Kiểm toán hàng tồn kho

Xem 1-20 trên 208 kết quả Kiểm toán hàng tồn kho
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p fpt_12 22-05-2013 186 76   Download

 • Bài thuyết trình "Kiểm toán hàng tồn kho" trình bài về: nội dung và đặc điểm kiểm toán hàng tồn kho, mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán, kiểm soát nội bộ đối với kiểm toán hàng tồn kho, kiểm toán khoản mục kiểm toán bằng tồn kho, thử nghiệm cơ bản.

  ppt18p ngonhiphuong 04-11-2014 186 65   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo với đề tài "Kiểm toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần xây dựng Cotec", giúp các bạn bổ sung kiến thức về kiểm toán hàng tồn kho cũng như vận dụng vào việc hoàn thành bài báo cáo cùng chủ đề của mình được tốt hơn.

  ppt21p dainx120192 16-02-2014 99 28   Download

 • "Bài thuyết trình Kiểm toán hàng tồn kho" có kết cấu nội dung được phân làm 2 chương: chương 1 chu trình hàng tồn kho với vấn đề kiểm toán, chương 2 nội dung kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p ngonhiphuong 24-11-2014 124 27   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Kiểm toán hàng tồn kho nhằm giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục. Giúp người học hệ thống hóa và vận dụng những kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho.

  pdf14p xuanlan_12 24-04-2014 60 20   Download

 • Mục đích của bài giảng "Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán hàng tồn kho" là giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục; giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p bautroibinhyen11 25-12-2016 9 5   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế với mục tiêu của báo cáo này là dựa trên lý luận chung về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và thực tế kiểm toán chu trình hàng tồn kho do Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế thực hiện để tiến hành đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế, từ đó đề xuất các ý kiến nhằm hoàn t...

  pdf87p kimkhanhkh 17-03-2014 169 87   Download

 • Mục tiêu của chương trình này nhằm giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục và giúp các bạn hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho.

  pdf47p six_12 13-03-2014 55 20   Download

 • Bài giảng Kế toán hàng tồn kho nhằm mục tiêu giúp sinh viên hiểu và xác định đúng đối tượng hàng tồn kho, thông tin về hàng tồn kho trên báo cáo tài chính, tính giá ghi nhận hàng tồn kho.

  pdf70p top_12 19-04-2014 35 8   Download

 • Chương 4 Kiểm toán hàng tồn kho, mục đích chương học này nhằm: Giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục; giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho.

  pdf46p thanhthienhoang23 14-05-2014 46 12   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong chương 3 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức về khái niệm và cách thức phân loại HTK, nắm được các thủ tục kiểm soát nội bộ HTK, nắm được cách thức tổ chức kế toán HTK, trình bày thông tin về HTK trên báo cáo tài chính, hiểu được cách thức sử dụng thông tin về HTK trong phân tích để ra quyết định kinh tế.

  pdf21p wide_12 30-07-2014 71 12   Download

 • Bài giảng Lý thuyết kế toán chủ đề 7: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn bán hàng trình bày khái niệm và phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng xuất kho, kế toán kiểm kê và dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán chi tiết hàng tồn kho, trình bày báo cáo tài chính và phân tích hàng tồn kho. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf0p phuongpham357 21-07-2014 70 10   Download

 • Chủ đề 7: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trình bày về khái niệm và phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng tồn kho, kế toán kiểm kê và dự phòng giàm giá HKT, kế toán chi tiết hàng tồn kho, trình bày báo cáo tài chính và phân tích HKT.

  pdf0p narrow_12 21-07-2014 45 9   Download

 • Chuyên đề 3 đề cập đến vấn đề kiểm toán hàng tồn kho. Hàng tồn kho thường là một khoản mục trọng yếu và có rủi ro cao. Để hiểu được quy trình kiểm toán hàng tồn kho, trước khi đi vào các thủ tục kiểm toán, chúng ta sẽ hệ thống hóa lại các kiến thức về kế toán và kiểm soát nội bộ liên quan. Trong quy trình kiểm toán hàng tồn kho, các bạn sẽ lần lượt tìm hiểu về thủ tục phân tích, các thử nghiệm kiểm soát cũng như các thử nghiệm cơ bản.

  pdf47p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 30 5   Download

 • Nội dung: Mục tiêu đạt được: Trong cuộc kiểm toán , hàng tồn kho được coi là khoản mục trọng yếu và đặc biệt quan trọng đối với nhà quản trị doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư bên ngoài doanh nghiệp do hàng tồn kho thường chiếm phần lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp và có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp nếu như hàng tồn kho không được trình bày trung thực và hợp lý trên báo cáo tài chính. ...

  pdf4p kimku10 09-09-2011 347 111   Download

 • Các yêu cầu của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành đối với hàng tồn kho...

  ppt14p lequang_lsc 16-06-2011 223 92   Download

 • Đề tài đi sâu nghiên cứu thực tế quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM chi nhánh Miền Trung tại Đà nẵng AISC. Hàng tồn kho là một khoản mục quan trọng và tiềm ẩn nhiều sai phạm nên kiểm toán hàng tồn kho thường phức tạp và mất nhiều thời gian nhất.

  pdf6p svdanang001 15-10-2011 180 86   Download

 • Hàng t n kho là tài s n l u đ ng quan tr ng nh ồ ả ư ộ ọ ất trong một cuộc thanh tra và mất nhiều thời gian nhất để xác minh. Các rủi ro liên quan đến việc thanh tra số dư này khác nhau tuỳ theo bản chất của doanh nghiệp đang được thanh tra. Đối với những doanh nghiệp sản xuất lớn, việc thanh tra hàng tồn kho sẽ phức tạp, trong khi đó việc thanh tra hàng tồn kho của các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ sẽ gặp ít khó khăn hơn....

  ppt48p hoangphonglhu 02-03-2013 102 51   Download

 • Là những tài sản: • (a) Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; • (b) Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; • (c) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. 3 Khoản mục hàng tồn kho • • • • • • • • • - TK 151 - Hàng mua đang đi đường; - TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu; -

  pdf12p coc_xanh 18-01-2013 139 30   Download

 • Cùng tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến kế toán hàng tồn kho; chức năng của chu trình hàng tồn kho; đánh giá trọng yếu và rủi ro tiềm tàng đối với hàng tồn kho; các thủ tục và thử nghiệm kiểm soát;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 6: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt49p ngochuyen1234567 30-10-2015 27 11   Download

Đồng bộ tài khoản