Khoa học Mác-Lênin

Xem 1-14 trên 14 kết quả Khoa học Mác-Lênin
 • Phân tích nội dung cơ bản trong học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa MácLênin, đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH và phân tích những sai lầm khuyết điểm xung quanh vấn đề đấu tranh giai cấp và phân tích nhận định sau đây của Đảng

  pdf31p matem90 26-10-2013 53 13   Download

 • Aristotle là nhà triết học, nhà giáo dục và nhà khoa học đã tạo nên ảnh hưởng hết sức lớn lao trong nền Văn Minh Tây Phương. Cùng với Plato, Aristotle được coi là một trong các nhà triết học Hy Lạp quan trọng nhất. Aristotle hiểu rõ toàn thể học

  pdf13p puca10 17-06-2011 124 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng triết học 3', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 46 16   Download

 • Triết học Tây Âu thời kỳ Cận đại. Những thành tựu và hạn chế. Gợi ý nghiên cứu: + Những điều kiện kinh tế - xã hội và khoa học đã chi phối đặc điểm của triết học Tây Âu thế kỷ XVII-XVIII

  pdf6p sms222 13-08-2011 62 16   Download

 • Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin; là thế giới quan

  doc11p tinhkyhandsome 26-12-2010 3561 1090   Download

 • Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học.

  pdf12p hoauyen27101992 12-09-2012 461 126   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khổng tử (551 - 479 trước tây lịch), vị thầy của muôn đời ._2', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p lulu10 06-07-2011 90 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phong trào đông kinh nghĩa thục với bước chuyển biến tư tưởng việt nam đầu thế kỉ xx phần 1', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p puca10 22-06-2011 117 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'john locke (1632–1704) phần 1', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p puca10 17-06-2011 63 14   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là một phát minh vĩ đại gắn với tên tuổi của Các Mác. Với lý luận này, Các Mác đã đem lại quan niệm khoa học về xã hội, vạch rõ bản chất, kết cấu cơ bản, phổ biến và những qui luật vận động, phát triển nội tại của xã hội.

  pdf6p sms222 13-08-2011 51 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giá trị châu á trong thế kỷ xxi phần 1', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p puca10 17-06-2011 41 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'con người văn hóa trong tư tưởng của một số danh nhân dân tộc -2', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p puca10 17-06-2011 48 4   Download

 • Người ta đã biết rõ về Arixtốt với tư cách nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại, khối óc bách khoa nhất trong số các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, người đặt nền móng cho logic học. Nhưng có lẽ còn ít người biết về ông với tư cách nhà giáo dục,

  pdf8p puca10 22-06-2011 101 24   Download

 • Thuật ngữ “bản thể luận” xuất hiện vào thế kỷ XVII trong Lexicon philosophicum (Bách khoa thư triết học) của triết gia R.Goclenius (1547-1628) được xuất bản tại Phrăngphuốc (Đức) vào năm 1613, nhưng tư tưởng về bản thể luận đã xuất hiện ngay từ thời cổ đại trong lịch sử triết học.

  pdf2p puca10 17-06-2011 61 11   Download

Đồng bộ tài khoản