Khia phá dữ liệu

Xem 1-8 trên 8 kết quả Khia phá dữ liệu
 • Mở đầu Phân đoạn khách hàng cho phép bạn nhóm khách hàng thành các đoạn các khách hàng tương tự như nhau. Để giải thích tại sao điều này có thể có ích, hãy xem xét kịch bản sau đây. Bạn thu thập dữ liệu về các khía cạnh nhân khẩu học của khách hàng của bạn (tuổi tác, nghề nghiệp, nơi cư trú, v.v..) cũng như dữ liệu về giao dịch của họ (các mặt hàng đã mua, các hợp đồng, v.v..). Một phân tích về dữ liệu đã kết hợp này có thể để lộ ra các nhóm...

  pdf22p buncha_1 11-05-2013 38 3   Download

 • Ngày nay, cách thức kiếm tiền và sử dụng đồng tiền của các nhà đầu tư cũng có nhiều thay đổi. Hầu hết mọi người đều đầu tư vào chứng khoán, họ cho rằng đó là một cách đầu tư thông minh và những đồng tiền ấy là đồng tiền thông minh. Nhưng thị trường chứng khoán luôn có những yếu tố bất ngờ không theo ý muốn chủ quan của ai, có lúc tăng nhanh sau đó giảm một cách đột ngột, có lúc thì liên tục tăng mà chưa có dấu hiệu giảm xuống.…...

  pdf74p chieu_mua 25-08-2012 76 27   Download

 • Mô tả chu kỳ tồn tại của đối tượng từ khi nó sinh ra đến khi nó bị phá hủy. Sử dụng để mô hình hóa khía cạnh động của lớp. Biểu đồ bao gồm các thông tin sau: Các trạng thái của đối tượng; Hành vi của đối tượng; Sự kiện tác động làm thay đổi trạng thái. Thông thường: Xây dựng biểu đồ chuyển trạng thái cho một vài đối tượng...

  pdf21p soicon824 19-04-2011 114 26   Download

 • Mô hình hoá hệ thống giúp cho người phân tích hiểu rõ các chức năng của hệ thống. Có thể sử dụng các mô hình khác nhau để biểu diễn hệ thống từ nhiều khía cạnh khác nhau. Khía cạnh bên ngoài: biểu diễn ngữ cảnh hoặc môi trường của hệ thống. Khía cạnh ứng xử: biểu diễn các ứng xử của hệ thống. Khía cạnh cấu trúc: biểu diễn kiến trúc hệ thống hoặc dữ liệu

  ppt19p thedaigiapro 22-11-2012 53 20   Download

 • Vi phạm rõ ràng của Tính hợp lý Chúng tôi đã nhìn thấy rằng có những khía cạnh quan trọng của các dữ liệu mô hình Lucas với CRRA tiện ích không thể explain.8 cách tiếp cận khác đã được thực hiện để giải thích sự chênh lệch từ tính chẵn lẻ quan tâm phát hiện?

  pdf38p heonainuonglu 26-08-2011 24 4   Download

 • và đại diện cho một khu vực tiềm năng rất lớn sử dụng đúng mức, trong cuộc sống. Nó đặt ra để khám phá một số lý do tại sao điều này như vậy và đề xuất một số khả năng thay đổi. Mục đích không phải là để phủ nhận bất kỳ khía cạnh nào của quang phổ của hoạt động trong thời hạn

  pdf17p kimku16 11-10-2011 21 3   Download

 • Lớp Văn bản định nghĩa một cửa sổ mới và tạo ra một thể hiện của một widget văn bản. Tùy chọn bổ sung, được mô tả dưới đây, có thể được quy định trong các cuộc gọi phương pháp hoặc trong cơ sở dữ liệu tùy chọn để cấu hình các khía cạnh của văn bản như màu nền mặc định của nó và cứu trợ.

  pdf1p heonainuonglu 27-08-2011 24 2   Download

 • Chương này mô tả những nỗ lực ban đầu để Sử dụng công nghệ GIS để CrossReference dữ liệu tội phạm là một khía cạnh của xe buýt vận tải công cộng, cuộc hành trình nơi trú ẩn thiệt hại, các thông tin về nhân khẩu học xã hội điều kiện, đất đai sử dụng, và cơ sở hạ tầng, Che hạt Merseyside ở miền Bắc Tây nước Anh.

  pdf26p gaucon_ngoan 25-12-2011 25 5   Download

Đồng bộ tài khoản