Kho dữ liệu (data warehouse)

Xem 1-20 trên 21 kết quả Kho dữ liệu (data warehouse)
 • Kho dữ liệu là tuyển tập các cơ sở dữ liệu tích hợp, hướng chủ đề, được thiết kế để hỗ trợ cho chức năng trợ giúp quyết định. Theo John Ladley, Công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse Technology) là tập các phương pháp, kỹ thuật và các công cụ có thể kết hợp, hỗ trợ nhau để cung cấp thông tin cho người sử dụng trên cơ sở tích hợp từ nhiều nguồn dữ liệu, nhiều môi trường khác nhau....

  ppt23p thanhhue163 07-05-2011 456 148   Download

 • Trong công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse Technology), OLAP là kỹ thuật để truy xuất dữ liệu chủ yếu trong kho dữ liệu. Dữ liệu trong DW được tổ chức dưới dạng các khối dữ liệu đa chiều (Multi Dimensional Cube) và OLAP được dùng để phân tích trên dữ liệu khối (cube).

  pdf57p chieu_mua 24-08-2012 239 131   Download

 • Tìm hiểu những nét khái quát nhất về hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), Kho dữ liệu (Data warehouse) và hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP). Trình bày các vấn đề chung, cơ bản nhất về Luật kết hợp, giải thuật kinh điển Apriori, khai phá luật kết hợp với OLAP và sinh luật kết hợp từ tập mục phổ biến.

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 111 36   Download

 • Luận văn đề cập đến việc nghiên cứu xây dựng một hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu, sử dụng phương pháp luận xử lý phân tích trực tuyến (OLAP). Đề tài sẽ tập trung vào hai công việc chính là nghiên cứu vấn đề tổ chức cơ sở dữ liệu đa chiều, phân tích và hiển thị dữ liệu để trợ giúp ra quyết định.

  pdf125p cancer23 22-08-2012 104 67   Download

 • 10 phần đầu bài viết, người đọc sẽ nhìn thấy một cách tổng quan chức năng của mỗi bộ phận trong toàn thể bộ máy CSDL với các nội dung: Tổ chức tiệp tin và các phương pháp truy cập, SQL - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, Xử lý truy vấn, Tính toàn vẹn của dữ liệu, Quản trị giao dịch: phục hồi giao dịch và phục hồi hệ thống, Quản trị giao dịch: điều khiển tương tranh, thiết kế CSDL: mô hình thực hiện quan hệ và lý thuyết chuẩn hóa, hệ thống quản trị CSDL...

  pdf5p uocvong07 14-10-2015 37 6   Download

 • Nội dung chính của đề tài là xây dựng kho dữ liệu cho việc quản lý kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG Việt Nam. Đề tài sẽ sử dụng các công cụ của Microsoft SQL Server 2005 để xây dựng kho dữ liệu từ hệ thống hiện tại của công ty, quản lý kho dữ liệu và xây dựng các báo cáo cho người dùng có thể xem qua web.

  pdf71p chieu_mua 26-08-2012 139 56   Download

 • Kiến trúc và lưu trữ dữ liệu không phải là tĩnh. Từ khái niệm đầu tiên của một nhà kho dữ liệu một kiến ​​trúc xử lý phân tích toàn diện bao gồm các siêu thị dữ liệu, ETL, lưu trữ dòng gần, kho thăm dò, và các cấu trúc khác, kho dữ liệu và kiến ​​trúc liên quan của nó tiếp tục phát triển. Trong năm 2008, cuốn sách về sự tiến hóa mới nhất của kho dữ liệu xuất hiện - DW 2.0: Kiến trúc thế hệ kế tiếp của Kho dữ liệu (Morgan Kaufman).

  ppt0p bidao13 10-07-2012 81 24   Download

 • Nội dung chính của bài 4 Data Warehouse nằm trong bài giảng Tích hợp hệ thống nhằm giúp học viên hiểu rõ khái niệm kho dữ liệu (Data Warehouse) và các đặc trưng của mô hình kho dữ liệu, biết được các mô hình tích hợp dữ liệu đa chiều. Nắm được kiến trúc kho dữ liệu, nắm được các phương pháp phân tích, khai phá trên kho dữ liệu.

  ppt40p xuanlan_12 26-04-2014 44 13   Download

 • OLAP là một kỹ thuật sử dụng cách thể hiện dữ liệu đa chiều gọi là các khối (cube) nhằm cung cấp khả năng truy xuất nhanh đến dữ liệu của kho dữ liệu. Tạo khối (cube) cho dữ liệu trong các bảng chiều (dimension table) và bảng sự kiện (fact table) trong kho dữ liệu và cung cấp khả năng thực hiện các truy vấn tinh vi và phân tích cho các ứng dụng client.

  doc13p tiphudianxin12 06-01-2011 382 151   Download

 • DWH là tập hợp dữ liệu tương đối ổn định (không hay thay đổi),cập nhật theo thời gian, được tích hợp theo hướng chủ đề nhằm hỗ trợ quá trình tạo quyết định về mặt quản lý.

