Kháng nguyên o

Xem 1-20 trên 760 kết quả Kháng nguyên o
 • Quyết định kháng nguyên Các tế bào miễn dịch không phản ứng với hoặc không nhận diện toàn bộ phân tử kháng nguyên mà chúng chỉ nhận diện những vị trí nhất định trên phân tử kháng nguyên. Những vị trí đó được gọi là các epitope hay các quyết định kháng nguyên.

  pdf7p super_doctor 23-10-2010 111 29   Download

 • Phức hợp tương thích mô chính (Major Histocompatibility Complex, MHC) hay ở người còn được gọi kháng nguyên bạch cầu người (Human Leucocyte Antigen, HLA) là một nhóm gene mã hoá cho các protein trình diện kháng nguyên trên bề mặt tế bào của đa số động vật có xương sống. Những protein này đóng vai trò quan trọng trong tổ chức miễn dịch của cơ thể cũng như những cơ chế giao tiếp giữa các tế bào.

  ppt44p huynhhuuviet 11-06-2011 266 53   Download

 • Trong quá trình chín, các tế bào lympho non tăng sinh mạnh mẽ ở một vài giai đoạn của quá trình này. Sự tăng sinh của các tế bào lympho đang trong giai đoạn phát triển nhằm đạt đến số lượng tối đa các tế bào lympho có thể biểu lộ các thụ thể hữu ích dành cho kháng nguyên và để chín thành các tế bào lympho có thẩm quyền thực hiện các chức năng của tế bào lympho. Quá trình tăng sinh của các tế bào tiền thân dòng lympho ở gai đoạn sớm nhất được kích...

  pdf5p super_doctor 23-10-2010 59 14   Download

 • Quá trình chín và chọn lọc của các tế bào lympho B Quá trình chín của các tế bào lympho B diễn ra chủ yếu ở trong tuỷ xương (Hình 9.12). Các tế bào gốc đa tiềm năng hướng biệt hoá thành các tế bào dòng B tăng sinh dưới tác dụng của IL-7 làm tăng số lượng các tế bào tiền thân dòng B được gọi là các tế bào hướng dòng B (pro-B cell). Bước tiếp theo của quá trình chín là các tế bào tiền B (pre-B cell), các gene mã hoá kháng thể ở locus...

  pdf5p super_doctor 23-10-2010 49 14   Download

 • Liên cầu khuẩn phổi (Streptococcus pneumoniae) Báo Archives of Internal Medicine số 27/9/2010 đăng báo cáo một nghiên cứu ở Tây Ban Nha dùng thử nghiệm tìm kháng nguyên Streptococcus pneumoniae ở bệnh nhân người lớn viêm phổi mắc ở cộng đồng và giúp bác sĩ tối ưu hóa điều trị và đạt kết quả lâm sàng tốt. Kỹ thuật màng sắc tố miễn dịch (immunochromatographic membrane technique) được dùng rộng rãi để truy tìm kháng nguyên C-polysaccharid của Streptococcus pneumoniae.

  pdf3p pstrangsang 22-12-2010 92 10   Download

 • Xác định tần suất kháng nguyên tiểu cầu trên 289 người Kinh, Việt Nam từ HPA-1 đến HPA-5. Kết hợp với Viện Truyền máu Quốc gia xác định nhóm cho 194 người Kinh, Việt Nam các kháng nguyên tử HPA-6 đến HPA-15

  pdf108p lalan38 01-04-2013 32 6   Download

 • Trong các nhóm glycoprotein trên màng tiểu cầu ng-ời GPIIb/IIIa, GPIa, GPIbavà GPIbò có các hệ thống kháng nguyên đặc hiệu tiểu cầu (HPA) đ-ợc ký hiệu từ HPA-1 đến HPA-13. Gen mã hoá cho mỗi hệ thống HPA có hai alen khác nhau ở 1 cặp nucleotid dẫn đến sự thay thế 1 axit amin t-ơng ứng. Tần số các gen này khác nhau giữa các quần thể, ví dụ ở châu á tần số của HPA-1a, HPA-2a, HP-3a & HPA-5a cao hơn tần số của HPA-1b, HPA-2b và HPA-5b.

  pdf5p sunshine_3 28-06-2013 16 3   Download

 • Triomune-30( or -40);Mỗi viên nén chứa: Stavudine 30 mg(or 40 mg); Lamivudine 150 mg; Nevirapine 200 mg.Cả hai stavudine và lamivudine hoạt động bằng cách chấm dứt sự tăng trưởng của các chuỗi DNA và sao chép các ức chế ngược của HIV. Nevirapine là một non-nucleoside ức chế sao chép ngược. Nó hoạt động bằng cách sao chép ngược trực tiếp ức chế. Amantadine: Tác dụng ở giai đoạn 1, tức là ức chế sự hòa nhập virus vào bên trong tế bào ký chủ.

  ppt44p nhocbuonpkd 26-08-2013 95 23   Download

 • Mỗi phân tử MHC lớp II gồm có 2 chuỗi là các chuỗi a và chuỗi b. Những vùng ở đầu N tận của hai chuỗi này (tức là các lãnh vực a1 và b1) có chứa các gốc đa kiểu hình và tạo nên rãnh gắn peptide có kích thước đủ để tiếp nhận các peptide có kích thước từ 10 đến 30 acid amine. Lãnh vực không đa kiểu hình b2 thì chứa vị trí kết hợp của phân tử đồng thụ thể của tế bào T là CD4. Do CD4 chỉ gắn với các phân tử...

  pdf5p super_doctor 23-10-2010 61 19   Download

 • Hệ Rh Landsteiner và Wiener (1930) đã nhận thấy như sau: nếu lấy hồng cầu khỉ Rhesus gây miễn dịch cho thỏ, thì huyết thanh thỏ không những có khả năng gây ngưng kết hồng cầu khỉ mà còn có thể gây ngưng kết hồng cầu của một số người.

  pdf5p super_doctor 23-10-2010 50 18   Download

 • PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.2 Đặt vấn đề Bệnh do sán lá lớn ở gan là bệnh phổ biến ở trâu bò và các động vật khác như dê, cừu. Bệnh có khả năng lây truyền qua người do ăn rau sống mọc dưới nước có chứa nang trùng. Có hai loại sán lá lớn ở gan là Fasciola gigantica và Fasciola hepatica. Fasciola gigantica phổ biến ở những vùng nhiệt đới như Đông Nam Á, Châu Phi, Hawaii, Pakistan và Thái Lan; còn Fasciola hepatica phổ biến ở Châu Âu, vùng Đông Nam Châu Phi, Mỹ, Châu Úc và Nhật...

  pdf9p zues02 18-06-2011 43 8   Download

 • Hệ kháng nguyên bạch cầu người (HLA, human lymphocyte antigen) nằm trên nhiễm sắc thể thứ 6, đây là một hệ kháng nguyên rất phức tạp, và đa dạng. Hệ HLA không những là tiêu chí di truyền của mỗi người mà đồng thời còn liên hệ chặt chẽ với chức năng điều hoà miễn dịch và các bệnh tật khác. Những người không cùng một loại hình phân bố các allele của HLA thì tính cảm thụ hay sức đề kháng với một số bệnh không giống nhau.

  pdf5p sunshine_3 28-06-2013 36 6   Download

 • Từ năm 2003 đến nay, đã có nhiều genotyp và nhóm kháng nguyên (clade) của virut cúm A/H5N1 được ghi nhận trong quần thể gia cầm tại Việt Nam. Về genotyp, có Z và G (bao gồm VN1-VN9); về nhóm kháng nguyên có clade (nhóm) 1 điển hình, xâm nhập vào Việt Nam từ 2003, clade 2.3.4 xuất hiện sau 2007 và clade 2.3.2 trong những năm gần đây. Từ các mẫu bệnh phẩm thu thập trong giai đoạn 2004 – 2011, toàn bộ gen HA (H5) (1704 – 1707 bp) của 14 chủng virut cường độc A/H5N1...

  pdf8p banhbeovodung 29-06-2013 35 4   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là xác định điều kiện thích hợp cho khả năng gây đáp ứng miễn dịch trên chuột Babl/C của kháng nguyên tiên mao của vi khuẩn E.coli O157:H7. Với các hàm lượng kháng nguyên là 50µg/ml, 100µg/ml, 200µg/ml, chúng tôi đã xác định được 100µg/ml (tương đương với 30µg/chuột) là hàm lượng thích hợp nhất để gây đáp ứng trên chuột.

  pdf7p banhbeovodung 29-06-2013 37 5   Download

 • Kháng nguyên bám dính F4, F18 đã được chiết tách từ chủng vi khuẩn E.coli GIS26 và F107/86 bằng phương pháp phá vỡ cơ học kết hợp với ly tâm và kết tủa. Nồng độ kháng nguyên sau chiết tách đạt 0,68mg/ml (kháng nguyên F4) và 0,46mg/ml (kháng nguyên F18). Điện di sản phẩm trên thạch SDS-polyacrylamide cho thấy chỉ có 1 vạch với trọng lượng phân tử 26kDa đối với kháng nguyên F4 và 1 vạch với 15kDa đối với kháng nguyên F18. ...

  pdf4p banhbeovodung 29-06-2013 33 4   Download

 • TCNCYH phô b.n 32 (6) - 2004 Nghiªn cøu øng dông s.n xuÊt kh¸ng nguyªn streptolysin O, sö dông trong chÈn ®o¸n thÊp tim vµ viªm cÇu thËn cÊp ë trÎ em 1 NguyÔn ThÞ TuyÕn1, NguyÔn V¨n DÞp2 Bé m«n Vi sinh Y häc, tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi 2 Vô Khoa häc vµ §µo t¹o, Bé Y tÕ Nghiªn cøu ®· ®−a ra ®−îc c¸c b−íc cô thÓ ho¸ vÒ mÆt kü thuËt vµ t×m ra c¸c ®iÒu kiÖn tèi −u trong quy tr×nh s.n xuÊt kh¸ng nguyªn streptolysin O theo khuyÕn c¸o cña Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi. §ång...

  pdf6p sunshine_6 02-07-2013 14 1   Download

 • Đây là bài giảng của thầy Đỗ Hiếu Liêm, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Antigen (chất sinh bệnh – pathogen) có nguồn gốc từ nấm mốc, vi khuẩn, virus hay các loại protein ngoại lai có khả năng sinh bệnh (gây bệnh) cho vật chủ.o Antigen hoà chỉnh có 2 thuộc tính: tính sinh miễn dịch..........

  ppt32p h08112107 22-08-2010 210 97   Download

 • Các kháng thể (antibody) hay còn gọi là các globulin miễn dịch (immunoglobulin - ám chỉ thành phần cung cấp khả năng miễn dịch nằm ở phần globulin của huyết thanh khi phân tích bằng điện di) là những phân tử protein hoạt động như những thụ thể trên bề mặt tế bào lympho B để nhận diện kháng nguyên hoặc như những sản phẩm tiết của tế bào plasma. Về nguồn gốc, tế bào plasma chính là tế bào lympho B sau khi đã nhận diện kháng nguyên, hoạt hoá và biệt hoá thành.

  pdf5p super_doctor 23-10-2010 179 86   Download

 • Nhu cầu ôxy sinh học Chất độc hại 6,0 mg/l Không chứa tạp chất độc hại 4,0 mg/l Nồng độ giới hạn cho phép các chất độc hại được xác định bởi các bác sĩ vệ sinh dịch tễ, các nhà sinh học và được khẳng định ở cấp độ an toàn nhất.

  pdf16p xingau5 14-08-2011 91 36   Download

 • 2.2.3.2. Kháng nguyên bề mặt hay kháng nguyên vỏ K Kháng nguyên K nằm ở bề mặt tế bào nên là nguyên nhân không tạo ra phản ứng ngƣng kết kháng nguyên O. Hiện nay ngƣời ta đã phát hiện hơn 100 loại kháng nguyên K (Øiskov et al, 1971) [9]. Kauffmann chia kháng nguyên K thành 3 nhóm dựa vào ảnh hƣởng của nhiệt độ đến phản ứng ngƣng kết, tính kháng nguyên và khả năng vi khuẩn gắn kết với kháng thể.

  pdf9p zues02 18-06-2011 88 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản