Không gian Banach

Xem 1-20 trên 39 kết quả Không gian Banach
 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận giải tích phức "Một số khái niệm cơ bản của giải tích phức trong không gian Banach" dưới đây để nắm bắt được một số kết quả của giải tích phức cổ điển, một số khái niệm cơ bản của giải tích phức trong không gian Banach. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Toán học.

  pdf23p truongvandai1989 03-11-2015 48 20   Download

 • Sau đây là tập IV trong bộ sách 4 tập về giải tích cho sinh viên khoa toán các trường Đại học sư phạm. Tập này có mục đích trình bày những vấn đề tổng quát và cụ thể quan trọng của Giải tích hàm được phát triển từ những năm 40 - 60 của thế kỷ này. Đó là lý thuyết tổng quát cùng các ví dụ quan trọng về không gian tuyến tính tôpô đặc biệt là không gian lồi địa phương và không gian Frechet.

  pdf120p lalala01 06-11-2015 78 37   Download

 • Luận án nghiên cứu một số lớp phương trình với ánh xạ đa trị tổng quát chứa tham số trong không gian có thứ tự và sử dụng chuẩn nón, độ đo phi compact với giá trị trong nón để nghiên cứu phương trình trong không gian có thể không có thứ tự. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

  pdf20p change01 05-05-2016 13 2   Download

 • Luận án nghiên cứu một số lớp phương trình với ánh xạ đa trị tổng quát chứa tham số trong không gian có thứ tự và sử dụng chuẩn nón, độ đo phi compact với giá trị trong nón để nghiên cứu phương trình trong không gian có thể không có thứ tự.

  pdf105p change01 05-05-2016 29 3   Download

 • Tiếp nối phần 1 giáo trình, phần 2 sau đây trình bày nội dung chương 5 trở đi. Nội dung phần này gồm có: Không gian liên hợp của các không gian quan trọng, tập Compact trong một số không gian hàm, không gian Hilbert. Mời các bạn tham khảo.

  pdf74p lalala01 06-11-2015 58 33   Download

 • Trong báo cáo này, tác giả có một kết quả mở rộng định lí Krasnoselskii về điểm bất động của tổng hai toán tử trên không gian K-định chuẩn. tác giả sẽ trình bày một ứng dụng cho phương trình vi-tích phân.

  pdf13p nganga_03 21-09-2015 17 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học, chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học với đề tài "Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên" do Nguyễn Văn Huấn thực hiện nhằm mục đích thiết lập các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach cho các trường hợp: có hoặc không có điều kiện về cấu trúc của mảng các biến ngẫu nhiên và có hoặc không có điều kiệ...

  pdf91p talata_11 14-04-2015 118 40   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2009 tác giả: 6. Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Trần Thuận, Luật mạnh số lớn cho mảng phù hợp các phần tử ngẫu nhiên trong không gian Banach p-trơn đều.

  pdf9p phalinh14 07-08-2011 74 7   Download

 • Xấp xỉ hữu hạn chiều cho bài toán cực trị đa mục tiêu không chỉnh các phiếm hàm lồi trong không gian Banach. Tương tác xã hội cũng là phạm vi nghiên cứu của điều khiển học bởi trong hiện tượng xã hội con người đề xuất yêu cầu về mục đích, thỏa thuận, hợp tác và giám sát các phản hồi để đạt được các mục đích.

  pdf9p butmaucam 28-08-2013 33 5   Download

 • Giáo trình "Giải tích hàm" trình bày về không gian định chuẩn và không gian Banach, ba nguyên lý cơ bản của giải tích hàm, toán tử trong không gian Banach, không gian Hilbert và toán tử trong không gian Hilbert,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn giáo trình để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf212p stusant 06-03-2016 66 39   Download

 • Mục đích của luận án là thiết lập định lý ergodic Birkhoff dạng nhiều chiều, thiết lập luật số lớn đối với mảng hai chỉ số và mảng tam giác các biến ngẫu nhiên đa trị nhận giá trị trên không gian các tập con đóng của không gian Banach thực, khả ly với các giả thiết khác nhau.

  pdf27p change00 04-05-2016 33 3   Download

 • Bµi 5. Giả sử X là không gian tuyến tính định chuẩn và x0 . Chứng minh rằng: a) Ánh xạ f: X xác định bởi công thức f(x) = x + x0 là một phép đẳng cự từ X lên X. b) Nếu E là một tập hợp mở (đóng) trong X thì là một tập hợp mở (đóng) trong X. c) Nếu U là một tập hợp mở trong X và E là một tập bất kỳ trong X thì là một tập hợp mở trong X.

  doc23p kavin22 01-10-2013 83 15   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm trình bày phương pháp giải ổn định bất đẳng thức biến phân đơn điệu trên cơ sở xây dựng nghiệm hiệu chỉnh của bất đẳng thức biến phân hiệu chỉnh; trình bày sự hội tụ và đánh giá tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh với toán tử ngược đơn điệu mạnh trong không gian Banach phản xạ thực dựa trên việc chọn tham số hiệu chỉnh tiên nghiệm.

  pdf40p bahung11 24-08-2015 43 14   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tối ưu tập trung trình bày mục đích, ý nghĩa và quy luật hoạt động của trạng thái (vật thể) trong tự nhiên; bài toán tối ưu và các hướng nghiên cứu của tối ưu hóa; các khái niệm cơ bản như: Không gian tuyến tính, tuyến tính định chuẩn, không gian Hibert, không gian Banach, biến phân, đạo hàm, tập lồi, hàm lồi và các định lý cơ bản liên quan đến các khái niệm trên;...

  pdf136p shojcoz 07-05-2016 79 25   Download

 • Phương trình đạo hàm riêng ra đời vào khoảng thế kỉ thứ XVII do nhu cầu của cơ học và các ngành khoa học khác. Nó ngày càng có vai trò quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong khoa học và công nghệ. Ngày nay, phương trình đạo hàm riêng trở thành một bộ môn toán học cơ bản vừa mang tính lí thuyết cao vừa mang tính ứng dụng rộng.

  pdf59p quachvananh 16-05-2013 60 23   Download

 • Nhiều vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế, sinh thái,..... dẫn đến việc giải các bài toán mà nghiệm của chúng không ổn định theo dữ kiện ban đầu, tức là một thay đổi nhỏ của các dữ kiện (sai một ly) của các dữ kiện có thể dẫn đến sự sai khác rất lớn (đi một dặm) của nghiệm, thậm chí làm cho bài toán trở lên vô nghiệm hoặc vô định. Người ta nói những bài toán đó đặt không chỉnh (ill-posed)....

  pdf0p carol123 23-07-2012 64 16   Download

 • Trong bài này, tác giả chỉ ra sự tồn tại ước lượng Bayes trong một lớp hàm đo được, bị chặn nhưng không liên tục. Tác giả cũng tìm được xấp xỉ của ước lượng Bayes trong một lớp hàm đo được, bị chặn. Từ khóa: Tiêu chuẩn compact tương đối, mô hình phi tuyến 2_chiều, ước lượng Bayes.

  pdf9p phalinh19 20-08-2011 64 9   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Subspaces bất biến của các nhiễu loạn nhỏ gọn của các nhà khai thác tuyến tính trong không gian Banach...

  pdf36p matuot_266 26-08-2011 38 5   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Semigroups tích cực trên không gian Banach thứ tự...

  pdf30p matuot_266 27-08-2011 30 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Tính ổn định của các chỉ số của một phức tạp của không gian Banach...

  pdf29p matuot_266 26-08-2011 22 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản