Khoa học trung quốc

Xem 1-20 trên 2132 kết quả Khoa học trung quốc
 • Ngày 14-3-2005, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá X Trung Quốc đã thông qua "Luật chống chia cắt đất n-ớc". Đây là bộ luật đầu tiên khẳng định về mặt pháp lý lập tr-ờng của Nhà n-ớc Trung Quốc trong việc giải quyết quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan nhằm thống nhất đất n-ớc.

  pdf6p gaunau123 27-11-2011 35 7   Download

 • Trung Quốc đ-a mục tiêu xây dựng nông thôn mới Xã hội chủ nghĩa (XHCN) với nội dung mới, trong bối cảnh và thách thức mới. Xây dựng nông thôn mới XHCN đ-ợc coi là giải pháp tổng thể cho vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đ-a công tác nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở vị trí nổi trội trong xây dựng hiện đại hoá của Trung Quốc, thể hiện nhận thức và quyết tâm chính trị của các cấp lãnh đạo Trung Quốc.

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 125 72   Download

 • Trung Quốc bằng chữ Hán và coi chữ nghiên cứu văn học Trung Quốc Hán như là sự nối tiếp truyền thống văn ở Việt Nam từ trước đến cuối học á Đông để rồi sáng tạo ra những giá trị văn hoá ư văn học của nước mình. thế kỷ XIX Việt Nam và Trung Quốc là hai nước Thậm chí khi chữ Nôm đã phát triển đến láng giềng “núi liền núi, sông liền sông” độ thuần thục (thế kỷ XIII), cha ông ta cho nên mối quan hệ văn hoá, văn học vẫn sử dụng tiếng Hán...

  pdf15p gaunau123 27-11-2011 98 35   Download

 • Bài viết trình bày và phân tích quá trình nhận thức của các thế hệ lãnh đạo khác nhau của Trung Quốc về CNXH, những nội dung chủ yếu của CNXH đặc sắc Trung Quốc, sau đó nêu lên một số nhận xét. Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đ-ợc hình thành trong quá trình cải cách và mở cửa, là sản phẩm của sự kết hợp giữa những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc.

  pdf12p bengoan258 06-12-2011 69 27   Download

 • Mê Công là con sông quốc tế quan trọng, việc khai thác nó cần có quy hoạch tổng thể, chú ý đến lợi ích toàn diện và lâu dài của các n-ớc, nhất là các n-ớc vùng hạ l-u. Ngoài các ch-ơng trình hợp tác đã có, đã đến lúc cần triển khai ch-ơng trình hợp tác nghiên cứu KHXH và NV về GMS. Từ kbóa: Trung Quốc, Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng..

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 60 23   Download

 • Trung Quốc trên con đ-ờng cải cách… nguyễn văn v-ợng I. Châu á tr-ớc trào l-u “Cận đại hoá”(1) Một học giả nghiên cứu về hiện đại hoá của Trung Quốc là La Vinh Cừ đã suy đoán về 3 làn sóng lớn trong tiến trình hiện đại hoá thế giới, đó là: “Làn sóng hiện đại hoá thế giới lần thứ nhất là từ cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, bắt đầu từ cách mạng công nghiệp Anh, sau đó tiến trình công nghiệp hoá lan rộng ra Tây Âu.

  pdf10p bengoan258 06-12-2011 45 17   Download

 • Bài viết nghiên cứu, đánh giá kết quả phát triển kinh tế Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO. Điểm nhấn của bài viết là việc thực hiện những cam kết, kết quả “đ-ợc” nhiều hơn “mất” khi Trung Quốc gia nhập WTO. Từ khóa: những cam kết, kết quả, thách thức, bài học kinh nghiệm chấm dứt quá trình đàm phán kéo dài 15 năm ròng rã, dài nhất trong lịch sử WTO, tháng 12 - 2001, Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Th-ơng mại Thế giới (WTO).

  pdf9p gaunau123 27-11-2011 39 16   Download

 • Đỗ Tiến Sâm* Tóm tắt: Bài viết trình bày và phân tích nội dung, thành tựu, vấn đề tồn tại trong việc thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc, sau đó rút ra một số kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Từ khoá: Dân chủ cơ sở, hoạt động tự quản, nông thôn Trung Quốc. ừ khi cải cách mở cửa năm 1978 đến nay, cùng với việc tiến hành cải cách thể chế kinh tế, Trung Quốc đã từng b-ớc tiến hành cải cách thể chế chính trị, trong đó có việc...

  pdf11p gaunau123 27-11-2011 33 15   Download

 • Gia nhập WTO đem lại cả cơ hội lẫn những thách thức đối với nền kinh tế Trung Quốc. Theo cách nhìn nhận của ng-ời Trung Quốc thì t- cách thành viên WTO đem lại “7 lợi 3 hại” cho họ. Tuy nhiên trên thực tế, mức độ lợi hại lại phụ thuộc rất nhiều vào những nỗ lực tiếp tục cải cách mà cải cách Chính phủ là một trong nhiều nội dung quan trọng ở Trung Quốc sau khi n-ớc này gia nhập WTO. I.

  pdf13p gaunau123 27-11-2011 41 15   Download

 • Cheng Li là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton của Viện Brookings và Giáo s- Chính trị William R. Kenan của Tr-ờng Đại học Halmiton. Bài viết này là bản đã sửa đổi từ bài tham luận trình bày tại hội thảo của Cục Nghiên cứu Châu á Quốc gia có tiêu đề “Trung Quốc năm 2020: Những kịch bản t-ơng lai”, Trung tâm Airlie, VA ngày 15-17/2/2007. Đ-ợc sự đồng ý của tác giả, chúng tôi dịch bài viết này nh- một tài liệu để bạn đọc tham khảo.

  pdf12p gaunau123 27-11-2011 41 14   Download

 • 1. Cải cách, mở cửa v việc xác định lại những vấn đề của triết học Trung Quốc đ-ơng đại Tháng 5 năm 2006, tạp chí Khoa học Xã hội Trung Quốc thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) cùng tạp chí Giới học thuật, một tạp chí có uy tín ở Trung Quốc tổ chức Hội thảo “Những vấn đề mũi nhọn trong nghiên cứu triết học đ-ơng đại”.

  pdf10p bengoan258 06-12-2011 48 13   Download

 • Cơ chế “10+3” là Hội nghị các nhà lãnh đạo 10 n-ớc ASEAN với 3 n-ớc Đông Bắc á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, do ASEAN khởi x-ớng năm 1997, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ASEAN. Hội nghị các nhà lãnh đạo “10+3” mỗi năm đ-ợc tổ chức một lần. Hiện nay cơ chế “10+3” đã phát triển thành kênh chính trong Hợp tác Đông á, đã và đang phát huy vai trò thúc đẩy tiến trình hoà nhập kinh tế khu vực Đông á. Mặt khác, cơ chế gặp gỡ định kỳ các...

  pdf7p bengoan258 06-12-2011 38 11   Download

 • Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, đây là một sự kiện lớn đánh dấu công cuộc cải cách, mở cửa hội nhập kinh tế của n-ớc này đã b-ớc vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. ở Trung Quốc và nhiều n-ớc trên thế giới đã có những công trình nghiên cứu về việc Trung Quốc gia nhập WTO và tác động của nó đến nhiều mặt cả tr-ớc mắt lẫn lâu dài không những trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực xã hội, chính trị, văn hoá. Bài...

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 39 10   Download

 • Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc b-ớc đầu đạt đ-ợc những thành quả đáng khích lệ. Những năm gần đây, Đảng, Nhà n-ớc Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp chống tham nhũng. Một số bài học của cuộc chiến chống tệ nạn này hữu ích đối với công tác chống tham nhũng mà Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tháng 4-2006. Từ khoá: Lịch sử, Trung Quốc, chống tham nhũng.

  pdf8p gaunau123 27-11-2011 37 10   Download

 • Cuộc khủng hoảng tài chính “ch-a từng có tiền lệ” giống nh- một “cơn địa chấn” bắt đầu từ “tâm chấn” ở Mỹ đã nhanh chóng lan ra toàn cầu, qua châu á, Nga và đến tận châu âu. Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển, đ-ợc gọi là “công x-ởng của thế giới” cũng không tránh khỏi chịu ảnh h-ởng của cơn “địa chấn tài chính” này. Cũng nh- nhiều quốc gia khác trên thế giới, Chính phủ Trung Quốc đã buộc phải có những giải pháp để ứng phó. ...

  pdf11p bengoan258 06-12-2011 40 10   Download

 • “Cách mạng màu” ở Trung á ảnh h-ởng tới chiến l-ợc miền Tây của Trung Quốc. Quan hệ hiện nay giữa Trung Quốc và Trung á. Đối sách nhằm củng vị trí của Trung Quốc ở Trung á. Trung á - địa bàn rộng lớn, trong đó gồm một số n-ớc thuộc Liên Xô cũ, có biên giới với Trung Quốc, từng một thời phát triển ổn định về kinh tế và chính trị. Hai năm gần đây, vùng đất đ-ợc coi là sân sau của CNXH, đặc biệt là của n-ớc Nga, và là vùng đất yên bình đối với...

  pdf7p gaunau123 27-11-2011 31 8   Download

 • Trung Quốc với việc xây dựng… PGS.TS Đỗ Tiến Sâm Viện Nghiên cứu Trung Quốc Tiếp theo việc xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ XI (20062010), Trung Quốc đã xây dựng quy hoạch quốc gia về phát triển văn hoá, thể hiện sự coi trọng đúng mức và cần thiết vai trò của văn hóa trong chiến l-ợc phát triển đất n-ớc khi b-ớc vào thời kỳ mới cải cách và mở cửa, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế....

  pdf12p gaunau123 27-11-2011 40 8   Download

 • Kể từ năm 1978 trở lại đây, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển với tốc độ nhanh chóng, GDP liên tục tăng, đời sống ng-ời dân đ-ợc cải thiện, dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới. Đây có thể coi là thành tựu to lớn nhất của Trung Quốc trong tiến trình cải cách mở cửa.

  pdf8p gaunau123 27-11-2011 30 8   Download

 • Trong bối cảnh quốc tế đầy lo âu và biến động do khủng hoảng tài chính toàn cầu, năm 2008 đối với Trung Quốc cũng là một năm “không bình th-ờng”, đầy ắp những sự kiện: từ đầu năm là bão tuyết lớn ở miền Nam (25-1), bạo loạn ở Tây Tạng (14-3), động đất ở Tứ Xuyên (12-5), Olympic Bắc Kinh (8-8), phóng tàu vũ trụ Thần Châu VII (25-9), vụ sữa Tam Lộc nhiễm melamine, v.v...

  pdf12p bengoan258 06-12-2011 35 8   Download

 • Tháng 12-2005, Hội nghị th-ợng đỉnh Đông á lần đầu tiên đã đ-ợc tổ chức tại Kuala Lumpua. Những ng-ời đứng đầu 16 n-ớc châu á bao gồm 10 n-ớc ASEAN, 3 n-ớc Đông Bắc á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) cùng với ấn độ, úc, Niu Dilân đã cùng nhau bàn thảo để tìm kiếm các ph-ơng cách, các giải pháp nhằm hiện thực hoá tầm nhìn về một Đông á hoà bình, thịnh v-ợng và tiến bộ.

  pdf14p gaunau123 27-11-2011 34 7   Download

Đồng bộ tài khoản