Kiểm tra sau thông quan

Xem 1-20 trên 393 kết quả Kiểm tra sau thông quan
 • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Theo quy định mới, phương pháp quản lý nhà nước về hải quan được thay đổi một cách căn bản. Công tác kiểm tra giám sát hải quan dựa vào phương pháp quản lý rủi ro, chuyển dần từ "Tiền kiểm" sang "Hậu kiểm".

  pdf14p vascaravietnam 21-08-2012 203 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cục hải quan tỉnh, thành phố', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p zahu1234 16-09-2010 56 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểm tra sau thông quan tại trụ sở đơn vị được kiểm tra', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p zahu1234 16-09-2010 53 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p zahu1234 16-09-2010 56 13   Download

 • Nội dung của đề tài nêu lên lý luận cơ bản về kiểm tra sau thông quan và kiểm toán trong kiểm tra sau thông quan. Thực trạng công tác sau thông quan tại cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

  pdf13p eight_12 07-03-2014 16 12   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Hải quan

  pdf11p zahu1234 16-09-2010 42 14   Download

 • Thông tư 96/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc14p giangdien 18-08-2009 60 9   Download

 • Nghị định 102/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc6p giangdien 18-08-2009 89 7   Download

 • Sau khi học xong chương 3 Kiểm tra giám hải quan nằm trong bài giảng nghiệp vụ hải quan sinh viên có kiến thức về: mô tả, phân loại và mã hóa hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra giám sát trong quá trình thông quan và kiểm tra sau thông quan.

  pdf101p little_12 16-06-2014 125 59   Download

 • Trình tự thực hiện: CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

  doc4p kieuoanh 10-09-2009 158 23   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 920: Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước, cũng như hình thức và nội dung c...

  pdf6p nghe123 25-03-2016 23 3   Download

 • Quyết định 621/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan và Quy trình kiểm tra sau thông quan đối hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu

  doc11p nhatson 18-08-2009 133 16   Download

 • Thông tư số 96/2003/TT-BTC về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  pdf15p luuduchoa 10-10-2009 72 9   Download

 • Thông tư 114/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc9p nhatson 18-08-2009 56 4   Download

 • Bài giảng Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK do ThS. Phan Bình Tuy biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được người khai hải quan; điều kiện là đại lý hải quan; nhân viên đại lý hải quan; quy định về kiểm tra sau thông quan; giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt256p cocacola_06 05-11-2015 53 14   Download

 • Thông tư số 114/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawxnk2 10-11-2009 42 2   Download

 • Thông tư số 96/2003/TT-BTC về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  pdf14p lawgtvt6 26-11-2009 43 2   Download

 • Bộ câu hỏi kiểm tra kỹ năng giao tiếp của bạn - Để truyển tải một thông điệp khi giao tiếp trực tiếp hiệu quả , kênh nào sau đây chiếm vai trò quan trọng nhất a. Nội dung thông điệp b. giọng nói c. hình ảnh và cử chỉ

  doc10p xiao_gou_88 23-01-2010 1813 1197   Download

 • -Tiêu chí kỹ thuật ra đề kiểm tra: Nâng cao chất lượng bài kiểm tra thông qua việc thống nhất chuẩn chương trình với cấp độ tư duy. -Công cụ lập kế hoạch kiểm tra –Trước kỳ kiểm tra ƒ +Đảm bảocác cấp độ tư duy cần thiết được đánh giá. ƒ +Đảm bảo nội dung chương trình quan trọng được đánh giá. -Công cụ đánh giá chất lượng các bài kiểm tra sẵn có-sau kỳ kiểm tra.

  pdf33p ntgioi1204 17-10-2009 363 114   Download

 • Đánh giá chiến lược, thiện hiện sau khi chiến lược được thảo ra, trong khi thực hiện kiểm tra quản trị tập trung vào diễn biến của những hệ thống thứ yếu kiểm tra sự hoạt động tập trung.

  pdf3p ntgioi120403 04-11-2009 608 105   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản