Khái niệm tăng trưởng

Xem 1-20 trên 426 kết quả Khái niệm tăng trưởng
 • Thực hiện công cuộc đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong cải cách và phát triển kinh tế xã hội, như bình quân thu nhập đầu người tăng lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng hiện đại hóa, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…

  pdf40p bongbongcam 12-08-2010 580 331   Download

 • Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng, tốc độ và quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Sự tăng trưởng được so sánh theo các thời điểm gốc sẽ phản ánh tốc độ tăng trưởng. Đó là sự gia tăng quy mô sản lượng kinh tế nhanh hay chậm so với thời điểm gốc. Quy mô và tốc độ tăng trưởng là"cặp đôi" trong nội dung khái niệm tăng trưởng kinh tế.

  ppt24p lotus_123 09-12-2012 364 57   Download

 • Tài liệu Tăng trưởng và phát triển kinh tế trình bày về khái niệm tăng trưởng kinh tế, khái niệm và nội dung phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế, phát triển bền vững, vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế.

  pdf24p hailedangbs 26-05-2014 92 40   Download

 • Bài thuyết trình Vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay bao gồm những nội dung về lý luận về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế; vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế tại VN; giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế ở VN thời gian tới.

  pdf41p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 6 3   Download

 • Bài viết Cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam bao gồm những nội dung về khái niệm tăng trưởng xanh, vị trí của tăng trưởng xanh ở Việt Nam, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 7 1   Download

 • Bài viết Tăng trưởng xanh và bền vững trong xu thế toàn cầu cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, thực tiễn, bài học kinh nghiệm, nỗ lực thúc đẩy toàn cầu cho việc tăng trưởng xanh và bền vững.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 6 1   Download

 • Bài giảng trình bày các nội dung chính: Khái niệm liên quan đến kinh tế được sử dụng trong kinh tế môi trường, các khái niệm liên quan đến môi trường, kinh tế môi trường là gì?, khái niệm tăng trưởng và phát triển bền vững, các giải pháp đối với vấn đề môi trường là gì? phân tích lợi ích chi phí là một phương pháp, kinh tế học và Chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf65p longphdtailieu 31-03-2017 0 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tăng trưởng và phát triển ngành du lịch', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p quanvokiem 09-03-2010 386 147   Download

 • Câu 1: Tăng trưởng kinh tế là gì? Quan niệm về lượng và chất lượng của tăng trưởng kinh tế? Trả lời: 1./ Tăng trưởng là gì: -Tăng trưởng kinh tế là vấn đề cốt lõi nhất của lý luận kinh tế. Khi nói tăng trương kinh tế , thường người ta nói đến sự gia tăng vế GDP-GNT, sản lượng, sản phẩm chủ yếu… * Khái niệm: Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên thuần tuý về kinh tế, không tính đến các giá trị XH của các thành tựu KT đó....

  doc65p ktdt91 03-10-2012 377 99   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " tăng trưởng và phát triển ngành du lịch là tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị truờng "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p bongbongcam 10-08-2010 184 96   Download

 • Khái niệm vốn sản xuất và vốn đầu tư: Vốn sản xuất (K): là giá trị tài sản trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và dịch vụ trong nền kinh tế. Tồn tại dạng hiện vật : tài sản cố định. Tồn tại dạng giá trị : vốn. Vốn đầu tư (I): là giá trị các nguồn lực được sử dụng trong hoạt động đầu tư hay giá trị tài sản được hình thành từ hoạt động đầu tư.

  ppt45p ht_hvnh 17-11-2010 1628 95   Download

 • Năm 1991, đã xuất hiện khái niệm về Du lịch sinh thái. "Du lịch sinh thái là loại hình du lịch diễn ra trong các vùng có hệ sinh thái tự nhiên còn bảo tồn khá tốt nhằm mục tiêu nghiên cứu, chiêm ngưỡng, thưởng thức phong cảnh, động thực vật cũng như các giá trị văn hoá hiện hữu" (Boo, 1991). Nhưng gần đây, người ta cho rằng nội dung căn bản của Du lịch sinh thái là tập trung vào mức độ trách nhiệm của con người đối với môi trường.

  doc29p nguyenhanh92 26-06-2013 289 78   Download

 • Sau gần 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mà chủ yếu là đổi mới kinh tế, từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường với biết bao khó khăn khi chúng ta gây dựng đất nước sau sự tàn phá của khói lửa chiến tranh. Trên biết bao nỗ lực, cố gắng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, công cuộc đổi mới đã làm cho nền kinh tế nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng đi lên với tốc độ tăng trưởng bền vững....

  doc8p thangxhh 21-03-2010 188 54   Download

 • Tại sao một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, dân chúng có thu nhập bình quân tăng nhanh, trong khi những nền kinh tế khác tăng trưởng chậm hoặc chẳng tăng trưởng chút nào? Tại sao một số quốc gia Đông Á vươn lên từ nghèo đói đến tương đối thịnh vượng chỉ trong 30 năm, trong khi nhiều nước châu Phi vẫn đắm chìm trong đói nghèo thê thảm, gần như không có dấu hiệu phát triển và tăng trưởng bền vững?...

  pdf37p muaythai5 26-10-2011 135 47   Download

 • Khi nhắc đến tăng trưởng người ta thường nghĩ tới những thành tựu, kết quả khả quan. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự tồn tại của một bức tranh màu tối. Đó là mặt trái của sự tăng trưởng đang được quan tâm hiện nay.

  doc40p beruacon_1402 11-10-2012 80 37   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế trình bày về khái niệm nợ công và đặc trưng của nợ công, bản chất của nợ công, tác động của nợ công đến nền kinh tế, nợ công ảnh hưởng đến thế hệ tương lai, một số đề xuất quản lý nợ công hiệu quả.

  pdf13p thin_12 25-07-2014 79 33   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết mối quan hệ giữa lạm phát mục tiêu và tăng trưởng trình bày về các khái niệm liên quan như lạm phát, tăng trưởng kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng, các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng, các mối quan hệ giữa lạm phát, lạm phát mục tiêu và tăng trưởng kinh tế, kết luận về mối quan hệ giữa lạm phát mục tiêu và tăng trưởng.

  pdf17p thin_12 25-07-2014 102 32   Download

 • Trong mục này chúng ta tập trung vào giả quyết những vấn đề cơ bản nhất của đề tài là xây dựng các mô hình để phân tích ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng kinh tế. Như vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm là làm rõ các khái niệm về tăng trưởng kinh tế , tiến bộ công nghệ , hiệu quả sản xuất và mối quan hệ giữa chúng sau đó chúng ta sẽ lần lượt trình bày các mô hình l thuyết và chỉ ra khả năng ứng dụng chúng I....

  pdf64p intel1212 04-12-2012 79 27   Download

 • Bài giảng Nghèo đói bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế, trong bài giảng này trình bày kiến thức sau: Khái niệm nghèo đói và bất bình đẳng, đo lường nghèo đói và bất bình đẳng, nguyên nhân nghèo đói và bất bình đẳng, các lý thuyết về nghèo đói và bất bình đẳng, thành tích xóa đói giảm nghèo ở một số nước, một số giải pháp xóa đói giảm nghèo.

  pdf56p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 137 27   Download

 • Quan điểm "Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển" [1] nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là một định hướng đúng đắn bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã có bài viết phân tích về nội dung chính trị, triết học, kinh tế - xã hội của định hướng này.

  pdf17p mat_vang 26-12-2012 66 21   Download

Đồng bộ tài khoản