Kiểm toán doanh thu

Xem 1-20 trên 1424 kết quả Kiểm toán doanh thu
 • Tài liệu tham khảo giáo trình Môn kiểm toán_ Kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán_ kiểm toán.

  pdf0p maidao1987 19-12-2009 1909 794   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo tốt nghiệp "quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc39p duong_dung 01-04-2010 948 447   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty Kiểm toán DTL tìm hiểu và ánh giá quy trình kiểm toán khoản mục do nh thu tại Công ty kiểm toán DTL được áp dụng khi đi kiểm toán thực tế các doanh nghiệp, dẫn chứng kiểm toán thực tế tại Công ty XYZ; từ đó, đưa ra những giải pháp nâng cao tính hữu hiệu cho quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu.

  pdf98p lexuanloi84 11-04-2013 73 18   Download

 • BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong nền KTTT với một môi trường cạnh tranh gay gắt, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp cũng như đối với các quyết định của nhà đầu tư. Những thông tin này cần phải được đảm bảo phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

  pdf40p minhtam 15-07-2009 4178 2639   Download

 • Nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho những người sử dụng để họ đưa ra các quyết định kinh doanh. Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống báo cáo tài chính cuả doanh nghiệp. Trong khi Bảng Cân Đối Kế Toán cho biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp,Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho biết về kết quả niên độ, từ đó giúp người sử dụng đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.

  doc59p tchkt27 05-09-2010 708 353   Download

 • Nội dung trình bày: Nội dung và đặc điểm kiểm toán thu nhập và chi phí, mục tiêu kiểm toán, kiểm toán doanh thu, kiểm toán thu nhập khác, kiểm toán chi phí, kiểm toán chi phí tiền lương, kiểm toán chi phí khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt17p ngonhiphuong 24-11-2014 70 20   Download

 • Phần 2 giáo trình Kiểm toán tài chính gồm nội dung chương 5 đến chương 7. Nội dung phần này trình bày về kiểm toán doanh thu, thu nhập; kiểm toán chi phí; kiểm toán tài sản cố định. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần bài tập và câu hỏi do chính tác giả của chương biên soạn.

  pdf39p lalala02 13-11-2015 66 33   Download

 • BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong nền KTTT với một môi trường cạnh tranh gay gắt, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp cũng như đối với các quyết định của nhà đầu tư.

  pdf39p bongbongcam 10-08-2010 350 229   Download

 • BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong nền KTTT với một môi trường cạnh tranh gay gắt, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp cũng như đối với các quyết định của nhà đầu tư. Những thông tin này cần phải được đảm bảo phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

  pdf39p quanvokiem 09-03-2010 257 135   Download

 • Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng là khâu cuối cùng, thông qua bán hàng giá trị và giá trị sử dụng của thành phẩm, hàng hoá được thực hiện, vốn của doanh nghiệp được chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị. Do đó, doanh nghiệp thu hồi được vốn bỏ ra, bù đắp chi phí và có nguồn tích luỹ để sản xuất kinh doanh.

  pdf64p tuoanh05 03-08-2011 189 97   Download

 • Những vấn đề chung Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .Kế toán chi phí tài chính .Kế toán giá vốn hàng bán .Kế toán chi phí bán hàng .Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. ...

  pdf35p can_loc 27-07-2012 325 89   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh của công ty tnhh đầu tư & thương mại đức trung', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p hocbong1122 19-02-2013 129 75   Download

 • Luận văn: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Chi Lăng trình bày một số vấn đề lý luận về kế toán doanh thu tại doanh nghiệp, thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Chi Lăng, một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Chi Lăng.

  pdf110p langtuthangpro 13-06-2014 135 67   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần du lịch bưu điện', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf62p loaken_1 25-11-2012 111 44   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty dệt trí nhân hà tây', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p inspiron1212 04-12-2012 123 38   Download

 • Quy trình kiểm toán doanh nghiệp quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán doanh nghiệp, bao gồm các bước: a) Chuẩn bị kiểm toán; b) Thực hiện kiểm toán; c) Lập và gửi báo cáo kiểm toán; d) Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

  pdf162p nokia_12 09-05-2013 49 13   Download

 • 5. Kiểm toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 5.1. Kiểm toán doanh thu 5.1.1 Mục đích kiểm toán Kiểm toán doanh thu để đưa ra sự xác nhận về doanh thu trong năm tài chính, có được đơn vị trình bày một cách kịp thời, đầy đủ, hợp lý và trung thực trên BCTC hay không? Xác định rằng tất cả các nguồn thu được áp dụng theo đúng các nguyên tắc kế toán, được phân loại phù hợp trong BCTC; Kiểm toán để đưa ra sự xác nhận các khoản thu nhập bất thường có...

  pdf13p gau_baloo 25-08-2010 697 501   Download

 • 6.1.1 Khái niệm tiêu thụ - Tiêu thụ sản phẩm: Quá trình đưa các loại sản phẩm mà doanh nghiệp đã sản xuất vào lưu thông để thực hiện giá trị của nó qua các phương thức bán hàng; Quá trình tìm kiếm doanh thu, bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp

  doc30p anhduc_dhnt 02-08-2011 641 285   Download

 • Bài tập kế toán về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  pdf13p gackiem196 01-12-2011 204 76   Download

 • Là một loại hình KD hướng vào việc đánh giá hiệu lực của hệ thống thông tin và quản trị nội bộ, hiệu quả của hoạt động và hiệu năng của quản lý các hoạt động đã, đang và diễn ra trong một tổ chức, cơ quan.  KTHĐ có thể có cả các yếu tố của kiểm toán thông tin, cả các yếu tố của kiểm toán tuân thủ. KTHĐ được hiểu như sau: KTHĐ thuộc kiểm toán, do đó cũng có chức năng bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên chức năng này được cụ thể theo hướng thẩm...

  pdf46p tulip_12 14-01-2013 158 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản