Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Xem 1-20 trên 39 kết quả Kho bạc Nhà nước Hà Nội
 • Luận văn tốt nghiệp: Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội – Thực trạng và Giải pháp trình bày lý luận chung về huy động vốn dưới h́nh thức trái phiếu Chính phủ, thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

  pdf77p minhtam 08-07-2009 1034 400   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng huy động vốn và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn dưới hình thức trái phiếu chính phủ ở kho bạc nhà nước hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf81p chipmoon 01-09-2012 66 22   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước hà nội – thực trạng và giải pháp”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p muathulamebay 16-08-2010 132 40   Download

 • Những năm vừa qua Nhà nước ta đã có nhiều chính sách huy động vốn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu (còn thiếu hụt) của Chính phủ, kiềm chế được lạm phát đồng thời có nguồn vốn đáp ứng cho đầu tư phát triển đất nước. Vì vậy, vấn đề huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước là vấn đề hết sức quan trọng và đặc biệt quan tâm của các nhà quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay....

  doc80p yy8891 15-04-2011 326 146   Download

 • Chương 3 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN DƯỚI HÌNH THỨC TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ NỘI 3.1 Những định hướng chung về việc phát hành trái phiếu trong những năm tới 3.1.

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 113 32   Download

 • Quá tŕnh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đ̣i hỏi phải huy động nhiều nguồn lực (lao động- khoa học công nghệ- vốn - tài nguyên thiên nhiên), trong đó vốn là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển.

  pdf80p hild89 10-01-2012 74 15   Download

 • Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực (lao động- khoa học công nghệ- vốn - tài nguyên thiên nhiên), trong đó vốn là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển.

  pdf80p tengteng3 19-11-2011 34 5   Download

 • Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội

  pdf10p mychau 18-08-2009 84 2   Download

 • Quyết định 101/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Thành phố đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

  pdf10p lawttnh2 11-11-2009 96 8   Download

 • Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phấn đấu để mọi cán bộ trong ngành đều được đào tạo. Mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ đấu thầu, nâng cao kiến thức về thị trường chứng khoán. Có như vậy mới thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề của toàn ngành nói chung và nhiệm vụ huy động vốn nói riêng trong thời gian tới.

  pdf8p ttcao6 23-08-2011 42 9   Download

 • Lời nói đầu Huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế là một nhiệm vụ cấp bách nhằm tăng nhanh tiềm lực tài chính để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Vốn là một yếu tố rất quan trọng có ý nghĩa quyết định tốc độ phát triển của nền kinh tế, muốn có vốn phải tìm nguồn. Vậy phải huy động như thế nào - điều đó còn phụ thuộc vào chính sách, cơ chế huy động vốn của mỗi nước.

  pdf9p ttcao6 23-08-2011 40 8   Download

 • Song song với đợt phát hành Trái phiếu Chính phủ, từ ngày19/5/2004 Kho bạc NN Hà Nội triển khai thanh toán Công trái Xây dựng Tổ quốc phát hành 1999. Ban Giám đốc Kho bạc NN Hà Nội đã chỉ đạo kịp thời các bộ phận nghiệp vụ như: Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác thanh toán công trái Xây dựng Tổ quốc. Báo cáo Kho bạc Nhà Nước để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong công tác thanh toán công trái.

  pdf37p ttcao10 28-08-2011 42 14   Download

 • - Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực khác nhau như: kế toán giao dịch, thanh tra giám sát từ xa, công tác quản trị ngân hàng… - Cùng với việc trang bị máy móc, việc đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cũng rất cần thiết. - Trong quá trình đổi mới nói chung và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng nói riêng, chi nhánh cần tranh thủ hợp tác của các tổ chức quốc tế. 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với chính phủ 3.4.1.1 Hoàn thiện...

  pdf10p ttcao7 23-08-2011 46 12   Download

 • - Ngoài ra chất lượng tín dụng còn được xem xét thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng, tình hình khai thác tiềm năng của ngân hàng trên địa bàn hoạt động. 1.3.2.2 Chỉ tiêu định lượng. Chỉ tiêu định lượng gồm một số chỉ tiêu cơ bản như - Chỉ tiêu về dư nợ Tổng dư nợ tín dụng ngân hàng bao gồm: Dư nợ vốn ngắn hạn, dư nợ vốn trung dài hạn, vốn góp đồng tài trợ.

  pdf12p ttcao7 23-08-2011 105 44   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -----Số: 2175/TB-KBNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010 THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 12 NĂM 2010 - Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; - Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hư...

  pdf9p chongxinhyeu 20-12-2010 74 10   Download

 • 1.1.4.1 Huy động vốn trong nước góp phần bù đắp thiếu hụt NSNN Đất nước ta bước sang một thời kỳ mới, nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhu cầu chi của NSNN ngày càng cao, trong khi đó nguồn thu của chúng ta còn hạn chế, chủ yếu là từ thuế, thiếu hụt ngân sách là tình trạng luôn xảy ra. Trong thời gian qua, nền tài chính quốc gia đã có phần cải thiện và bắt đầu đi vào ổn định, tỷ lệ lạm phát hạ thấp, giá cả...

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 30 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH KHO BẠC (TABMIS) ĐẾN CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ SỞ CHUYÊN NGÀNH THÍ ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p inoneyear2 18-03-2010 93 8   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------Số: 1947/TB-KBNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010 THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 11 NĂM 2010 - Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; - Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hư...

  pdf9p chongxinhyeu 20-12-2010 74 7   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------Số: 585/TB-KBNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 04 NĂM 2010

  pdf10p bunbohue1810 19-06-2010 71 6   Download

 • Lãng đãng Hà Giang trong mây Khung cảnh Hà Giang và những con người nơi đây hiện ra qua ống kính của một nhiếp ảnh gia người Mỹ. Ảnh trên The New York Time. Nằm ở cực bắc Việt Nam, Hà Giang là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Những đỉnh núi đá chìm trong mây luôn tỏa hơi lạnh, những ngôi nhà cổ, màu sắc rực rỡ của váy áo người H'Mong, chén rượu nồng giữa đêm đông giá rét...

  pdf7p snailssmall3 11-05-2011 48 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản