Khối xử lý ngoại lệ

Xem 1-20 trên 31 kết quả Khối xử lý ngoại lệ
 • Sau khi kết thúc chương này, bạn có thể nắm được các nội dung sau: Định nghĩa một ngoại lệ (Exception). Hiểu được mục đích của việc xử lý ngoại lệ. Hiểu được các kiểu ngoại lệ khác nhau trong Java. Mô tả mô hình xử lý ngoại lệ. Hiểu được các khối lệnh chứa nhiều khối xử lý ngoại lệ (catch). Mô tả cách sử dụng các khối ‘try’, ‘catch’ và ‘finally’. Giải thích cách sử dụng các từ khoá ‘throw’ và ‘throws’. Tự tạo ra các ngoại lệ....

  doc15p stardust_tqh 08-10-2010 107 29   Download

 • Bài giảng Xử lý ngoại lệ bao gồm những nội dung về xử lý lỗi và ngoại lệ; khối try/catch/finally; các lớp ngoại lệ; xây dựng lớp ngoại lệ; lan truyền ngoại lệ; tung lại ngoại lệ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt33p cocacola_09 27-11-2015 19 1   Download

 • Bài 6. Xử lý ngoại lệ • • • • • • • Xử lý lỗi và ngoại lệ Khối try/catch/finally Các lớp ngoại lệ Xây dựng lớp ngoại lệ Lan truyền ngoại lệ Tung lại ngoại lệ Bài tập Xử lý lỗi và ngoại lệ • Trong một số ngôn ngữ như C, việc xử lý lỗi thường được cài đặt ngay tại các bước thực hiện của chương trình. Các hàm sẽ trả về một cấu trúc lỗi khi gặp lỗi. • Ví dụ: Tìm kiếm phần tử trong một danh sách...

  pdf5p zues10 11-07-2011 56 9   Download

 • Xử lý ngoại lệ • Khối try/catch • Đặt đoạn mã có khả năng xảy ra ngoại lệ trong khối try • Đặt đoạn mã xử lý ngoại lệ trong khối catch • Khi xảy ra ngoại lệ trong khối try, các câu lệnh trong khối catch sẽ được thực hiện tuỳ vào kiểu của ngoại lệ. • Sau khi thực hiện xong khối catch, điều khiển sẽ được trả lại cho chương trình. 11 Khối try/catch • Ví dụ 1: try { methodeX(); System.out.println(“Cau lenh ngay sau methodX()”); } catch (NullPointerException e) { System.

  pdf5p zues10 11-07-2011 56 6   Download

 • Tóm tắt về xử lý ngoại lệ • Các ngoại lệ xảy ra khi gặp lỗi. • Có thể bắt và xử lý các ngoại lệ bằng cách sử dụng khối try/catch. Nếu không chương trình sẽ kết thúc ngay (với ứng dụng console) hoặc tiếp tục tồn tại (với ứng dụng GUI). • Khi bắt ngoại lệ, phải biết rõ kiểu ngoại lệ cần bắt. Có thể dùng kiểu cha Exception.

  pdf5p zues10 11-07-2011 32 6   Download

 • Xử lý ngoại lệ: • Xử lý lỗi và ngoại lệ • Khối try/catch/finally • Các lớp ngoại lệ • Xây dựng lớp ngoại lệ • Lan truyền ngoại lệ • Tung lại ngoại lệ • Bài tập

  ppt34p thaiduongae 12-01-2010 348 204   Download

 • Mục tiêu của bài học • Giải thích về ngoại lệ là gì và mô tả các lợi ích của việc xử lý ngoại lệ hướng đối tượng • Giải thích được mô hình xử lý ngoại lệ • Sử dụng khối try/catch/finally để bắt và xử lý ngoại lệ trong Java • Hiểu và biết cách sử dụng ủy nhiệm ngoại lệ • Biết cách tạo ra và sử dụng ngoại lệ tự định nghĩa Nội dung 1. Ngoại lệ 2. Bắt và xử lý ngoại lệ 3. Ủy nhiệm ngoại lệ 4. Tạo ngoại lệ tự định nghĩa...

  pdf55p nguyenvanhabk1 03-09-2012 71 18   Download

 • - Định nghĩa 1 ngoại lệ - Hiểu được mục đích của việc xử lý ngoại lệ - Hiểu được các kiểu ngoại lệ trong Java - Mô tả mô hình xử lý ngoại lệ - Hiểu được các khối lệnh chứa nhiều catch - Mô tả cách sử dụng các khối "try", "catch", và "finally"

  pdf0p mars_2012 11-03-2013 30 4   Download

 • Bài 7 trang bị cho người học những hiểu biết về xử lý ngoại lệ trong Java. Các nội dung chính cần nắm trong chương này gồm có: Xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p kiepnaybinhyen_01 28-11-2015 16 3   Download

 • Bài giảng "Programming technique - Chương 5: Lập trình phòng thủ" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bảo vệ chương trình khỏi các Invalid Inputs, kỹ thuật xử lý lỗi, xử lý ngoại lệ - Exceptions, gỡ rối – debbuging, phương pháp gỡ rối, công cụ gỡ lỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 14 2   Download

 •  Bài giảng "Defensive programming" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bảo vệ chương trình khỏi các Invalid Inputs, cách để xử lý rác vào, xử lý ngoại lệ - Exceptions, gỡ rối - debbuging, các phương pháp gỡ rối, những lỗi thường gặp với C,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf42p doinhugiobay_05 01-12-2015 17 1   Download

 • Sức cầu từ khối các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được xem là yếu tố chi phối thị trường. Vì vậy, các động thái của các nhà đầu tư ngoại vẫn là mối quan tâm lớn của giới kinh doanh chứng khoán trong những phiên giao dịch sắp tới. Nhiều nhà quan sát thị trường nhận xét, từ đầu tháng 10 trở lại đây, thị trường chứng khoán cũng có một số phiên khởi sắc, song sự khởi sắc này chịu ảnh hưởng nhiều từ các nhà đầu tư nước ngoài.

  pdf3p bibocumi14 09-11-2012 25 4   Download

 • Chú ý với ngoại lệ checked • Giả sử method1 gọi method2 và method2 là phương thức có khả năng ném ngoại lệ kiểu checked, lúc đó: • hoặc method2 phải nằm trong khối try/catch. • hoặc phải khai báo method1 có khả năng ném (throws) ngoại lệ.

  pdf5p zues10 11-07-2011 25 4   Download

 • Xử lý ngoại lệ Tạo ra những ứng dụng có thể điều khiển hoặc giải quyết ngoại lệ Khiến chương trình trở nên rõ ràng,mạnh và ít lỗi. Từ khoá Try Bao gồm những mã mà ngoại lệ có thể xảy ra Catch Giới thiệu những kiểu ngoại lệ mà khối catch có thể xử lý Finally Những đoạn mã (không bắt buộc) ở đây sẽ luôn được thực hiện Xử lý ngoại lệ Sử dụng khối Try-Catch này để xử lý ngoại lệ dẫn xuất...

  ppt34p skyknight 05-08-2013 72 4   Download

 • NMI (Non-maskable interrupt) NMI=1 = thực hiện INT 2 RESET 1: khởi động lại hệ thống và thực hiện lệnh tại ô nhớ FFFF0H MN/MX 1: chế độ min 0: chế độ max BHE/S7: 0: cho phép truy cập byte cao dữ liệu Trạng thái S7 luôn bằng 1 RD 0: CPU đọc dữ liệu từ bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi Các chân ở chế độ min M/IO 1: truy cập bộ nhớ 0: truy cập thiết bị ngoại vi I/O WR 0: dữ liệu hợp lệ tại bus dữ liệu để đưa ra bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi...

  ppt150p lqvang02 02-02-2013 37 7   Download

 • Quản lý các lỗi thực thi chương trình bằng phát biểu Try…Catch. - Kiểm tra một số điều kiện lỗi đặc trưng bằng phát biểu Catch When - Sử dụng thuộc tính Err.Number và Err.Description để xác định các lỗi ngoại lệ - Sử dụng phát biểu Try…Catch - Sử dụng các bộ xử lý lỗi kết hợp với các kỹ thuật phòng vệ lỗi khác - Thoát khỏi bộ xử lý lỗi bằng phát biểu Exit Try Chương này chúng ta sẽ xây dựng các khối mã tự xử lý l ỗi phát sinh, còn gọi là các ngoại...

  pdf8p bigstar19 23-02-2012 77 16   Download

 • Các phần xử lý ngoại lệ của một khối PL / SQL là tùy chọn không của các khối PL / SQL đưa ra trước đây trong chương này bao gồm một phần Xử lý ngoại lệ. Tuy nhiên, các ví dụ thể hiện trong chương này đã được dựa trên một tập hợp nhỏ các giá trị đầu vào được biết đến với chế biến rất giới hạn thực hiện.

  pdf0p myngoc3 15-09-2011 23 3   Download

 • Khái niệm cơ bản của làm việc với ngoại lệ đúng cách có thể thực hiện xử lý các trường hợp ngoại lệ bởi sự hiểu biết những điều cơ bản của trường hợp ngoại lệ được xử lý trong dòng chảy của mã của bạn. Các vấn đề cơ bản của dòng chảy ngoại lệ như sau: Khi một ngoại lệ xảy ra, ngoại lệ được thông qua ngăn xếp và mỗi khối bắt được cho cơ hội để xử lý các trường hợp ngoại lệ.

  pdf31p lovecafe4 19-10-2011 36 3   Download

 • Bạn cần phải đặt catch khối nhắm mục tiêu đến trường hợp ngoại lệ cụ thể trước khi một khối catch ngoại lệ chung, hoặc mô hình xử lý ngoại lệ Bạn có thể an toàn chạy mã trong các CLR bằng cách tạo ra các chương trình xử lý các trường hợp ngoại lệ.

  pdf82p kimku15 19-10-2011 32 2   Download

 • Thời gian chạy có một mô hình xử lý ngoại lệ sử dụng các khối bảo vệ của mã để kiểm soát dòng chảy thực hiện. Cấu trúc cơ bản của các khối mã cho các cú pháp C # trongKẾT QUẢ: Các góc trên bên trái của biểu mẫu được đặt tại 15 pixels từ bên trái và 15 điểm ảnh từ phía trên cùng của màn hình, tương ứng.

  pdf82p kimku15 19-10-2011 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản