Khẩu tạo tài sản cố định

Xem 1-20 trên 192 kết quả Khẩu tạo tài sản cố định
 • Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng , trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh,,,

  pdf27p maybay_thaboom 02-07-2010 413 178   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ hữu hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính....

  pdf9p womanhood911_06 03-11-2009 1448 264   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính....

  pdf14p womanhood911_06 03-11-2009 511 168   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCÐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCÐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCÐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. ...

  pdf7p ntgioi120404 09-11-2009 363 93   Download

 • Công văn 4245/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 81 4   Download

 • Công văn 3784/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK PTVT nhập khẩu tạo tài sản cố định

  pdf1p landai 14-08-2009 45 1   Download

 • Công văn 3277/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định

  pdf2p landai 14-08-2009 31 1   Download

 • Công văn 7221/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

  doc1p crispy 07-08-2009 113 10   Download

 • Công văn 7220/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

  doc1p crispy 07-08-2009 133 10   Download

 • Công văn 13412/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 46 3   Download

 • Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng , trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh,,, Chế độ này áp dụng cho công ty nhà nước, công ty trách nhiễm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên...

  pdf33p maybay_thaboom 02-07-2010 124 63   Download

 • Sau những năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến khá vững chắc.Đã tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng không ít thách thức.

  doc40p loan_dzuong 28-06-2011 153 58   Download

 • TSCĐ là cơ sở vật chất của đơn vị. Nó phản ánh năng lực sản xuất hiện có và trình độ ứng dụng khoa học kĩ thuật vào hoạt động của đơn vị. TSCĐ là một trong các yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững, tăng năng xuất lao động.Do đó, việc theo dõi thường xuyên tình hình tăng giảm TSCĐ, tình hình sử dụng và khấu hao TSCĐ có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng tscđ...

  ppt31p thuykt4bdhtd 10-08-2012 148 44   Download

 • Thông tư hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

  doc6p giangacd 22-06-2010 145 25   Download

 • Công văn 5878/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 82 4   Download

 • Công văn 4889/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án đầu tư trong nước

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 48 2   Download

 • Công văn số 508/TCHQ-KTTT ngày 2 tháng 2 năm 2009 của Tổng cục Hải quan về việc thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định.

  doc1p ngheanese 31-12-2009 122 2   Download

 • Công văn 3593/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định

  pdf1p crispy 07-08-2009 53 1   Download

 • Công văn số 1636/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  pdf1p hueman 16-08-2009 47 1   Download

 • Sau gần hai mươi năm đổi mới (1986-2005), nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức phải vượt qua để tồn tại và phát triển.

  pdf79p thainhatquynh 06-07-2009 2026 764   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản