Khu công nghiệ p sinh thá i

Xem 1-3 trên 3 kết quả Khu công nghiệ p sinh thá i
  • Khu công nghiệ p sinh thá i (KCNST) là mô hình tạo thành hệ công nghiệp bảo toàn tài nguyên, là chiến lƣợc có tính chất đổi mới nhằm phát triển công nghiệp bền vững bằng cách thiết kế những hệ công nghiệp theo hƣớng giảm đến mức thấp nhất sự phát sinh chất thải và tăng đến mức tối đa khả năng tái sinh - tái sử dụng nguyên liệu và năng lƣợng.

    pdf7p beepbeepnp 21-06-2013 134 51   Download

  • Dưới áp lực của đô thị hóa và sự gia tăng dân số, các khu công nghiệp và khu chế xuất ra đời như một tất yếu khách quan nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

    pdf45p marsu3000 31-08-2011 311 120   Download

  • Chất thải rắn sinh hoạt là chất thải phát sinh từ các hoạt động của con người tại gia đình, trường học, công sở, chợ, trung tâm thương mại & các khu vui chơi giải trí Chất thải rắn công nghiệp là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp.

    ppt12p boy_them_yeu 04-07-2013 24 3   Download

Đồng bộ tài khoản