Khái niệm spss

Xem 1-6 trên 6 kết quả Khái niệm spss
 • Hồi quy Tuyến tính Một lớp và nhiều lớp 6.1. Hệ số t-ơng quan 6.1.1. Công thức tính hệ số t-ơng quan Hệ số t-ơng quan là khái niệm chỉ mức độ liên hệ giữa 2 đại l-ợng ngẫu nhiên đ-ợc tính theo công thức r = Qxy Qx.Qy (6.1) Qx = ?x2 - (?x)2 /n , x và y là 2 Với Qxy = ?xy - (?x)*( ?y)/n và đại l-ợng quan sát ở mẫu 6.1.2. Kiểm tra giả thuyết hệ số t-ơng quan Hệ số t-ơng quan mẫu th-ờng đ-ợc ký hiệu là r (Hiện nay các phần mềm chuyên dụng th-ờng ký hiệu...

  pdf37p thachthaoxanh 28-08-2011 161 81   Download

 • SPSS là phần mềm thiết yếu dùng trong phân tích các dữ liệu thu thập từ các bảng câu hỏi. Khi thiết kế bảng câu hỏi, một lỗi rất cơ bản mà người thiết kế rất hay bỏ qua hoặc biết mà làm ngơ vì không có cách xử lý và có những hạn chế dù chủ quan hay khách quan.Người thiết kế chưa đặt hết mình vào người trả lời. Hoặc khi được trả lời thì người nhập dữ liệu thông thường cũng bỏ qua những dữ liệu vì không có cách nào nhập được. Chúng ta sẽ rõ...

  pdf4p 205197749 09-03-2013 127 53   Download

 • Bài giảng Sử dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu tâm lý học giới thiệu khái quát về phần mềm SPSS; các bộ phận của hệ thống SPSS; một số thuật ngữ trong SPSS; các khái niệm đặc trưng trong thống kê như yếu vị, trung vị, trung bình cộng, độ lệch chuẩn,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf27p minhminhnguyen32 09-06-2014 99 24   Download

 • Bài giảng "Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 3: Nhập môn với SPSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quy trình phân tích dữ liệu, dữ liệu và thang đo, nguyên tắc mã hóa và nhập liệu, làm quen với SPSS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p tramnamcodon_01 30-03-2016 39 15   Download

 • Đây là bước kiểm tra chất lượng bảng câu hỏi nhằm đảm bảo không có bảng câu hỏi nào thiếu thông tin cần thiết ...Mục tiêu: Một số khái niệm ban đầu và giới thiệu về cách tiếp cận tổ chức dữ liệu dùng cơ sở dữ liệu.

  pdf62p toan184 11-01-2011 190 107   Download

 • Mục tiêu của phân tích tương quan là đo lường cường độ của mối quan hệ giữa hai biến và . Trong phân tích tương quan, X và Y được xem là hai biến ngẫu nhiên “ngang nhau” – không phân biệt biến độc lập và biến phụ thuộc. Tương quan tuyến tính giữa hai biến và là khái niệm thể hiện mức độ của mối liên hệ tuyến tính giữa 2 biến.

  pdf15p seven_12 10-03-2014 152 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản