» 

Khoa Hoc Hanh Chinh

 • Báo cáo Khoa học: Lịch sử phát triển khoa học hành chính

  Báo cáo Khoa học đề tài khoa học cấp bộ "Lịch sử phát triển khoa học hành chính" nhằm phác họa một bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và phát triển của khoa học hành chính từ những ý tưởng sơ khai đến một hệ thống các khái niệm, các luận điểm gắn bó chặt chẽ với nhau về mặt logic và phản ánh bản chất, quy luật hoạt động, phát triển của hành chính công.

  pdf 100p lanlan38 01-04-2013 61 23

 • Hành chính công - Học viện Hành chính Quốc gia

  Nội dung cuốn sách "Hành chính công" bắt đầu từ những kiến thức cơ bản của khoa học về hành chính công dưới góc độ của khoa học hành chính công như: Chức năng hành chính; thể chế hành chính; phân công; phân cấp; phân quyền trong quản lý hành chính nhà nước; tổ chức hành chính nhà nước; quyết định hành chính; công vụ; công chức; kỹ thuật nghiệp vụ hành chính; thủ tục hành chính;...

  pdf 337p nhatro75 08-07-2012 630 132

 • Đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 34 7

 • Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 1

  Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ -CP ngày 30/8/2000 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt ban hành các chương trình khung cho Giáo dục đại học nhóm ngành Y tế công cộng (YTCC). Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy -học các môn học cơ sở và chuyên ngành theo chương trình mơi

  pdf 14p poseidon01 14-07-2011 179 77

 • Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 5

  Thuyết phục để nâng cao sức khỏe: - Thuyết phục và khuyến khích người dân chấp nhận các hành vi mới có lợi cho sức khỏe. - Thầy thuốc đóng vai trò chuyên gia/ ra lệnh - Tư duy chính trị bảo thủ - Cung cấp thông tin và đưa ra lời khuyên Trọng tâm Cá nhân Hành động mang tính luật pháp: - Bảo vệ cộng đồng bằng cách đảm bảo sự sẵn có của các dịch vụ có lợi cho sức khoẻ - Thầy...

  pdf 14p poseidon01 14-07-2011 171 69

 • LUẬN VĂN: Thành ủy Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay

  Công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước luôn được Đảng và Nhà nước ta chú trọng, quan tâm. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã xác định mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước (HCNN) là: ... Xây dựng một nền hành chính nhà nước trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực và hiệu...

  pdf 96p dellvietnam 23-08-2012 121 63

 • Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 3

  Nói chung, khoảng 50% số tử vong do 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là do những yếu tố về lối sống mà những yếu tố này đều có thể điều chỉnh được. Thành công trong việc điều chỉnh các hành vi sức khỏe sẽ mang lại một số tác động có lợi như góp phần làm giảm số tử vong do những căn bệnh liên quan đến lối sống; có thể trì hoãn thời gian dẫn đến tử vong, vì thế kéo dài...

  pdf 14p poseidon01 14-07-2011 129 55

 • Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 6

  Là những thông tin, ý kiến từ phía chủ thể nhận tin đến chủ thể phát tin. Dựa vào phản hồi mà chủ thể phát tin đánh giá được tác động của truyền thông đến đối tượng, cũng nhưcó những điều chỉnh thích hợp về nội dung, thông điệp, hình thức, kênh truyền thông...

  pdf 14p poseidon01 14-07-2011 97 41

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CÁC NƯỚC ASEAN "

  Nay là tên đề tài khoa học cấp Bộ, mang mã số B 9826-04 được tập thể giảng viên Khoa luật Hành chính Trường Đại học Luật TP. HCM cùng một số cán bộ nghiên cứu Viện Đông Nam Á thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia thực hiện do Thạc sĩ Trương Đắc Linh, Phó Trưởng khoa làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài vừa được Hội đồng Khoa học của Bộ giáo dục và Đào tạo tổ...

  pdf 16p phalinh20 25-08-2011 64 35

 • Hành Chính Văn Phòng Nhà Nước phần 6

  _ Thực trạng công tác đào tạo đại học hành chính của học viện hành chính quốc gia. _ Đánh giá chất lượng đào tạo đại học thời gian qua. _ Nâng cao chất lượng đào tạo đại học. _ Công tác bảo đảm chất lượng đào tạo đại học. _ Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đại học.

  pdf 11p kocotienchoigame 11-03-2011 64 26

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "HÀNH VI VI PHẠM VIỆC CẤP DƯỠNG CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN KHÔNG CẤU THÀNH TỘI PHẠM TRỊNH TIẾN VIỆT "

  Tòa án về việc cấp dưỡng, nhưng người phải thi hành án về việc cấp dưỡng lại cố tình không chấp hành án, mặc dù đã được cơ quan thi hành án đôn đốc và xử phạt hành chính. Trong trường hợp này, người phải thi hành án có phạm tội không, nếu có thì phạm tội gì?

  pdf 15p phalinh20 25-08-2011 28 4

 • Tài liệu hành chính hoc đai cương

  Quản lý và hành chính là những hoạt động thực tiễn, nó mang tính quy luật, do đó nó là một khoa học. Mặt khác, hành chính còn được coi là một nghệ thuật, bởi vì đối tượng của quản lý hành chính là mọi công dân không phân biệt trình độ

  pdf 25p doremon_12 24-12-2013 13 3

 • Xây dựng bộ từ khóa phục vụ hoạt động thông tin khoa học của học viện chính trị Quốc gia

  Địa điểm đầu tiên của Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đặt tại làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (9-1949 đến 8-1950). Đồng chí Trường Chinh lúc đó là Tổng Bí thư của Đảng trực tiếp lãnh đạo công tác tuyên huấn, đồng thời phụ trách Trường Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Lê Văn Lương Ủy viên dự khuyết...

  pdf 85p nokia_12 09-05-2013 9 2

 • Báo cáo tốt nghiệp: Quản lý hành chánh nhà nước “Công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Lai Châu”

  Trong cải cách nền hành chính nhà nước, cải cách TTHC là nhiệm vụ quan trọng và cơ bản nhất. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, TTHC hiện vẫn còn rất rườm rà, phức tạp; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ còn thiếu khoa học; thu lệ phí, phí ở nhiều nơi chưa đúng quy định; mặt khác, nhiều cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC còn có thái độ...

  doc 22p nguyenanhhuan 23-06-2010 2113 1056

 • Sự phát triền của hành chính và cải cách hành chính

  Đã có nhiều tác giả trong nước và trên thế giới viết về sự tiến hoá của hành chính với tư cách là một ngành khoa học, một nghệ thuật và một nghề. Có nhiều cách lập luận khác nhau và, do vậy, dẫn tới những quan điểm rất khác nhau về vấn đề này. Tuy vậy, lịch sử phát triển của loài người cho thấy có những quy luật nhất định tác động tới mọi phương diện đời sống...

  doc 32p mppm165 30-05-2010 777 539

 • Báo cáo khoa học “Tội phạm tham nhũng - một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống”

  Bước vào thế kỷ thứ 21, tất cả thế giới đang vận hanh theo xu hướng mới: hoà bình, đối thoại, hội nhập và cùng phát triển. Các ranh giới ngăn cách về kinh tế, chính trị, tôn giáo, sắc tộc sẽ dần được xoá bỏ. Việt Nam cũng ở trong xu hướng chung đó. Là một bước đang phát triển, Việt Nam gặp phải nhiều vấn đề thách thức trong quá trình hội nhập nhất là về kinh tế, khoa học -...

  pdf 24p huyhoang 03-08-2009 835 287

 • Đề tài: Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay

  Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển...

  doc 23p dinhthao00 14-06-2011 649 284

 • GIÁO TRÌNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM - ĐH LUẬT HÀ NỘI

  Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt biên soạn để phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân ngành Luật học và ngành Luật Kinh doanh, là tài liệu tham khảo để giảng dạy các môn học cơ bản và chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Lý luận về Lịch sử nhà nước và pháp luật của Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình Luật Hành...

  pdf 589p namde03 19-03-2013 654 280

 • Mối quan hệ giữa hành chính công và quản lí công – Liên hệ việt nam

  Hành chính công vừa là khoa học vừa là nghệ thuật quản lí. Trong nhiều tài liệu của các nước, hành chính công (public administration), quản lí công (public management), quản trị quốc gia hay quản lí hành chính nhà nước (governance) có sự đồng nhất với nhau và trong nhiều trường hợp, được sử dụng thay thế cho nhau. Theo cách hiểu chung, hành chính công là thiết chế thực hiện quyền hành pháp, đưa...

  doc 5p goldsea2 04-08-2010 349 231

 • Bài thuyết trình: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Sở dĩ ta nói các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng có hiệu lực trong việc quản lý ngân sách nhà nước là vì các đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị quản lý hành chính nhà nước như đơn vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục - sự nghiệp thể thao, sự nghiệp khoa học, công nghệ, sự nghiệp kinh tế… và chính các đơn vị này được hoạt động bằng nguồn kinh phí nhà...

  ppt 41p truonglinh1202 04-05-2012 419 171

 • + Xem thêm 3305 Khoa Hoc Hanh Chinh khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản