p thoabar3 05-11-2010 937 400

 • Luật Kinh tế - Bài 1

  • Pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường • Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh • Nội dung chính của pháp luật kinh tế • Nguồn của pháp luật kinh tế • Văn bản quy phạm pháp luật • Tập quán thương mại • Nguồn lưu trữ và tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật

  pdf 15p dinhlan0501 14-04-2011 568 163

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "LUẬT KINH TẾ – MẤY KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGOÀI"

  Quan niệm về luật kinh tế Khái niệm luật kinh tế, lĩnh vực luật kinh tế ( mà ta quen gọi sau này là ngành luật kinh tế) đã ra đời trước khi có sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Trước khi nhân loại bước vào thế kỷ XX, với sự thống trị của tư tưởng tự do hóa kinh tế, người ta chưa biết đến khái niệm luật kinh tế và “ bàn tay vô hình” của Adam Smith là công cụ duy...

  pdf 51p phalinh20 25-08-2011 73 29

 • Bài giảng Luật kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế

  Nội dung của chương 1 Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế nằm trong Bài giảng Luật kinh doanh nhằm trình bày về Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế, chủ thể của luật kinh tế, nguồn luật kinh tế.

  ppt 24p idol_12 28-04-2014 15 6

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - Ths. Đỗ Mạnh Phương

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Luật kinh tế chương 2: Pháp luật về chủ thể kinh doanh trình bày về khái niệm doanh nghiệp, trình tự thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp.

  pdf 12p phuongpham357 23-07-2014 6 3

 • Bài giảng luật kinh tế - Chương 1

  Luật thương mại được hiểu là tổng thể các QPPL do nhà nước banh hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh QHXH phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  ppt 33p impossible_1 08-11-2013 23 3

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 4 - Ths. Đỗ Mạnh Phương

  Bài giảng Luật kinh tế chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh trình bày về khái niệm tranh chấp kinh doanh, phân loại tranh chấp, giải quyết tranh chấp, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf 20p phuongpham357 23-07-2014 4 3

 • Bài giảng môm luật kinh tế

  ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM 1. Khái niệm về luật kinh tế 2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế 5.

  ppt 25p bandoctl 01-07-2013 30 3

 • + Xem thêm 420 Khái Niệm Luật Kinh Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản