Khối xử lý ngoại lệ

Xem 1-20 trên 35 kết quả Khối xử lý ngoại lệ
 • Sau khi kết thúc chương này, bạn có thể nắm được các nội dung sau: Định nghĩa một ngoại lệ (Exception). Hiểu được mục đích của việc xử lý ngoại lệ. Hiểu được các kiểu ngoại lệ khác nhau trong Java. Mô tả mô hình xử lý ngoại lệ. Hiểu được các khối lệnh chứa nhiều khối xử lý ngoại lệ (catch). Mô tả cách sử dụng các khối ‘try’, ‘catch’ và ‘finally’. Giải thích cách sử dụng các từ khoá ‘throw’ và ‘throws’. Tự tạo ra các ngoại lệ....

  doc15p stardust_tqh 08-10-2010 105 28   Download

 • Bài này cung cấp kiến thức về xử lý ngoại lệ (Exception). Nội dung chính trong bài giảng gồm: Xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt33p estupendo1 06-08-2016 10 2   Download

 • Bài giảng Xử lý ngoại lệ bao gồm những nội dung về xử lý lỗi và ngoại lệ; khối try/catch/finally; các lớp ngoại lệ; xây dựng lớp ngoại lệ; lan truyền ngoại lệ; tung lại ngoại lệ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt33p cocacola_09 27-11-2015 15 1   Download

 • Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức về xử lý ngoại lệ (Exception) trong java. Nội dung chính trong chương này gồm có: Xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt35p whocare_b 05-09-2016 10 1   Download

 • Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Bài 6 - Xử lý ngoại lệ cung cấp cho các bạn những kiến thức về xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ.

  pdf34p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 7 1   Download

 • Bài 6. Xử lý ngoại lệ • • • • • • • Xử lý lỗi và ngoại lệ Khối try/catch/finally Các lớp ngoại lệ Xây dựng lớp ngoại lệ Lan truyền ngoại lệ Tung lại ngoại lệ Bài tập Xử lý lỗi và ngoại lệ • Trong một số ngôn ngữ như C, việc xử lý lỗi thường được cài đặt ngay tại các bước thực hiện của chương trình. Các hàm sẽ trả về một cấu trúc lỗi khi gặp lỗi. • Ví dụ: Tìm kiếm phần tử trong một danh sách...

  pdf5p zues10 11-07-2011 55 9   Download

 • Xử lý ngoại lệ • Khối try/catch • Đặt đoạn mã có khả năng xảy ra ngoại lệ trong khối try • Đặt đoạn mã xử lý ngoại lệ trong khối catch • Khi xảy ra ngoại lệ trong khối try, các câu lệnh trong khối catch sẽ được thực hiện tuỳ vào kiểu của ngoại lệ. • Sau khi thực hiện xong khối catch, điều khiển sẽ được trả lại cho chương trình. 11 Khối try/catch • Ví dụ 1: try { methodeX(); System.out.println(“Cau lenh ngay sau methodX()”); } catch (NullPointerException e) { System.

  pdf5p zues10 11-07-2011 55 6   Download

 • Tóm tắt về xử lý ngoại lệ • Các ngoại lệ xảy ra khi gặp lỗi. • Có thể bắt và xử lý các ngoại lệ bằng cách sử dụng khối try/catch. Nếu không chương trình sẽ kết thúc ngay (với ứng dụng console) hoặc tiếp tục tồn tại (với ứng dụng GUI). • Khi bắt ngoại lệ, phải biết rõ kiểu ngoại lệ cần bắt. Có thể dùng kiểu cha Exception.

  pdf5p zues10 11-07-2011 32 6   Download

 • Xử lý ngoại lệ: • Xử lý lỗi và ngoại lệ • Khối try/catch/finally • Các lớp ngoại lệ • Xây dựng lớp ngoại lệ • Lan truyền ngoại lệ • Tung lại ngoại lệ • Bài tập

  ppt34p thaiduongae 12-01-2010 346 204   Download

 • Mục tiêu của bài học • Giải thích về ngoại lệ là gì và mô tả các lợi ích của việc xử lý ngoại lệ hướng đối tượng • Giải thích được mô hình xử lý ngoại lệ • Sử dụng khối try/catch/finally để bắt và xử lý ngoại lệ trong Java • Hiểu và biết cách sử dụng ủy nhiệm ngoại lệ • Biết cách tạo ra và sử dụng ngoại lệ tự định nghĩa Nội dung 1. Ngoại lệ 2. Bắt và xử lý ngoại lệ 3. Ủy nhiệm ngoại lệ 4. Tạo ngoại lệ tự định nghĩa...

  pdf55p nguyenvanhabk1 03-09-2012 70 18   Download

 • - Định nghĩa 1 ngoại lệ - Hiểu được mục đích của việc xử lý ngoại lệ - Hiểu được các kiểu ngoại lệ trong Java - Mô tả mô hình xử lý ngoại lệ - Hiểu được các khối lệnh chứa nhiều catch - Mô tả cách sử dụng các khối "try", "catch", và "finally"

  pdf0p mars_2012 11-03-2013 29 4   Download

 • Bài 7 trang bị cho người học những hiểu biết về xử lý ngoại lệ trong Java. Các nội dung chính cần nắm trong chương này gồm có: Xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p kiepnaybinhyen_01 28-11-2015 12 3   Download

 • Bài giảng "Programming technique - Chương 5: Lập trình phòng thủ" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bảo vệ chương trình khỏi các Invalid Inputs, kỹ thuật xử lý lỗi, xử lý ngoại lệ - Exceptions, gỡ rối – debbuging, phương pháp gỡ rối, công cụ gỡ lỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 10 2   Download

 •  Bài giảng "Defensive programming" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bảo vệ chương trình khỏi các Invalid Inputs, cách để xử lý rác vào, xử lý ngoại lệ - Exceptions, gỡ rối - debbuging, các phương pháp gỡ rối, những lỗi thường gặp với C,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf42p doinhugiobay_05 01-12-2015 14 1   Download

 • Chú ý với ngoại lệ checked • Giả sử method1 gọi method2 và method2 là phương thức có khả năng ném ngoại lệ kiểu checked, lúc đó: • hoặc method2 phải nằm trong khối try/catch. • hoặc phải khai báo method1 có khả năng ném (throws) ngoại lệ.

  pdf5p zues10 11-07-2011 25 4   Download

 • Sức cầu từ khối các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được xem là yếu tố chi phối thị trường. Vì vậy, các động thái của các nhà đầu tư ngoại vẫn là mối quan tâm lớn của giới kinh doanh chứng khoán trong những phiên giao dịch sắp tới. Nhiều nhà quan sát thị trường nhận xét, từ đầu tháng 10 trở lại đây, thị trường chứng khoán cũng có một số phiên khởi sắc, song sự khởi sắc này chịu ảnh hưởng nhiều từ các nhà đầu tư nước ngoài.

  pdf3p bibocumi14 09-11-2012 23 4   Download

 • Xử lý ngoại lệ Tạo ra những ứng dụng có thể điều khiển hoặc giải quyết ngoại lệ Khiến chương trình trở nên rõ ràng,mạnh và ít lỗi. Từ khoá Try Bao gồm những mã mà ngoại lệ có thể xảy ra Catch Giới thiệu những kiểu ngoại lệ mà khối catch có thể xử lý Finally Những đoạn mã (không bắt buộc) ở đây sẽ luôn được thực hiện Xử lý ngoại lệ Sử dụng khối Try-Catch này để xử lý ngoại lệ dẫn xuất...

  ppt34p skyknight 05-08-2013 70 4   Download

 • Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu ứng dụng tin học trong công tác quản lí cũng ngày càng gia tăng. Việc xây dựng các phần mềm quản lí nhằm đáp ứng nhu cầu trên là rất cần thiết. Quản lý thư viện cũng không phải là ngoại lệ.

  doc39p nguyenthithanhhang_1 17-06-2011 597 280   Download

 • NMI (Non-maskable interrupt) NMI=1 = thực hiện INT 2 RESET 1: khởi động lại hệ thống và thực hiện lệnh tại ô nhớ FFFF0H MN/MX 1: chế độ min 0: chế độ max BHE/S7: 0: cho phép truy cập byte cao dữ liệu Trạng thái S7 luôn bằng 1 RD 0: CPU đọc dữ liệu từ bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi Các chân ở chế độ min M/IO 1: truy cập bộ nhớ 0: truy cập thiết bị ngoại vi I/O WR 0: dữ liệu hợp lệ tại bus dữ liệu để đưa ra bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi...

  ppt150p lqvang02 02-02-2013 37 7   Download

 • Quản lý các lỗi thực thi chương trình bằng phát biểu Try…Catch. - Kiểm tra một số điều kiện lỗi đặc trưng bằng phát biểu Catch When - Sử dụng thuộc tính Err.Number và Err.Description để xác định các lỗi ngoại lệ - Sử dụng phát biểu Try…Catch - Sử dụng các bộ xử lý lỗi kết hợp với các kỹ thuật phòng vệ lỗi khác - Thoát khỏi bộ xử lý lỗi bằng phát biểu Exit Try Chương này chúng ta sẽ xây dựng các khối mã tự xử lý l ỗi phát sinh, còn gọi là các ngoại...

  pdf8p bigstar19 23-02-2012 76 16   Download

Đồng bộ tài khoản