Khu kinh tế đình vũ – cát hải

Xem 1-7 trên 7 kết quả Khu kinh tế đình vũ – cát hải
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ – CÁT HẢI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf12p bupbebaggo 15-01-2013 25 2   Download

 • 30 năm cải cách mở cửa của trung quốc đã đạt nhiều thành tựu , đóng góp cho thế giới và cũng cung cấp cho các nước đang phát triển và các nước đang trong quá trình chuyển đổi những kinh nghiệm quý báu

  pdf14p bengoan258 06-12-2011 27 4   Download

 • Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2 quy chế hoạt động của khu kinh tế đình vũ - cát hải, thành phố hải phòng ban hành kèm theo quyết định số 69/2011/qđ-ttg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của thủ tướng chính phủ.

  pdf5p huongruoutinhnong123 25-03-2014 11 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ – CÁT HẢI – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p chuon-chuon 18-01-2012 35 3   Download

 • Công văn 2852/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

  pdf1p danguyen 19-08-2009 48 3   Download

 • Công văn 1953/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng

  pdf1p danguyen 19-08-2009 37 3   Download

 • Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một Hiệp ước thương mại giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Theo đó, các nước sẽ tiến hành theo lộ trình việc cắt giảm và xóa bỏ hàng rào thuế quan cũng như phi thuế quan nhằm tiến tới việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do. Theo thống kê của Tổ chức thương mại thế giới có hơn 200 Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực.

  pdf92p motorola_12 01-06-2013 97 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản