» 

Khoảng Cách Hình Học

 • Bài giảng Khoảng cách - Hình học 11 - GV. Trần Thiên

  Bài giảng Khoảng cách giúp học sinh nắm được nắm được cách tính khoảng cách. Từ một điểm điểm đến một đường thẳng, từ một điểm điểm đến một mặt phẳng. Từ một đường thẳng đến một mặt phẳng song somg với đường thẳng đó. Tính chất của đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau.

  ppt 20p tranthien_83 22-03-2014 13 6

 • KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC

  Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng - Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng - Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.

  doc 2p hoangyeudoi110 13-02-2011 528 125

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 06 (Đáp án bài tập tự luyện)

  Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 06 (Đáp án bài tập tự luyện) giúp các bạn có thể tự kiểm tra, củng cố lại kiến thức của mình chuẩn bị cho kỳ thi đạt được kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 6 4

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 04 (Đáp án bài tập tự luyện)

  Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 04 (Đáp án bài tập tự luyện) giúp các bạn có thể tự kiểm tra, củng cố lại kiến thức của mình chuẩn bị cho kỳ thi đạt được kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 8 3

 • Giáo án bài Khoảng cách - Hình học 11 - GV. Trần Thiên

  Qua bài học Khoảng cách giáo viên giúp học sinh nắm được nắm được cách tính khoảng cách. Từ một điểm điểm đến một đường thẳng, từ một điểm điểm đến một mặt phẳng. Từ một đường thẳng đến một mặt phẳng song somg với đường thẳng đó. Tính chất của đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau.

  doc 3p tranthien_83 22-03-2014 5 3

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 05 (Đáp án bài tập tự luyện)

  Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 05 (Đáp án bài tập tự luyện) giúp các bạn có thể tự kiểm tra, củng cố lại kiến thức của mình chuẩn bị cho kỳ thi đạt được kết quả cao. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích cho bạn.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 5 2

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách (Đáp án bài tập tự luyện)

  Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách (Đáp án bài tập tự luyện) giúp các bạn có thể tự kiểm tra, củng cố lại kiến thức của mình chuẩn bị cho kỳ thi đạt được kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 11 2

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 06 (Bài tập tự luyện)

  Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn theo bài giảng Các vấn đề về khoảng cách thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Các vấn đề về khoảng cách.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 3 2

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 05 (Bài tập tự luyện)

  Các bài tập trong tài liệu Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 05 (Bài tập tự luyện) này được biên soạn theo bài giảng Các vấn đề về khoảng cách thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Các vấn đề về khoảng cách.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 10 2

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 01 (Tài liệu bài giảng)

  Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Các vấn đề về khoảng cách (Phần 01) thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Các vấn đề về khoảng cách.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 2 1

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 05 (Tài liệu bài giảng)

  Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 05 (Tài liệu bài giảng) là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Các vấn đề về khoảng cách (Phần 01) thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Các vấn đề về khoảng cách.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 6 1

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 06 (Tài liệu bài giảng)

  Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 06 (Tài liệu bài giảng) là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Các vấn đề về khoảng cách (Phần 06) thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Các vấn đề về khoảng cách.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 8 1

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 04 (Bài tập tự luyện)

  Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn theo bài giảng Các vấn đề về khoảng cách Phần 04 thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Các vấn đề về khoảng cách Phần 04.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 2 1

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 03 (Tài liệu bài giảng)

  Tài liệu Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 03 (Tài liệu bài giảng) thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Các vấn đề về khoảng cách.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 3 1

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 02 (Tài liệu bài giảng)

  Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Các vấn đề về khoảng cách (Phần 02) thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức về Các vấn đề về khoảng cách (Phần 02).

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 7 1

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách (Bài tập tự luyện)

  Luyện thi đại học với tài liệu bài tập tự luyện các dạng toán các vấn đề về khoảng cách (khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng) của giáo viên Lê Trần Bá Phương, giúp các bạn có thể tự kiểm tra, củng cố lại kiến thức của mình chuẩn bị cho kỳ thi đạt được kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 2 1

 • Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 04 (Tài liệu bài giảng)

  Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 04 (Tài liệu bài giảng) là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Các vấn đề về khoảng cách (Phần 04) thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Các vấn đề về khoảng cách.

  pdf 1p cocacola_12 11-07-2014 11 1

 • Phương pháp giải Hình học không gian bằng Vector

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2HB. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 60. Tính thể tích khối chóp A.ABC và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC theo a.

  pdf 11p chau1141996 27-09-2013 2885 1741

 • Bài tập hình học không gian có lời giải

  CHỦ ĐỀ I KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC TRONG KHÔNG GIAN I. TÓM TẮT KIẾN THỨC A. KHỎANG CÁCH. 1) Khỏang cách từ một điểm M đến một đường thẳng a trong không gian là độ dài đọan thẳng MH, trong đó MH  a với H  a. 2) Khỏang cách từ một điểm M đến mặt phẳng (P) là độ dài đọan MH, trong đó MH  (P) với H  (P). 3) Nếu đường thẳng a // (P) thì khỏang cách từ a đến (P) là khỏang cách từ một...

  pdf 16p trungtran3 18-08-2010 2878 962

 • Tổng hợp bài tập hình học không gian

  Chủ đề hình học không gian sẽ chiếm khoảng 2/10 tổng số điểm của bài thi Đại học - Cao đẳng môn Toán. Theo cấu trúc đề thi ĐH-CĐ môn Toán năm 2010, HHKG được ra ở câu IV (HHKG thuần túy) và các câu VIa, VIb (Phương pháp tọa độ trong không gian). Các chuyên đề sau sẽ giúp học sinh tự ôn luyện phần HHKG một cách dễ dàng. Để học tốt hình học không gian lớp 11 bạn cần phải nắm được...

  pdf 22p ntgioi120406 04-12-2009 3194 619

 • + Xem thêm 785 Khoảng Cách Hình Học khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản