Kết quả 1-10 trong khoảng 25216 
 » 

Kiểm Toán

  • Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán độc lập.

    mualan_mualan 15-04-2013 660 202

  • heo đó, có 39 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán mới được ban hành như: Báo cáo kiểm toán dự án; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm; Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Nhật ký làm việc của Kiểm toán viên… Trong số 39 mẫu biểu đó có 08 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán Ngân sách Nhà nước; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu; 03 mẫu biểu dùng trong kiểm toán doanh nghiệp; 03 mẫu biểu dùng trong kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính Đảng và 16 biểu mẫu dùng cho hồ sơ chung.

    mualan_mualan 15-04-2013 786 285

  • + Xem thêm 41 bộ sưu tập khác
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản