» 

Kho Bạc Nhà Nước

  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ được áp dụng trong các nghiệp vụ quy đổi, hạch toán, thu chi ngân sách Nhà nước, hạch toán sổ sách kế toán của Nhà nước. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ như quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

    mualan_mualan 08-04-2013 437 117

  • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư quy định về việc tiêu hủy tiền. Thông tư số 27/2012 này quy định về tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành (gọi tắt là tiền tiêu hủy) gồm: tiền giấy (cotton, polymer) và tiền kim loại. Đối tượng áp dụng là hội đồng tiêu hủy tiền NHNN Việt Nam, các phòng Tiêu hủy tiền thuộc Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại TP HCM và những đơn vị, cá nhân liên quan đến công tác tiêu hủy tiền.

    mualan_mualan 08-04-2013 304 82

  • + Xem thêm 4 BST Kho Bạc Nhà Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản