Khu vực công

Xem 1-20 trên 4818 kết quả Khu vực công
 • Khu vực công là một bộ phận rất lớn trong toàn bộ nền kinh tế của nước ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong việc; Ổn định xã hội, thu nhập cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ nền kinh tế chung…Từ những năm 1986 trở về trước khu vực công phát triển rất mạnh mẽ và rộng khắp, thể hiện qua việc mọi hoạt động trong nền kinh tế đều do nhà nước quản lí.

  doc7p buianhnghi 05-01-2011 826 161   Download

 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công do Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên) biên soạn gồm 12 chương trình bày những nội dung cơ bản của phân tích tài chính và phân tích kinh tế. Quyển sách này thích hợp cho sinh viên đại học và cao học kinh tế thuộc chuyên ngành Tài chính Nhà nước và ngành Kinh tế phát triển.

  pdf507p namde01 14-03-2013 471 200   Download

 • VAI TRÒ CỦA KHU VỰC CÔNG: Cơ sở kinh tế cho những can thiệp của khu vực công. Định nghĩa và các điều kiện để có hiệu quả thị trường. Định nghĩa và các nguyên nhân dẫn đến thất bại thị trường. Các ví dụ về thất bại thị trường.

  pdf9p vuzlong 14-07-2010 483 105   Download

 • Đất ở các khu vực công nghiệp và đô thị bị ô nhiễm như thế nào? Cập nhật 11:18, 24/7/2009, bởi VLoSer Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị cũng ảnh hưởng đến các tính chất vật lý và hoá học của đất. Những tác động về vật lý như xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất do các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác mỏ. Các chất thải rắn, lỏng và khí.

  pdf5p heoxinhkute8 27-12-2010 198 69   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 2 - Quản trị chiến lược trong khu vực công trình bày khái niệm, đặc điểm quản trị chiến lược khu vực công; mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc của quản trị chiến lược khu vực công; nhà quản trị chiến lược khu vực công.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 161 50   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 5 - Thi hành chiến lược khu vực công trình bày khái niệm, vai trò của thi hành chiến lược khu vực công; phân công, phối hợp thực hiện chiến lược; phân bổ nguồn lực; theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện chiến lược; các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện chiến lược khu vực công.

  ppt8p hoahue91 22-07-2014 139 30   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 3 - Phân tích các yếu tố đầu vào của chiến lược trong khu vực công trình bày khái niệm, các yếu tố đầu vào, phân loại các yếu tố đầu vào, kỹ thuật phân tích bên trong và môi trường bên ngoài và một số nội dung khác.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 73 19   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thể hoàn thành công việc giảng dạy và học tập được tốt hơn. Dưới đây là bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 3: Thuế bất động sản trình bày về mục đích của thuế bất động sản, cách học hóa đơn thuế, các quan hệ toán học, số thu thuế.

  pdf11p tranvantan78 28-07-2014 37 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 28: Sự tham gia của khu vực tư (PSP) và hợp tác công tư (PPP) trình bày nội dung về khái niệm PSP/PPP, một vài nét về lịch sử PSP/PPP, kết quả của PSP/PPP, PSP/PPP ở Việt Nam, một số trở ngại chính của PSP/PPP, một số bài học kinh nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p tranvantan78 28-07-2014 40 7   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 1 - Quản trị chiến lược trình bày một số khái niệm cơ bản, quản trị chiến lược, các loại chiến lược, các trường phái lý thuyết về quản trị chiến lược.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 113 21   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 4 - Hoạch định chiến lược khu vực công trình bày khái niệm, vai trò hoạch định chiến lược khu vực công; quy trình hoạch định chiến lược khu vực công; lựa chọn biện pháp thực hiện chiến lược; hoàn thiện dự thảo chiến lược; phê duyệt chiến lược; công bố chiến lược.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 64 17   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 6 - Đánh giá chiến lược khu vực công trình bày tổng quan về đánh giá chiến lược, các loại đánh giá chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược khu vực công, nội dung đánh giá chiến lược.

  ppt11p hoahue91 22-07-2014 57 17   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 4: Cải cách thuế bất động sản ở Việt Nam trình bày về vấn đề chính sách, luật thuế mới ảnh hưởng như thế nào đến những quy định và cách làm hiện nay, quy mô tương đối của số thu thuế và lệ phí đất và công trình xây dựng, ngân sách thuế bất động sản/ chi tiêu của chính quyền địa phương. Mời các bạn sinh viên và các giảng viên tham khảo tài liệu này để giúp cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf9p tranvantan78 28-07-2014 30 6   Download

 • Nội dung bài 14: Khuyến khích tuân thủ và cưỡng chế thuế thuộc bài giảng Kinh tế học khu vực công trình bày về tránh thuế, các yếu tố ảnh hưởng đến việc không tuân thủ và làm thất thoát nguồn thu, khuyến khích thuế, ước tính số thu thuế tiềm năng, ước tính khoảng thuế thu nhập doanh nghiệp, mức độ tuân thủ về nộp tờ khai thuế trong một số sắc thuế chính.

  pdf10p tranvantan78 28-07-2014 26 7   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các thầy cô tham khảo bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 5: Doanh nghiệp nhà nước và tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước trình bày về vai trò và kết quả hoạt động của DNNN ở Việt Nam, thảo luận về cổ phần hóa ở Việt Nam, thảo luận về đề án tái cấu trúc DNNN.

  pdf11p tranvantan78 30-07-2014 96 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 9: Giới thiệu môn học Kinh tế học về thuế (I) trình bày nội dung về huy động nguồn lực công, sự can thiệp của khu vực công, quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền, kinh tế học và thuế, thuế và đặc điểm của thuế, một số loại thuế cơ bản, gánh nặng thuế,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf17p tranvantan78 28-07-2014 33 5   Download

 • Nội dung bài 2: Kinh tế học và Thuế 2 thuộc bài giảng Kinh tế học khu vực công trình bày về thuế và hiệu quả kinh tế, lý thuyết thuế tối ưu, tác động của thuế đánh vào lao động, tác động của thuế đánh vào tiết kiệm. Hãy tham khảo bài giảng để giúp quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

  pdf18p tranvantan78 28-07-2014 26 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 19: Cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế trình bày về nguyên nhân gây ra các thất bại thị trường, các loại thất bại thị trường, cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf8p tranvantan78 28-07-2014 44 7   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 15: Lịch sử thuế Việt Nam trình bày về sơ lược lịch sử thuế Việt Nam, các giai đoạn cải cách thuế từ 1990 đến nay, sơ lược các luật thuế hiện hành, chương trình cải cách thuế 2011 - 2020.

  pdf32p tranvantan78 28-07-2014 24 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 17: Nợ công và quản lý nợ công trình bày về khái niệm nợ công, khái niệm về tính bền vững của nợ công, lãi suất thực hiệu dụng và cân bằng tài khóa cơ bản, cách tiếp cận định lượng, tính bền vững của nợ công ở Việt Nam, nợ chính phủ và thâm hụt.

  pdf22p tranvantan78 28-07-2014 35 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản