Khu bảo tồn biển cù lao chàm

Xem 1-3 trên 3 kết quả Khu bảo tồn biển cù lao chàm
  • Đề tài luận án tiến sĩ “Xây dựng Mô hình Đồng quản lý tài nguyên môi trường tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam” được thực hiện từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 10 năm 2010, với mục tiêu đưa ra giải pháp tối ưu để vận động cộng đồng địa phương tham gia chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường (TN,MT) tại Khu Bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân ...

    pdf223p greengrass304 11-09-2012 249 122   Download

  • Luận án được thực hiện nhằm mục đích là đưa ra giải pháp tối ưu để vận động cộng đồng địa phương tham gia chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường (TN,MT) tại Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng hưởng lợi.

    pdf223p nhatro75 16-07-2012 239 128   Download

  • Khu vực biển ven bờ đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (khu vực dự kiến thiết lập khu bảo tồn biển) có thành phần cá rạn phong phú. Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu đã xác định được 162 loài cá rạn thuộc 92 giống, 48 họ, 12 bộ, trong đó họ cá Bàng chài (Labridae) chiếm ưu thế với 21 loài. Cùng với phong phú về thành phần loài, chỉ số đa dạng loài khu vực biển ven bờ đảo Lý Sơn khá cao, H' = 1,46  0,5247. Với chỉ số đa dạng loài như trên, khu vực...

    pdf7p sunshine_9 24-07-2013 22 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản