Khen thưởng tỉnh quảng nam

Xem 1-8 trên 8 kết quả Khen thưởng tỉnh quảng nam
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf13p oggianoel 08-01-2013 42 3   Download

 • Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý tổ chức hội thi, hội diễn, kỳ thi, cuộc thi, xét chọn giải thưởng tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại hội thi, kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia và cấp tỉnh.

  pdf9p minhquanmq 27-03-2014 16 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH QUẢNG NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p bupbebaggo 15-01-2013 24 3   Download

 • Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  pdf7p thanhpham11 10-03-2014 64 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2012-2015 CỦA TỈNH QUẢNG NINH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf12p bupbebaggo 15-01-2013 30 2   Download

 • Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  pdf3p vanthanhthiennu22 21-05-2014 15 0   Download

 • Lý-Đại-Lượng Đầu niên hiệu Trinh-Quán (627), Đường Thái-Tông, làm Đô-Đốc GiaoChâu. Lý-Thọ Tôn-Thất nhà Đường, làm Đô-Đốc Giao-Châu, vì tham-lam bị tội. Lư-Tổ-Thượng Tự là Quý-Lương, người Quang-Châu. Đầu niên hiệu Trinh-Quán (627), LýThọ bị tội, Thái-Tông muốn tìm một vị Châu-Mục xứng đáng, triều đình đều khen Tổ-Thượng tài gồm văn võ, tính người liêm bình công trực.

  pdf14p buddy4 26-05-2011 38 2   Download

Đồng bộ tài khoản