Kiểm toán tài sản

Xem 1-20 trên 2245 kết quả Kiểm toán tài sản
 • Bài giảng Kiểm toán thực hành: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao có mục tiêu giúp người học có khái niệm sơ bộ về một phần hồ sơ kiểm toán, vận dụng các kiến thức đã học để thực hành kiểm toán khoản mục kiểm toán tài sản cố định.

  ppt14p hoa_khoai91 12-06-2014 212 61   Download

 • Cơ sở lý luận tài sản cố định và kiểm toán tài sản cố định, quy trình kiểm toán tài sản cố định của Công ty Kiểm toán Á Châu tại Công ty ABC là những nội dung chính trong 2 phần của bài tiểu luận "Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc47p ngocphan94 27-03-2016 98 39   Download

 • Bài giảng đã hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của tài sản cố định; ghi nhận thủ tục kiểm toán thực hiện trên giấy làm việc phần hành kiểm toán tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p bautroibinhyen11 25-12-2016 13 5   Download

 • Phần 2 giáo trình Kiểm toán tài chính gồm nội dung chương 5 đến chương 7. Nội dung phần này trình bày về kiểm toán doanh thu, thu nhập; kiểm toán chi phí; kiểm toán tài sản cố định. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần bài tập và câu hỏi do chính tác giả của chương biên soạn.

  pdf39p lalala02 13-11-2015 67 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề: kiểm toán bctc trên các phần hành - kiểm toán tài sản cố định', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt28p lequang_lsc 16-06-2011 218 84   Download

 • Hoà cùng xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang chuyển mình đổi thay và đã thu được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng và hết sức đáng mừng, được cả cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Trong bối cảnh đó, hoạt động kiểm toán đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với các cơ quan quản lý chức năng mà còn đối với cả doanh nghiệp được kiểm toán và là nhu cầu tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường. ...

  pdf1p caphe_123 17-07-2013 140 51   Download

 • Chương 6 Kiểm toán tài sản cố định thuộc bài giảng kiểm toán, nội dung trong chương học này sẽ đi vào tìm hiểu: Trình bày và công bố khoản mục tài sản cố định trên báo cáo tài chính, kiểm toán tài sản cố định, minh họa – hồ sơ kiểm toán.

  pdf37p thanhthienhoang23 14-05-2014 46 14   Download

 • Bài giảng này hệ thống kiến thức về kế toán tài sản cố định và giới thiệu quy trình kiểm toán tài sản cố định. Các nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Lập và trình bày các khoản mục tài sản cố định trên báo cáo tài chính, kiểm toán tài sản cố định, minh họa - hồ sơ kiểm toán.

  pdf9p kiepnaybinhyen_04 24-12-2015 68 9   Download

 • Chương 3. Kiểm toán tài sản - Những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thành một hệ thống để dùng cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu...

  pdf59p ktouch_12 20-06-2013 57 8   Download

 • Trên BCĐKT: phần Tài sản dài hạn, bao gồm: TSCĐ hữu hình: có hình thái vật chất, giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu

  ppt9p nobita_12 16-11-2013 50 8   Download

 • Chuyên đề 5 trình bày các nội dung liên quan đến kiểm toán tài sản cố định. Chuyên đề này nhằm giúp người học vận dụng những kiến thức đã học về kiểm toán, kiểm soát nội bộ và kế toán vào một khoản mục cụ thể trên báo cáo tài chính. Đặc biệt, chuyên đề này giới thiệu cách thức trình bày hồ sơ kiểm toán đối với tài sản cố định.

  pdf24p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 27 5   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu giai đoạn thực hiện kiểm toán trong quy trình kiểm toán BCTC trên lý thuyết và trên giai đoạn thực hiện kiểm toán trong quy trình kiểm toán BCTC trên lý thuyết và trên kiểm toán TSCĐ và chi phí khấu hao TSCĐ. Đề tài cũng đưa ra một số đánh giá cũng như một số giải pháp thực tiễn góp phần hoàn thiện công tác kiểm toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ tại AAC.

  pdf119p thangnamvoiva26 21-10-2016 4 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 2 Kiểm toán tài sản ngắn hạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán tài sản bằng tiền, kiểm toán khoản nợ phải thu khách hàng, kiểm toán hàng tồn kho,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 2 0   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 3 Kiểm toán tài sản dài hạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 2 0   Download

 • Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp. 4.1. Các khái niệm về tài sản cố định Khái niệm TSCĐ: Là những TS do doanh nghiệp kiểm soát được và dự tính đem...

  pdf17p ntgioi120404 09-11-2009 2839 1096   Download

 • 3. Kiểm toán tài sản và nguồn vốn 3.1. Kiểm toán các tài khoản tiền 3.1.1 Mục đích kiểm toán - Nhằm xác định rằng số dư đã được báo cáo là hợp lý và đúng đắn, số tiền còn lại là có thực và đầy đủ; Số dư các khoản tiền mặt, tiền gửi trong suốt quá trình hoạt động có trong phạm vi định mức tồn quỹ của cấp trên quy định không và có đảm bảo phù hợp cho hoạt động của đơn vị không? Các khoản thu, chi tiền mặt, tiền gửi có hợp lý, hợp...

  pdf18p gau_baloo 25-08-2010 636 459   Download

 • Tài liệu Bài giảng môn Nguyên lý Kế toán_ Chương 2" Chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản ", dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính, các ngành kinh tế,... tham khảo

  ppt19p xunu29 22-03-2010 409 296   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 5: kế toán tài sản cố định misa', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt41p nguyen_nvnk 06-01-2011 578 260   Download

 • Tài sản bằng tiền của doanh nghiệp gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ngân hàng, kho bạc, các công ty tài chính và các khoản tiền đang chuyển, bao gồm cả tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc và các kim loại quý hiếm, ... Việc hạch toán tài sản bằng tiền phải tuân theo những quy định hiện hành và chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ của Nhà nước.

  doc37p yy8891 15-04-2011 109 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'những rủi ro thường gặp trong phần hành kế toán, kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc18p shmily1501 28-11-2012 117 47   Download

Đồng bộ tài khoản