Khai quyết toán năm phí

Xem 1-20 trên 36 kết quả Khai quyết toán năm phí
 • Mẫu số: 02/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG [01] Kỳ tính thuế: [02] Lần đầu Năm.....

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 17 5   Download

 • Mẫu số: 02/PHLP (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTC ngày 28/02/2010 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) [01] Kỳ tính thuế: Năm ……..... [02] Lần đầu

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 31 3   Download

 • Quyết định số 1822/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015 cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc35p nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Trình tự thực hiện: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Cơ quan quản lý thuế trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

  doc1p phihung 25-08-2009 134 12   Download

 • Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 1: Tổng quan về kế toán chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế toán chi phí và thông tin cung cấp của các lĩnh vực kế toán, vai trò của kế toán chi phí trong quản trị doanh nghiệp, kế toán chi phí và các quyết định quản trị quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p bautroibinhyen12 07-01-2017 14 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

  pdf11p noel_vui 13-11-2012 34 2   Download

 • Hàng năm, nhà nước dành vốn ngân sách lớn cho đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế xã hội, chiếm khoảng 30-35% GDP. Việc cân đối, phân bổ và điều hành vốn đối với các Bộ, ngành, địa phương và thành phố trực thuộc trung ương để triển khai các dự án đầu tư xây dựng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí đang là vấn đề lớn được dư luận xã hội quan tâm. ...

  pdf138p inside33 06-12-2012 296 135   Download

 • PHẦN II TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠCH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK ĐÀ NẴNG A. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GẠCH BLOCK: Công ty Xây dựng và Sản xuất Gạch Block Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập theo quyết định số 1060/QĐ-UB ngày 29/4/1997.

  pdf8p caott10 28-07-2011 132 45   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf11p naubanh_tet 01-02-2013 24 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP, KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU, CHUẨN HÓA, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf7p oggianoel 09-01-2013 37 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 126/KH-UBND VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU HÀNH NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf3p oggianoel 09-01-2013 19 3   Download

 • Theo đó, vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng...

  pdf3p bibocumi20 13-12-2012 83 19   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY PHỤC HỒI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2013 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 20 4   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tài chính tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số: 04/QTDA

  pdf2p titihaudau 12-06-2011 29 2   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THU NSNN NĂM 2012 Ngày 13-14/7/2012 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2012.

  pdf8p noel_vui 13-11-2012 38 2   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 20122015

  pdf3p noel_vui 13-11-2012 14 2   Download

 • Quyết định 1841/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

  pdf5p tanhthanhthanh23 17-04-2014 28 0   Download

 • Những dòng này có thể cần thiết cho các nhà quản trị trước khi đi sâu tìm hiểu nội dung của kế toán quản trị cùng với những lợi ích mà chuyên môn này đem lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. "Người quản lý phải hiểu quyết định của mình có ảnh hưởng thế nào đối với chi phí nếu muốn ra quyết định sáng suốt.

  doc0p quocminh 02-03-2009 412 176   Download

 • Những dòng này có thể cần thiết cho các nhà quản trị trước khi đi sâu tìm hiểu nội dung của kế toán quản trị cùng với những lợi ích mà chuyên môn này đem lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. “Người quản lý phải hiểu quyết định của mình có ảnh hưởng thế nào đối với chi phí nếu muốn ra quyết định sáng suốt.

  pdf3p cctaichinh 10-09-2010 178 83   Download

 • Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. - Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật....

  ppt19p hien_dhbk 02-01-2013 263 46   Download

Đồng bộ tài khoản