  ppt0p bidao13 10-07-2012 110 41   Download

 • Làm sạch (Bỏ các dữ liệu không cần thiết hoặc quá chuyên dụng). Liên kết các số liệu (Tính trước số liệu tích, tổng, trung bình). Biến đổi dữ liệu (Số liệu được biến đổi thành dạng thích hợp, tổ chức lại phù hợp với DWH). Tích hợp số liệu từ nguồn khác nhau Đồng bộ hóa số liệu ở một thời điểm xác định

  ppt0p bidao13 10-07-2012 69 33   Download

 • Được tổ chức xung quanh các chủ đề chính, như khách hàng (customer), sản phẩm (product), bán hàng (sales). Tập trung vào việc mô hình hóa và phân tích dữ liệu cho các nhà đưa ra quyết định, mà không tập trung vào các hoạt động hay các xử lý giao dịch hàng ngày. Cung cấp một khung nhìn đơn giản và súc tích xung quanh các sự kiện của các chủ đề

  ppt0p bidao13 10-07-2012 55 16   Download

 • Ban đầu thì việc lưu trữ dữ liệu rất là đơn giản thường thì người ta dùng giấy để lưu trữ.Việc lưu trữ này thì tốn kém nhưng tính hiệu quả lại không cao. Băng Từ: ra đời thực sự tạo ra một bước ngoặc mới về lưu trữ dữ liệu.

  ppt0p bidao13 10-07-2012 31 8   Download

 • mô hình dữ liệu từng bước, và thảo luận các vấn đề triển khai và vấn đề Bạn có thể gặp Cùng bạn cách để tạo một môi trường kinh doanh thông minh bền vững và duy trì. Đến cuối cuốn sách, bạn nên Be đủ điều kiện để bắt đầu Xây dựng môi trường BI của bạn Vũ trang với thiết kế tốt nhất có thể cho kho dữ liệu kỹ thuật của bạn.

  pdf46p kimku18 10-10-2011 41 17   Download

 • Nó là hợp pháp. Đây là Đơn giản chỉ cần nghĩ làm thế nào DSS Các nhà phân tích và ứng xử như thế nào Họ kinh doanh của họ. Nó là phổ biến. Các nhà phân tích xung quanh thế giới DSS nghĩ như thế này. Nó đã tác động sâu sắc trên một con đường là kho dữ liệu về cách phát triển và hệ thống kho dữ liệu đang sử dụng nhà phát triển.

  pdf43p kimku18 10-10-2011 44 11   Download

 • Trong thời hạn đó. Cho dù bạn đang phát triển kho dữ liệu của bạn cho một nhà sản xuất hay không, các khái niệm theo dõi áp dụng rộng Khi bạn ngày làm việc thực hiện phân tích cho một loạt các doanh nghiệp. Khái niệm của các nhà máy đã Been lịch mở rộng trong việc sử dụng hiện đại để

  pdf46p kimku18 10-10-2011 28 9   Download

 • rất dữ liệu kỹ thuật mô hình đã thiết lập của riêng của nó từ ngữ, định nghĩa, và kỹ thuật. Tiếng địa phương này Giấy phép chúng ta hiểu khái niệm phức tạp và khó khăn để sử dụng chúng và thiết kế cơ sở dữ liệu phức tạp. Cuốn sách này mô hình quan hệ dữ liệu Áp dụng kỹ thuật để phát triển kho dữ liệu mô hình dữ liệu.

  pdf46p kimku18 10-10-2011 23 7   Download

 • Các nhà phân tích DSS Bắt đầu với yêu cầu hiện tại, nhưng bao thanh toán trong yêu cầu mới gần như là một bất khả. Một chu kỳ cuộc sống rất khác nhau được kết hợp phát triển với Các kho dữ liệu. Có hai cấp độ của granularity cần thiết? Hình 4.2 Sử dụng đầu ra của các ước tính không gian.

  pdf43p kimku18 10-10-2011 27 5   Download

 • Thiết kế xem xét lại là có thể áp dụng cho môi trường kho dữ liệu vì nó là môi trường hoạt động, với một Provis ít. Một điều kiện Đó là hệ thống được phát triển trong môi trường kho dữ liệu trong một cách thức tiến lặp đi lặp lại, ở đâu Các yêu cầu được phát hiện như là một phần của quá trình phát triển.

  pdf43p kimku18 10-10-2011 31 5   Download

 • Môi trường hoạt động của các cổ điển được xây dựng dưới sự phát triển cuộc sống được xác định rõ chu kỳ hệ thống (SDLC). Các hệ thống trong môi trường kho dữ liệu không được xây dựng theo SDLC. Các khác biệt giữa các quá trình phát triển trong môi trường hoạt động và môi trường kho dữ liệu là sau:

  pdf41p kimku18 10-10-2011 26 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản