Khuyến nghị nông thôn

Xem 1-20 trên 38 kết quả Khuyến nghị nông thôn
 • Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nông nghiệp, nông thôn cũng đang trong tiến trình này. Các nguồn lực đều được ưu tiên cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó có nguồn nhân lực giữ vị trí then chốt, quyết định cho sự thành bại của công cuộc đổi mới này.

  doc21p thinhaquy 10-05-2010 834 405   Download

 • Việt Nam đang đạt được sự phát triển chưa từng có trong lịch sử với mức tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh mẽ, đi cùng với đó là tốc độ đô thị hoá nhanh và sự bất bình đẳng đặc biệt giữa khu vực nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, với hơn 73% dân số sống ở vùng nông thôn, sự phát triển trong quá khứ và hiện tại ở mức độ nào đó đã mang lại lợi ích cho những người dân nông thôn bởi vì tỉ lệ nghèo đói đã giảm xuống. Thậm chí mức độ...

  pdf4p danghuytru 28-10-2010 600 276   Download

 • Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn được thực hiện thông qua Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ và Quyết định 136/2007/QĐ – TTg về chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 đã trải qua 7 năm triển khai, bước đầu đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn và góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới...

  pdf96p htc_12 10-05-2013 206 71   Download

 • Bài giảng Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay trình bày các vấn đề: Dân số nông thôn trong LLLĐ, những thách thức đối với LĐ-VL nông thôn và những khuyến nghị. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

  ppt19p hoa_loaken91 30-05-2014 123 19   Download

 • Công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc là đòi hỏi tất yếu của các quốc gia đang phát triển trên thế giới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hiện nay nhng phát triển một nền nông nghiệp vững mạnh và ổn định là không thể thiếu đợc.

  pdf62p kimku11 25-10-2011 44 14   Download

 • Mục tiêu của Nhiệm vụ là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phương pháp luận xây dựng chính sách xã hội nông thôn trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của CHLB Đức; từ thực trạng Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm CHLB Đức, khuyến nghị một số vấn đề về phương pháp luận xây dựng chính sách về việc làm, xóa đói giảm nghèo,an sinh xã hội, các chính sách cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản trong nông thôn ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf227p tsmttc_009 12-08-2015 33 8   Download

 • Thời kỳ 2000 - 2009, cơ cấu kinh tế ở Thừa Thiên Huế chuyển dịch rõ nét theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã hình thành cơ cấu kinh tế hợp lí hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao tiềm lực kinh tế của tỉnh, tạo việc làm, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. được phát

  pdf9p phalinh15 10-08-2011 75 28   Download

 • Nghị định 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn do Chính phủ ban hành

  pdf9p manhquynh 10-10-2009 144 16   Download

 • "Kế hoạch 5 năm 2016-2020 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn" có nội dung được chia làm 3 phần: phần 1 kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2011-2015, phần 2 kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2020, phần 3 một số giải pháp lớn và kiến nghị.

  pdf110p thang_nguyen53 23-01-2015 50 19   Download

 • Sau 25 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xóa đói giảm nghèo, là nguồn thu ngoại tệ lớn và góp phần ổn định chính trị - xã hội. Mặc dù, Việt Nam đã có những thay đổi lớn về cơ cấu kinh tế, lao động, nhưng đến nay vẫn còn trên 70% dân số Việt Nam sống dựa vào nông nghiệp.

  pdf19p badaovl 20-05-2013 29 8   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ nội hàm của phạm trù thu nhập của nông dân, những nhân tố tác động đến thu nhập của nông dân; những tiêu chí được sử dụng để đánh giá thu nhập của nông dân; khái quát kinh nghiệm một số nước trên thế giới và một số tỉnh thành phố nước ta trong việc nâng cao thu nhập của nông dân, rút ra những khuyến nghị cho thành phố Hải Phòng.

  pdf13p change01 06-05-2016 12 10   Download

 • Xây dựng khung chiến lược về quản lý tưới có sự tham gia của người dân; Xây dựng các chính sách hướng dẫn thực hiện quản lý tưới có sự tham gia của người dân; Xây dựng các mô hình thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng.

  pdf8p hoangly 24-06-2009 156 61   Download

 • Hệ thống khuyến nông Nhà nước của Việt Nam chính thức được thành lập theo Nghị định 13/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ. Qua 19 năm xây dựng và phát triển, khuyến nông đã và đang khẳng định vị thế quan trọng của mình trong chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta. ..

  doc104p tavannamtuyenquang 12-10-2012 121 48   Download

 • Việt Nam một nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời, với tỷ lệ dân số sống ở nông thôn chiếm trên 70% [15]. Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, sản xuất nông nghiệp luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Tuy nhiên nông nghiệp của nước ta còn gặp nhiều khó khăn, năng suất và sản lượng cây trồng vẫn còn thấp do người dân thiếu kiến thức về KHKT.

  doc78p tavannamtuyenquang 17-10-2012 94 33   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010 Số: 61/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CHÍNH PHỦ

  pdf9p gachienbo 18-07-2010 119 15   Download

 • Nội dung Quản lý FDI trong nông nghiệp và nông thôn Đặt vấn đề A. Hiện trạng và các vấn đề B. Các hoạt động đang tiến hành C. Khuyến nghị Phụ lục: Các dự án ưu tiên gọi vốn FDI

  pdf6p yenhoangbank321 26-06-2013 56 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN LÀNG CÓ NGHỀ, LÀNG NGHỀ VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2008/QĐUBND NGÀY 18/12/2008 CỦA UBND TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Căn cứ T...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 101 9   Download

 • Ebook Chiến lược Cơ sở hạ tầng - Những vấn đề liên ngành: Phần 2 bao gồm những nội dung về hiệu quả (mức độ hiệu quả hiện tại, cải cách doanh nghiệp cơ sở hạ tầng quốc doanh, cạnh tranh, sự tham gia của tư nhân,...); nghèo (nghèo ở nông thôn, nghèo ở thành thị, thiết kế trợ cấp, khuyến nghị, ưu tiên hóa cải cách,...).

   

  pdf55p thuytrang_5 27-06-2015 28 9   Download

 • Nghị định 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdt5 02-12-2009 33 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG CHO NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

  pdf4p nhanhoxihxih 01-11-2012 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản