Khu vực công

Xem 1-20 trên 5085 kết quả Khu vực công
 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công do Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên) biên soạn gồm 12 chương trình bày những nội dung cơ bản của phân tích tài chính và phân tích kinh tế. Quyển sách này thích hợp cho sinh viên đại học và cao học kinh tế thuộc chuyên ngành Tài chính Nhà nước và ngành Kinh tế phát triển.

  pdf507p namde01 14-03-2013 443 185   Download

 • Khu vực công là một bộ phận rất lớn trong toàn bộ nền kinh tế của nước ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong việc; Ổn định xã hội, thu nhập cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ nền kinh tế chung…Từ những năm 1986 trở về trước khu vực công phát triển rất mạnh mẽ và rộng khắp, thể hiện qua việc mọi hoạt động trong nền kinh tế đều do nhà nước quản lí.

  doc7p buianhnghi 05-01-2011 810 158   Download

 • VAI TRÒ CỦA KHU VỰC CÔNG: Cơ sở kinh tế cho những can thiệp của khu vực công. Định nghĩa và các điều kiện để có hiệu quả thị trường. Định nghĩa và các nguyên nhân dẫn đến thất bại thị trường. Các ví dụ về thất bại thị trường.

  pdf9p vuzlong 14-07-2010 455 105   Download

 • Đất ở các khu vực công nghiệp và đô thị bị ô nhiễm như thế nào? Cập nhật 11:18, 24/7/2009, bởi VLoSer Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị cũng ảnh hưởng đến các tính chất vật lý và hoá học của đất. Những tác động về vật lý như xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất do các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác mỏ. Các chất thải rắn, lỏng và khí.

  pdf5p heoxinhkute8 27-12-2010 194 69   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 2 - Quản trị chiến lược trong khu vực công trình bày khái niệm, đặc điểm quản trị chiến lược khu vực công; mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc của quản trị chiến lược khu vực công; nhà quản trị chiến lược khu vực công.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 143 46   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 5 - Thi hành chiến lược khu vực công trình bày khái niệm, vai trò của thi hành chiến lược khu vực công; phân công, phối hợp thực hiện chiến lược; phân bổ nguồn lực; theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện chiến lược; các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện chiến lược khu vực công.

  ppt8p hoahue91 22-07-2014 129 27   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 1 - Quản trị chiến lược trình bày một số khái niệm cơ bản, quản trị chiến lược, các loại chiến lược, các trường phái lý thuyết về quản trị chiến lược.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 95 18   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 3 - Phân tích các yếu tố đầu vào của chiến lược trong khu vực công trình bày khái niệm, các yếu tố đầu vào, phân loại các yếu tố đầu vào, kỹ thuật phân tích bên trong và môi trường bên ngoài và một số nội dung khác.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 65 16   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 4 - Hoạch định chiến lược khu vực công trình bày khái niệm, vai trò hoạch định chiến lược khu vực công; quy trình hoạch định chiến lược khu vực công; lựa chọn biện pháp thực hiện chiến lược; hoàn thiện dự thảo chiến lược; phê duyệt chiến lược; công bố chiến lược.

  ppt0p hoahue91 22-07-2014 59 15   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Thẩm định dự án đầu tư khu vực công" trình bày các nội dung: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư khu vực công, khuôn khổ phân tích kinh tế, phân tích dòng tiền tài chính, đánh giá hiệu quả tài chính, ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích tài chính, phân tích giá kinh tế trong thị trường chưa biến dạng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf235p thangnamvoiva1 09-06-2016 43 15   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 6 - Đánh giá chiến lược khu vực công trình bày tổng quan về đánh giá chiến lược, các loại đánh giá chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược khu vực công, nội dung đánh giá chiến lược.

  ppt11p hoahue91 22-07-2014 51 14   Download

 • Mục tiêu của luận án: Hoàn thiện báo cáo tài chính cho mục đích chung của khu vực công đảm bảo BCTC khu vực công cung cấp thông tin hữu ích, phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

  pdf247p change06 14-06-2016 14 9   Download

 • (NB) Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Về tư nhân hóa, tác động của tư nhân hóa, tương lai của công luật cân bằng lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf160p doinhugiobay_04 25-11-2015 22 8   Download

 • Nội dung bài 14: Khuyến khích tuân thủ và cưỡng chế thuế thuộc bài giảng Kinh tế học khu vực công trình bày về tránh thuế, các yếu tố ảnh hưởng đến việc không tuân thủ và làm thất thoát nguồn thu, khuyến khích thuế, ước tính số thu thuế tiềm năng, ước tính khoảng thuế thu nhập doanh nghiệp, mức độ tuân thủ về nộp tờ khai thuế trong một số sắc thuế chính.

  pdf10p tranvantan78 28-07-2014 24 7   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 28: Sự tham gia của khu vực tư (PSP) và hợp tác công tư (PPP) trình bày nội dung về khái niệm PSP/PPP, một vài nét về lịch sử PSP/PPP, kết quả của PSP/PPP, PSP/PPP ở Việt Nam, một số trở ngại chính của PSP/PPP, một số bài học kinh nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p tranvantan78 28-07-2014 38 7   Download

 • (NB) Phần 1 cuốn sách "Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Buổi đầu của công cuộc cân bằng lại, bước ngoặc của công cuộc cân bằng lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p doinhugiobay_04 25-11-2015 23 7   Download

 • Việc thay đổi với tốc độ ngày càng tăng của nền kinh tế, công nghệ, xã hội, và môi trường thách thức những người lãnh đạo và các thành viên tổ chức đòi hỏi húng ta phải học tập về cách thức để thiết kế và quản lý các hệ thống phức tạp với vô số những ảnh hưởng phản hồi, những sự chậm trễ dài, và những phản ứng phi tuyến.

  pdf13p codon_10 05-04-2016 18 7   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thể hoàn thành công việc giảng dạy và học tập được tốt hơn. Dưới đây là bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 3: Thuế bất động sản trình bày về mục đích của thuế bất động sản, cách học hóa đơn thuế, các quan hệ toán học, số thu thuế.

  pdf11p tranvantan78 28-07-2014 35 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 4: Cải cách thuế bất động sản ở Việt Nam trình bày về vấn đề chính sách, luật thuế mới ảnh hưởng như thế nào đến những quy định và cách làm hiện nay, quy mô tương đối của số thu thuế và lệ phí đất và công trình xây dựng, ngân sách thuế bất động sản/ chi tiêu của chính quyền địa phương. Mời các bạn sinh viên và các giảng viên tham khảo tài liệu này để giúp cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf9p tranvantan78 28-07-2014 25 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 19: Cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế trình bày về nguyên nhân gây ra các thất bại thị trường, các loại thất bại thị trường, cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf8p tranvantan78 28-07-2014 35 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản