Khảo nghiệm giống ngô

Xem 1-20 trên 59 kết quả Khảo nghiệm giống ngô
 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK54 do Công ty Syngenta Thái Lan lai tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5047/NP5070. Giống được đưa vào Việt Nam khảo nghiệm từ năm 2001-2004 theo quy phạm khảo nghiệm giống ngô quốc gia (10 TCN 312-2003). Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống quốc gia năm 2004. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống.

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 247 40   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 341:1998 về Quy phạm khảo nghiệm giống ngô quy định những nguyên tắc chung, nội dung và phương pháp chủ yếu khảo nghiệm Quốc gia các giống ngô mới được chọn tạo trong nước và nhập nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p bautroibinhyen18 20-02-2017 3 1   Download

 • LVN66 là giống bắp lai lai đơn được tạo ra từ dòng bố mẹ 3015M và D11 bằng Viện Nghiên cứu ngô quốc gia. Nó đã được phát triển từ năm 2004. Lai LVN66 có thời gian 115-123 ngày tại các tỉnh miền Bắc và 100-105 ngày ở các tỉnh phía Nam. nó có chiều cao trung bình cây và chiều cao tai, ít côn trùng và nhiễm trùng desease, loding tốt tolerrance, tolerrance trong tình trạng lạnh ang dought. Chất lượng hạt LVN66 là tốt, vì vậy nó có thể đáp ứng cho người tiêu dùng.

  pdf6p leon_1 07-08-2013 40 7   Download

 • Công trình tổng hợp kết quả nghiên cứu và thực tế ở Việt Nam trong nhiều năm, có tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Dưới đây là những đặc điểm chính của quy trình công nghệ: I. Các kiểu giống ngô lai đang sản xuất tại Việt Nam Ngô lai quy ước (Conventional Hybrid) - giống lai giữa các dòng thuần: - Lai đơn: A x B như các giống lai LVN 10, LVN 20, LVN 23, LVN 25... - Lai đơn cải tiến: (A x A'') x B hoặc (A x A'') x (B x B''). A và A'',...

  pdf15p traxanh1209 28-12-2010 339 96   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK66 có nguồn gốc Thái Lan do Công ty Syngenta Việt Nam nghiên cứu nhập nội và chuyển giao Giống được tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5024/NP5063. Giống được khảo nghiệm từ năm 2002-2005. Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống quốc gia năm 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống.

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 301 47   Download

 • Cuốn sách Kỹ thuật trồng các giống ngô mới có năng suất cao do PTS. Trương Văn Đích (chủ biên) cùng với PTS. Phạm Đồng Quảng và ThS.

  pdf54p la_lan23 09-04-2013 99 31   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn CP 989 có nguồn gốc từ Thái Lan, được Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được tạo ra từ tổ hợp lai (AT001/AT003)//(AC004/AC098). Giống CP 989 tham gia vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ 1999-2004. Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức năm 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống.

  pdf6p oxano2 05-03-2011 151 14   Download

 • Nguồn gốc: Giống ngô lai LCH9 do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo từ năm 2001 bằng phương pháp lai đỉnh giữa mẹ (K-29) với 15 dòng khác nhau, giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2002-2003 và được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống cho sản xuất thử năm 2004 cho các tỉnh miền Bắc. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống Thời gian sinh trưởng: vụ xuân 105 - 119 ngày; vụ thu 90 - 95 ngày; vụ đông 110 - 115 ngày. Khả năng...

  pdf4p oxano2 05-03-2011 106 13   Download

 • Báo cáo: Kết quả chọn tạo giống ngô nếp lai phục vụ cho sản xuất ở các tỉnh phía Nam trình bày kết quả thu thập, đánh giá các dòng/giống ngô nếp hiện có; chọn tạo và duy trì dòng tự phối và thuần; thử khả năng kết hợp chung và riêng của các dòng, giống; so sánh sơ bộ và khảo nghiệm VCU trên các địa phương khác nhau; khảo nghiệm rộng trên các vùng trồng ngô nếp chính ở các tỉnh phía Nam.

  pdf12p iasvn_org123 26-06-2014 81 13   Download

 • Nguồn gốc giống Tác giả: TS. Lê Quý Tường, PGS.TS Trương Đích, TS. Phạm Đồng Quảng và cộng tác viên - Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương chọn tạo từ năm 1998-2006. Phương thức chọn tạo: lai hữu tính, cặp lai ba D1C/BOD//D10. Giống T7 được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức năm 2006. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, 110-115 ngày ở vụ đông xuân; 90-93 ngày ở vụ hè thu.

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 79 11   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-56:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG NGÔ National technical regulation on testing for Value of Cultivation and Use of Maize varieties Lời nói đầu QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 341 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu c...

  pdf16p waduroi 15-11-2012 63 10   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai LVN 98 do Viện Nghiên cứu ngô nghiên cứu chọn tạo năm 1995 bằng phương pháp lai đỉnh; Được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2000 và được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận tạm thời (cho phép sản xuất thử) năm 2002 cho vùng đồng bằng Bắc bộ và miền núi phía Bắc. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Thuộc nhóm giống có thời gian sinh trưởng dài ngày, vụ xuân từ 120 - 125 ngày, vụ thu 100 - 110 ngày. Chiều cao...

  pdf5p oxano2 05-03-2011 100 9   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô CP3Q là giống lai kép, do Công ty CP Seed Thailan lai tạo và Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được tạo ra từ tổ hợp lai (AT012/AT011)//(AC036/AC025). Giống ngô CP3Q tham gia vào mạng lưới khảo nghiệm ngô Quốc gia từ năm 2002; Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận chính thức năm 2006 cho tất cả các vùng trong cả nước. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống.

  pdf6p oxano2 05-03-2011 168 9   Download

 • Nguồn gốc: Giống ngô lai LVN99 là giống lai đơn do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo năm 1995 theo phương pháp lai đỉnh và luân giao. Giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2000 và đưa vào sản xuất thử năm 2002. Giống được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống chính thức năm 2004 cho vụ xuân, thu và đông ở đồng bằng Bắc bộ; vụ hè - thu, thu - đông ở các tỉnh miền núi phía Bắc. ...

  pdf4p oxano2 05-03-2011 154 7   Download

 • Nguồn gốc giống Tác giả và cơ quan tác giả: Xí nghiệp Bioseed Genetics Việt Nam. Phương pháp: giống ngô B.9999 là giống lai đơn có nguồn gốc từ Philipin, được khảo nghiệm ở Việt Nam từ năm 1999-2005 Giống được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. B.

  pdf5p oxano2 05-03-2011 60 6   Download

 • Nguồn gốc: Giống ngô lai LVN145 do Viện Nghiên cứu ngô chọn tạo có sử dụng dòng nuôi cấy bao phấn tham gia vào thành phần bố mẹ. Giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2004 đến nay và được đánh giá là giống có triển vọng. Giống được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống cho sản xuất thử 2005 cho các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng trung du Bắc bộ và Tây Nguyên. 2.

  pdf4p oxano2 05-03-2011 91 6   Download

 • Nguồn gốc giống Tác giả và cơ quan tác giả: Xí nghiệp Bioseed Genetics Việt Nam. Phương pháp: giống ngô B.9034 là giống lai đơn có nguồn gốc từ Philipin, được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2000-2005 Giống được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. B.

  pdf3p tuoitre1209 08-01-2011 52 4   Download

 • Nguồn gốc: Giống ngô lai HQ2000 do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo từ năm 2000 bằng phương pháp lai đỉnh. Giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2000-2003 và được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống chính thức năm 2004. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống Giống thuộc nhóm có thời gian sinh trưởng dài ngày: vụ xuân 105 - 125 ngày; vụ thu 90 - 95 ngày; vụ đông 102 - 110 ngày. ...

  pdf4p oxano2 05-03-2011 70 4   Download

 • Nguồn gốc giống Tác giả: PGS.TS Trương Đích, TS. Phạm Thị tài, TS. Phạm Đồng Quảng, TS. Lê Quý Tường và cộng tác viên - Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương chọn tạo từ năm 1994-2000. Phương thức chọn tạo: lai hữu tính, cặp lai nhiều dòng ME/BOD//T1. Giống T6 được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức năm 2000. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống.

  pdf6p oxano2 05-03-2011 68 4   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón dạng viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô C919 được tiến hành ở vụ Đông năm 2011 và vụ Xuân năm 2012, tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Thí nghiệm gồm 07 công thức (CT) với các mức đạm bón khác nhau: CT1: 0 N; CT 2: 90 N; CT 3: 120 N; CT 4: 150 N; CT 5: 180 N; CT 6: 210 N; CT 7: 150 N (trong đó công thức 2 đến công thức 6 sử dụng đạm dạng viên nén; công thức 7 sử dụng đạm dạng urê).

  pdf7p nganga_06 05-10-2015 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản